http://www.genocid.lt/centras/lt/1884/a/

Knygos pristatymas Vilniaus kupiškėnų klube

2013 m. rugsėjo 8 d. Vilniaus mokytojų namuose vykusiame Vilniaus kupiškėnų klubo susitikime buvo pristatyta Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) išleista Onos Dapšytės-Kriukelienės knyga „Kupiškio krašto partizanai. 1944–1953 m. dokumentinė kronika“.

Rudeninę sueigą pradėjo Vilniaus kupiškėnų klubo prezidentė Filomena Marčiulionienė. Sugiedojus kupiškėnų himną, į tribūną pakilusi LGGRTC vyriausioji viešųjų ryšių specialistė Vilma Juozevičiūtė perskaitė susirinkusiems į renginį negalėjusios atvykti LGGRTC Istorinių tyrimų programų skyriaus vedėjos Editos Jankauskienės žodžius ir šiltus sveikinimus knygos autorei Onutei Kriukelienei jos knygos pasirodymo proga bei įteikė vieną knygos egzempliorių Vilniaus kupiškėnų klubo prezidentei. Vėliau knygos autorė O. Dapšytė-Kriukelienė papasakojo, kaip kilo mintis parašyti knygą apie Kupiškio krašto partizanus, pasidalino savo ir savo šeimos, kurioje užaugo penki broliai partizanai, tragiško likimo vingiais. Renginio dalyviai aktyviai įsijungė į knygos aptarimą, dalinosi savo prisiminimais. Kupiškėnas žurnalistas ir menotyrininkas Vidmantas Jankauskas ne tik džiaugėsi nauja O. Kriukelienės knyga, bet ir dėkojo jai už bendradarbiavimą leidžiant kultūros ir istorijos almanachą „Kupiškis“.

Ne vienas renginio dalyvis įsigijo knygą ir gavo autorės autografą.