http://www.genocid.lt/centras/lt/1851/a/

Atminimo lenta Kauno geležinkelio stotyje

2013 m. birželio 14-ąją, minint Gedulo ir vilties dieną, Kauno geležinkelio stoties perone buvo atidengta Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro tipinė atminimo lenta, skirta 1941 m. ir 1945–1952 m. iš šios stoties tremtiems Lietuvos gyventojams atminti (projekto autorius – skulptorius Jonas Jagėla).

Atminimo lentą Kauno geležinkelio stotyje atidengė Kauno miesto savivaldybės mero pavaduotojas Vytautas Vasilenko ir buvęs ilgametis Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) Kauno skyriaus pirmininkas Antanas Jočys. Grojo Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras „Ąžuolynas“, dainavo tremtinių choras „Ilgesys“. Prie naujai atidengtos atminimo lentos padėtos gėlės žuvusiesiems tremtyje atminti.


Kauno geležinkelio stoties pastatas su atminimo lenta Atminimo lentą atidengia Kauno m. savivaldybės mero pavaduotojas V. Vasilenko (kairėje) ir LPKTS atstovas
A. Jočys
Skulptorius J. Jagėla greta savo suprojektuotos atminimo lentos