2021 m. gruodžio 4 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Paslauga 1.4.

TUSKULĖNŲ KOPLYČIOJE-KOLUMBARIUME
PALAIDOTŲ ASMENŲ PALAIKŲ IDENTIFIKAVIMO
ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS


Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos pavadinimas Tuskulėnų koplyčioje-kolumbariume palaidotų asmenų palaikų identifikavimas.
2. Administracinės paslaugos apibūdinimas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Tuskulėnų rimties parko memorialinis kompleksas priima patvirtintos formos prašymus dėl buv. Tuskulėnų dvaro teritorijoje masinėse kapavietėse rastų palaikų identifikavimo, inicijuoja istorinės informacijos apie identifikuojamą asmenį surinkimą ir pateikia reikiamą dokumentaciją Valstybinės teismo medicinos tarnybai prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos.
Prašymas gali būti pateikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Sekretoriatą arba į Tuskulėnų rimties parko memorialinį kompleksą, atsiuntus paštu ar per kurjerį) ir elektroniniu būdu.
3. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr.60-1945; 2006, Nr.77-2975),

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr.875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr.94-3779),

LGGRTC generalinio direktoriaus 2017 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. 1V-121 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre taisyklių patvirtinimo“,

2012 m. kovo 2 d. laboratorinių tyrimų atlikimo sutartis Nr. 89-V tarp Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro ir Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie LR Teisingumo ministerijos,

Kiti teisės aktai.
4. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo 1. Užpildyti patvirtintos formos prašymą (prašymo forma)
2. Pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
3. Pagrįsti dokumentais pirmos eilės giminystės ryšį su asmeniu, kurio palaikai bus identifikuojami
4. Pridėti asmens, kurio palaikai bus identifikuojami, nuotrauką ir kitą papildomą asmeninę informaciją
5. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) -
6. Administracinės paslaugos teikėjas Dovilė Lauraitienė, Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso vedėja
Mob. 8 615 54087,
el. p. tuskulenai@genocid.lt
7. Administracinės paslaugos vadovas Gintarė Jakubonienė, Memorialinio departamento direktorė
Mob. 8 685 21818,
el. p. gintare.jakuboniene@genocid.lt.
8. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Palaikų identifikavimas atliekamas ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo prašymo gavimo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre.
9. Administracinės paslaugos suteikimo kaina Paslauga teikiama neatlygintinai.
10. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Paslaugai gauti užpildomas patvirtintos formos prašymas.
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”