http://www.genocid.lt/centras/lt/1891/a/

Renginys prie paminklo

2013 m. spalio 2 d. prie paminklo sovietinės okupacijos aukoms Aukų g. vyko Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos bei bendrijos Vilniaus skyrių organizuotas tradicinis renginys, skirtas 1951 m. spalio 2–3 d. trėmimo metinėms paminėti. Minėjime dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo nariai, buvę politiniai kaliniai ir tremtiniai, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC), Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti ir visuomeninių organizacijų atstovai, vilniečiai. Renginį vedė Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Vilniaus apskrities koordinatorius Petras Musteikis.

Pradžioje buvo sugiedotas himnas, prie paminklo uždegtos žvakelės, padėtos gėlės. LGGRTC vyr. specialistas Darius Juodis priminė susirinkusiems 1951 m. trėmimo istorines aplinkybes. Vėliau į renginio dalyvius kreipėsi buvęs tremtinys, prof. hab. dr. Aniolas Sruoga, projekto „Misija Sibiras 2013“ dalyvė Laura Žūsinaitė, Edmundo Simanaičio eilėraštį padeklamavo Irena Tumavičiūtė. Minėjime negalėjusios dalyvauti Europos Parlamento narės Radvilės Morkūnaitės-Mikulėnienės laišką susirinkusiems perskaitė renginio vedėjas P. Musteikis. Minėjimo metu taip pat tradiciškai dainavo Vilniaus politinių kalinių ir tremtinių choras „Laisvė“. Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos žurnalistai kalbino renginio dalyvius ir rengė reportažą naujienų laidai „Panorama“.


P. Musteikis kreipiasi į minėjimo dalyvius Kalba istorikas, LGGRTC
vyr. specialistas D. Juodis
Prie mikrofono – projekto „Misija Sibiras 2013“ dalyvė
L. Žūsinaitė