2021 m. gruodžio 8 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Atminimo lenta ant Joniškio „Aušros“ gimnazijos pastato

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui (toliau – LGGRTC) vykdant sisteminį Lietuvos rezistencijos dalyvių atminimo įamžinimą, 2013 m. lapkričio 12 d. buvo įrengta atminimo lenta ant Joniškio „Aušros“ gimnazijos pastato, skirta Joniškio gimnazijos mokytojams ir mokiniams, žuvusiems už Lietuvos laisvę 1941–1951 metais, atminti. Autorius LGGRTC Memorialinio departamento Memorialinio meno ir ekspertizės skyriaus vyriausiasis specialistas Jonas Jagėla. Užrašo tekstą parengė LGGRTC Memorialinio departamento Memorialinio meno ir ekspertizės skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Urbonienė.


JONIŠKIO GIMNAZIJOS MOKYTOJAMS IR MOKINIAMS, ŽUVUSIEMS UŽ LIETUVOS LAISVĘ
VOKIEČIŲ KALBOS MOKYTOJAS
JONAS STEIKŪNAS
1906–1946
TIKYBOS MOKYTOJAS
KUN. POVILAS RACEVIČIUS
1908–1941
POLITINIS KALINYS
ALBINAS BRIEDIS
1909–1941
KĘSTUČIO APYGARDOS GENIO RINKTINĖS VADAS
MARTYNAS KLIAUSIUS-TAUTVYDAS
1912–1946
PRISIKĖLIMO APYGARDOS
KUNIGAIKŠČIO ŽVELGAIČIO RINKTINĖS VADAI

RINKTINĖS ŠTABO VIRŠININKAS
BONAVENTŪRAS LEVEIKA-KOMARAS
1924–1950
PARTIZANO TAUTVYDO TĖVŪNIJOS VADAS
STASYS BUNGA-MARGIS
1914–1950
PARTIZANO TAUTVYDO TĖVŪNIJOS ŠTABO VIRŠININKAS
KAROLIS GALIAUSKAS-MĖNULIS
1911–1950
PARTIZANAI
STANISLOVAS ALIŠAUSKAS
1913–1945
VYTAUTAS JONAS BUNGA-GENYS
1929–1950
JUOZAS BURNICKAS-MIŠKINIS
1920–1945
BRONIUS VYTAUTAS DRYŽA
1927–1945
IGNAS RAMONAS-KAROSAS
1927–1948
JONAS RUTKUS-JURGINAS
1922–1949
VYTAUTAS SRUOGIS-JUODVARNIS
1924–1951


Atminimo lentos, skirtos Lietuvos gimnazijų žuvusiems mokytojams ir mokiniams atminti, yra įrengtos:
1. 2000 m. Jurbarko r. Eržvilko vidurinėje mokykloje;
2. 2000 m. Lazdijų M. Gustaičio vidurinėje mokykloje;
3. 2000 m. Molėtų r. Alantos vidurinėje mokykloje;
4. 2002 m. Raseinių Kalno vidurinėje mokykloje;
5. 2006 m. Molėtų r. Balninkų pagrindinėje mokykloje.

Daugiau


Dalia Urbonienė


© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”