http://www.genocid.lt/centras/lt/1882/a/

Mokinių konkurso dalyvių darbų paroda „Piešiu istoriją“

2013 m. rugsėjo 3 d. Vilniaus miesto savivaldybės 2-ojo aukšto fojė buvo atidaryta Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) organizuojamo nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ dalyvių darbų paroda „Piešiu istoriją“, skirta okupacinės kariuomenės išvedimo iš Lietuvos 20-mečiui paminėti.

Renginį 2006 m. konkurso laureatės Ievos Narkutės daina „Raudoni vakarai“ pradėjo LGGRTC istorinių vasaros stovyklų vadovai Donatas Snarskis ir Marcelė Zikaraitė. Sveikinimo žodį susirinkusiems tarė Vilniaus miesto meras Artūras Zuokas. Parlamentinės grupės „Už istorinę atmintį ir teisingumą“ pirmininkas, Seimo narys dr. Arvydas Anušauskas pasidžiaugė mokinių darbais ir išreiškė viltį pamatyti juos eksponuojamus Europos Parlamente. Vėliau kalbėjo renginio garbės svečias – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, Lietuvos Respublikos valstybinės derybų su Rusijos Federacija delegacijos vadovas Česlovas Vytautas Stankevičius, kuris džiaugėsi, kad šių metų konkurso dalyviai gimė ir augo laisvoje Lietuvoje. LGGRTC generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė dėkojo visiems partneriams ir rėmėjams, padedantiems rengti konkursą ir jo dalyvių darbų parodas, ir įteikė laureatų darbus Vilniaus miesto merui A. Zuokui, signatarui Č. V. Stankevičiui, Pilietinės gynybos centro prie KAM atstovui Juozui Širvinskui ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sekretoriui Miroslavui Monkevičiui.

Pasibaigus renginiui susirinkusieji apžiūrėjo parodoje eksponuojamus darbus ir įsiamžino bendrose nuotraukose. D. Snarskis ir M. Zikaraitė dar kartą atliko dainą „Raudoni vakarai“.


Į susirinkusius kreipiasi
dr. A. Anušauskas
Kalba garbės svečias
Č. V. Stankevičius
T. B. Burauskaitė įteikia dovaną
M. Monkevičiui