2021 m. gruodžio 4 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Paslauga 2.1.

LGGRTC LEIDINIŲ VIEŠINIMO IR PLATINIMO
VIEŠOSIOS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS


Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Viešosios paslaugos pavadinimas Informacijos apie išleistus Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro leidinius teikimas ir knygų platinimas.
2. Viešosios paslaugos apibūdinimas Užklausa apie išleistus Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro leidinius gali būti pateikiama tiesiogiai asmeniui atvykus į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Leidybos skyrių, telefonu ar elektroniniu būdu.

Leidinių platinimas vyksta pagal paraiškas. Paraiškos įsigyti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išleistų leidinių gali būti pateikiamos žodžiu tiesiogiai atvykus į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Leidybos skyrių, raštu ar elektroniniu būdu. Nemokamai leidiniai platinami švietimo, reklamos, reprezentaciniais tikslais, bibliotekoms ir kitiems interesantams. Jei interesantas nori įsigyti leidinių neatlygintinai, raštu pateikia paraišką, kurią vizuoja Leidybos skyriaus vedėjas ir tvirtina Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius. Mokamai leidiniai platinami naudojant buhalterinės apskaitos dokumentus.
3. Teisės aktai, reguliuojantys viešosios paslaugos teikimą Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975),

LGGRTC leidžiamų leidinių panaudojimo ir realizavimo taisyklės, patvirtintos 2007 m. kovo 23 d. generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 1V-45, ir LGGRTC generalinio direktoriaus 2011 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 1V-115 „Dėl LGGRT centro leidžiamų leidinių panaudojimo ir realizavimo taisyklių pakeitimo“,

Buhalterinės apskaitos įstatymas (Žin., 2001, Nr. 99-3515)
4. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Paraiška turi būti pasirašyta; joje nurodomas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), duomenys ryšiui palaikyti, būtini rekvizitai, įsigytinų leidinių pavadinimas ir kiekis, o neatlygintinai įsigytinų leidinių – ir tikslas.
5. Viešosios paslaugos teikėjas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Leidybos skyrius
Vilma Banytė, vyresnoji specialistė,
Tel. (8 5) 279 1038, el. p. vadyba@genocid.lt
6. Viešosios paslaugos vadovas Laimutė Grikinienė, Leidybos skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 279 1038, el. p. leidyba@genocid.lt
7. Viešosios paslaugos suteikimo trukmė Informacija apie išleistus Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro leidinius suteikiama nedelsiant.
Leidinių platinimas vyksta pagal asmenų pageidavimą
8. Viešosios paslaugos suteikimo kaina Informacija teikiama neatlygintinai. Leidiniai platinami didmeninėmis kainomis, be prekybinio antkainio.
9. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Paraiška rengiama laisva forma. Joje turi būti pateikta informacija, nurodyta 4 punkte.
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”