2021 m. gruodžio 8 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Tarptautinė konferencija Visbyje (Švedija)

2013 m. rugsėjo 26–27 d. Visbyje (Švedija) vyko tarptautinė konferencija „Need to Know III: Them vs. Us. Image of the Enemy“ („Reikia žinoti III: Jie prieš mus. Priešo įvaizdis“). Ją organizavo Tautos atminties institutas (Lenkija), Pietų Danijos universitetas (Odensas, Danija), Upsalos universitetas (Visbis, Švedija). Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotoja dr. Kristina Burinskaitė konferencijoje perskaitė pranešimą „Image is not everything: what is the essence of KGB image changes in perestroika time“ („Įvaizdis dar ne viskas: kokia KGB įvaizdžio pokyčių pertvarkos laikotarpiu esmė“).

Tai trečioji konferencija apie specialiųjų tarnybų veiklą (pirmosios dvi vyko 2011 ir 2012 metais). Šioje konferencijoje daugiausia dėmesio skirta priešo įvaizdžiui: kaip jis kuriamas, kokiu tikslu, kokia priešo įvaizdžio ir specialiųjų tarnybų veiklos priklausomybė, kodėl taikyti tam tikri veiklos metodai priešo įvaizdžiui kurti. Konferencijoje dalyvavo istorikai, specialiųjų tarnybų veiklos tyrinėtojai iš Lenkijos, Čekijos, Vokietijos, Švedijos, Danijos, Olandijos, Bulgarijos, Rumunijos, Austrijos, Slovakijos, JAV, Kanados, Lietuvos ir Estijos. Konferencijos pranešimai buvo suskirstyti pagal temas. Daugiausia dėmesio skirta buv. Rytų socialistinio bloko specialiosioms tarnyboms, jų veiklai Vakaruose, Artimuosiuose Rytuose. Istorikų pranešimuose buvo atskleisti bendri šių šalių specialiųjų tarnybų veiklos bruožai, tendencijos. Specialiosios tarnybos specialiai kūrė priešą, kad pagrįstų tam tikrų grupių persekiojimą, agentų darbą.

Ypač įdomūs buvo pranešimai apie konkrečių agentų veiklą, jų demaskavimą. Išskirtinis dėmesys rodytas žydų valstybės, jos organizacijų priešo įvaizdžio formavimui ne tik Rytų bloko šalyse, bet ir Irake. Po intervencijos į Iraką buvo paimti Huseino ir jo artimos aplinkos pokalbių įrašai apie žydus. Pranešime buvo analizuojama, ar Huseino antisemitizmas buvo skirtas tik viešajai erdvei, ar jis iš tikrųjų buvo tokios nuostatos. Didelio susidomėjimo susilaukė pranešimas apie tai, kaip KGB formavo viešąją nuomonę pasitelkdama masinio informavimo priemones, kiną, knygų, komiksų leidybą, taip bandydama pasiekti įvairias visuomenės grupes. Komunistine ideologija paremti vertinimai, požiūriai ir politika darė įtaką ir specialiųjų tarnybų veiklai, ir kuriamam priešo įvaizdžiui.

Dalyvaujant konferencijoje buvo pastebėti ir tam tikri skirtumai tarp istorikų darbo Rytuose ir Vakaruose: buv. Rytų bloko šalių istorikai jau turi galimybę naudotis jų šalyse veikusių specialiųjų tarnybų dokumentais, o Vakarų istorikai, norėdami tyrinėti savo šalių specialiųjų tarnybų veiklą, susiduria su įvairias teisiniais, politiniais apribojimais ir nenoru leisti susipažinti su dokumentais.


Konferencijos akimirka. Pirma iš dešinės – dr. K. Burinskaitė
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”