2021 m. gruodžio 1 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Renginys Balzeko lietuvių kultūros centre
2013 m. gegužės 4 d. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (JAV) vyko parodos „Po svetimu dangum: Lietuvos gyventojai sovietų lageriuose ir tremtyje 1940–1958 m.“ ir knygos „Children of Siberia“ pristatymas.

Renginį vedė dr. Audrius Plioplys. Pradžioje jis perskaitė Živilės Gimbutas paruoštą pranešimą ir pristatė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų muziejaus paruoštą parodą „Po svetimu dangum: Lietuvos gyventojai sovietų lageriuose ir tremtyje 1940–1958 m.“ (Under the Alien Skies: Lithuanian People in Soviet Hard Labour Camps and Exhile in 1940–1958). Ekrane buvo rodoma 120 nuotraukų, kuriose užfiksuoti lietuvių tremtinių ir politinių kalinių darbo ir buities vaizdai sukėlė didelį renginio dalyvių susidomėjimą.

Vėliau buvo pristatytas knygos „Sibiro vaikai“, Lietuvoje išleistos dviem laidomis, vertimas į anglų kalbą „Children of Siberia“. Knygoje surinkti šešiolikos vaikų atsiminimai apie tai, kaip Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, jie buvo ištremti į tolimus ir negyvenamus rajonus. Patekę į sudėtingas tremties sąlygas vaikai badavo, gyveno apskurę, buvo sunkaus fizinio darbo alinami, žeminami. Savo atsiminimuose jie aprašo tremties epizodus, buitį, mokymąsi, darbą, tėvų vargus.

Renginyje dalyvavo knygos sudarytojai, buvę Sibiro tremtiniai-vaikai: Irena Kurtinaitytė-Aras ir Vidmantas Zavadskis. Savo atsiminimais dalijosi Aušra Juškaitė-Vilkienė, Lietuvos partizanų vado generolo Jono Žemaičio sesers dukra, kurios nuotrauka, daryta 1949 m. Raseinių kalėjime, publikuojama ant knygos viršelio. Į renginį ji atvyko kartu su savo anūke Kotryna Vilkaite. Renginyje taip pat dalyvavo ir knygos iliustratorius dailininkas Marius Zavadskis.
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”