2021 m. gruodžio 1 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Dubišės kaime perlaidoti keturių lietuvių karių palaikai

2013 m. spalio 4 d. Pskovo srityje, netoli Nevelio miesto esančiame Dubišės kaime, buvo perlaidoti keturių lietuvių karių palaikai.

Palaikus su Lietuvos kariuomenės atributika 2012 m. balandžio 14 d. buvusiame kautynių lauke šalia Idricos gyvenvietės aptiko Pskovo srities karinio-patriotinio paieškos susivienijimo „Panteros pėdsakas“ dalyviai. Ieškotojus nustebino Raudonosios armijos kariams nebūdinga amunicija, uniforminės sagos su Vyties ženklu, kiti radiniai, liudiję, kad žuvę kariai – lietuviai. Archyviniai dokumentai patvirtino, kad šioje vietoje 1941 m. liepos 8–12 d. sunkiose kautynėse su vokiečiais dalyvavo ir Lietuvos kariai, kurie, susiklosčius istorinėms aplinkybėms, 1940 metais buvo priskirti Raudonosios armijos 29-ajam teritoriniam korpusui.

Dėl palaikų perlaidojimo Pskovo srities administracija kreipėsi į Lietuvos Respublikos generalinį konsulatą Sankt Peterburge. Buvo nuspręsta žuvusiųjų palaikus amžinam poilsiui palikti šalyje, kurioje jie žuvo. Tokį sprendimą lėmė įprasta praktika neidentifikuotas karinių konfliktų aukas laidoti žūties šalyse įrengtose karių kapinėse. Keturių žuvusių 29-ojo korpuso karių palaikus nutarta palaidoti greta Raudonosios armijos 16-ajai šaulių divizijai skirto paminklinio akmens Nevelio rajono Dubišės kaime.

Laidojimo ceremonija vyko be religinių apeigų, iškilmingai bei santūriai. Joje dalyvavo Nevelio rajono vadovas Aleksandras Vašenkovas, kiti Pskovo srities ir rajono administracijos atstovai, būrys karių palaikų ieškotojų, Nevelio mokyklų mokytojai ir mokiniai, vietiniai gyventojai ir delegacija iš Lietuvos: Lietuvos gynybos atašė Rusijos Federacijoje pavaduotojas mjr. Darius Kelevišius ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Specialiųjų tyrimų skyriaus vedėjas Rytas Narvydas. Karių kauleliai tilpo nedideliuose, raudona drobe apmuštuose ir Gediminaičių ženklais puoštuose karsteliuose. Aidint automatų salvėms, karsteliai buvo nuleisti į kapo duobę. Beriant žemę, ant jų krito ir sauja žemės, atvežta iš Lietuvos.


© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”