http://www.genocid.lt/centras/lt/1901/a/

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos suvažiavimas

2013 m. spalio 12 d. Kaune vyko jubiliejinis Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) suvažiavimas, skirtas jos įkūrimo 25-mečiui. Po šv. Mišių į Sporto halę susirinko daugiau nei keturi tūkstančiai politinių kalinių ir tremtinių, jų vaikų ir vaikaičių. Suvažiavimo dalyvius sveikino renginio globėja Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Europos Parlamento narys, profesorius Vytautas Landsbergis, Europos Parlamento narė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė, daug kitų garbių svečių. Bendrai maldai susirinkusius pakvietė Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Suvažiavimo dalyviai klausėsi pranešimų, žiūrėjo dokumentinį filmą apie LPKTS veiklą, priėmė kelias svarbias rezoliucijas. Renginį vainikavo šventinė programa.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė negalėjo dalyvauti suvažiavime, nes su darbo vizitu tartis dėl kapaviečių priežiūros buvo išvykusi į Maskvą. Todėl jos ir viso Centro sveikinimus susirinkusiems perdavė LGGRTC atstovai Darius Juodis ir Ramunė Driaučiūnaitė.


Suvažiavimo dalyvius sveikina Lietuvos Respublikos Prezidentė Ilgamečiam LPKTS pirmininkui Antanui Lukšai įteikiamos Garbės pirmininko regalijos LGGRTC sveikinimus susirinkusiems perduoda D. Juodis ir R. Driaučiūnaitė