2021 m. gruodžio 8 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
„Vyčio apygarda“

Šių metų birželio 15-22 dienomis Karaliaus Mindaugo motorizuotame pėstininkų batalione (toliau – MPB), esančiame šalia Panevėžio, Pajuostyje, vyko jau keturioliktojo LGGRTC organizuojamo nacionalinio moksleivių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ dalyvių stovykla. Čia iš visos Lietuvos susirinko gausus būrys smalsių jaunuolių.

Stovyklos pavadinimas parinktas pagal pokariu šioje apskrityje veikusią partizanų Vyčio apygardą.

Kaip ir kiekvienais metais, stovyklos programa buvo labai įvairi ir aktyvi. O puikus oras leido sklandžiai vykdyti suplanuotas veiklas. Draugiški ir paslaugūs Karaliaus Mindaugo MPB atstovai privertė jaustis kaip namuose ir tai taip pat tapo vienu iš sėkmingos stovyklos faktorių.

Pati aplinka padiktavo tam tikrus stovyklautojų ritualus: rikiuotės, žygiavimas, vakarinis vėliavos nuleidimas. Taip pat mums buvo suteikta galimybė susipažinti su ginkluote. Moksleiviai galėjo rankose palaikyti tokius ginklus kaip automatinis ginklas G-36 ir AK-4 MT, granatsvaidis „CARL GUSTAF“, kulkosvaidis FN MAG ir kiti. Apžiūrėjome ir karinę technika, kurios tarpe buvo ir didžiulių gabaritų sunkvežimis SISU, kurio paskirtis yra pervežti labai sunkų karinį transportą. Taip pat aplankėme bataliono teritorijoje esantį muziejų, kuriame pristatoma karybos ir bataliono istorija, amunicijos ekspozicija. Čia vyko ir moksleiviams organizuotas protų mūšis, kurį vedė bataliono karys Gytis Metlovas. Stovyklos metu, nepaisant mokyklose prasidėjusių atostogų, moksleiviai su susidomėjimu išklausė keletą paskaitų: būrio vadovas Donatas Snarskis su moksleiviais prisiminė ir plačiau papasakojo apie svarbias datas, kurios sutapo su stovyklos pradžia, tai Gedulo ir vilties (birželio 14 d.), Okupacijos ir genocido (birželio 15 d.) dienomis. Kitas vadovas – Mindaugas Jonas Laučius – pristatė Vyčio apygardos istoriją. Karaliaus Mindaugo MPB karys vyr.srž. Donatas Voveris mums papasakojo apie misiją Irake ir parodė nuotraukas, darytas iš šarvuočio. Taip pat, skambindamas gitara visiems dainavo savo kūrybos dainas. Moksleiviai taip pat turėjo galimybę išgirsti apie projektą „Misija Sibiras“ iš pirmų lūpų – į svečius buvo atvažiavęs šio projekto dalyvis Tadas Valančius. Buvo suorganizuoti ir pirmosios pagalbos mokymai, todėl tikimės, kad vasarą būsite saugūs ir pasiruošę padėti kitam.

Save pažinti stovyklautojams padėjo į stovyklą atvykę VšĮ „Kitas variantas“ atstovai Eimantas Raudonius ir Lukas Benevičius, pravedę labai įdomius praktinius užsiėmimus.

Nepamiršta buvo ir kūrybinė veikla: stovyklautojai surengė puikų talentų vakarą, kurio metu atsiskleidė ne tik jų, bet ir stovyklos vadovų sugebėjimai. Taip pat visos stovyklos metu buvo ruošiamas bendras visų stovyklautojų pasirodymas. Stovyklos dalyviams pasirodymo metu akompanavo būrių vadovai Donatas Snarskis ir Aleksandras Seliuk, tačiau visas dainas, šokius ir scenarijų stovyklautojai atsirinko ir sulipdė į puikų vaidinimą savarankiškai. Tai buvo pasakojimas apie jauną vaiką, kuris su šeima buvo ištremtas, išgyveno sunkius metus Sibire ir grįžo į Tėvynę pilnas meilės bei pagarbos savo šaliai. Šis pasirodymas su dainomis, šokiais ir maldomis sujaudino visų jį stebėjusių širdis.

Visos stovyklos metu netilo dainos, jų netrūko ir bendroje laužavietėje. Čia taip pat buvo daug juoko, žaidimų ir gražių bendrų vakarų.

Į uždarymo šventę pas mūsų stovyklautojus buvo atvykęs gausus būrys garbių svečių, kurių pasakojimai, prisiminimai ir tiesiog buvimas šalia sujaudino ir sudomino kiekvieną. Čia apsilankė: Vyčio apygardos vadas dimisijos majoras Bronius Juospaitis, LPKTS koordinatorius Panevėžio apskričiai, buvęs politinis kalinys Algirdas Blažys, Laisvės kovų dalyviai Marijonas Mincė, Petras Grinskis ir Lionginas Meškauskas, Panevėžio apskrities šaulių penktosios rinktinės trečios kuopos vadas, buvęs Mordovijos lagerių kalinys Albertas Pilka.

Taip pat uždarymo renginyje dalyvavo Karaliaus Mindaugo MPB atstovai: Štabo Ryšių su visuomene skyriaus viršininkė kpt. Tatjana Ramonienė, vyresnysis seržantas Donatas Voveris, bataliono viršila Gintautas Čiplys, Karaliaus Mindaugo MPB muziejaus direktorė.

Dienos ir naktys prabėgo greičiau, nei norėjosi. Visi atradome kažką naujo, pažinome save ir mūsų šalies istoriją. Moksleiviams tai buvo puiki atostogų pradžia, o mes norime pasidžiaugti, kad yra tokiu gražių būdų skatinti jaunimą domėtis ne tik mūsų krašto istorija, bet ir pasakojimais tų, kurie patys yra tapę istorijos dalimi.

***

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro organizuojamas konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ vyksta nuo spalio 1 d. iki vasario 16 d. Jo metu mokiniai rašo apybraižas ir rašinius Lietuvos okupacijos istorijos tema, daro rankdarbius, kuria dainas, filmus, kompozicijas, eiles, maketus. Visi šie darbai vertinami specialiai sudaromų vertinimo komisijų, o laureatai ir kiti gerai pasirodę konkurso dalyviai kviečiami į istorinę vasaros stovyklą.

Memorialinio departamento
Atminimo programų skyriaus vyresnioji specialistė
Raimonda Steiblytė
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”