2021 m. gruodžio 8 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Paslauga 2.2.5.

NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA
VIEŠOSIOS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS


Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Viešosios paslaugos pavadinimas Naudojimasis biblioteka.
2. Viešosios paslaugos apibūdinimas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro biblioteka kaupia literatūrą apie Lietuvos okupaciją, okupacinių režimų vykdytas represijas ir tautos kovą dėl nepriklausomybės atgavimo.
Bibliotekoje esančios knygos į namus išduodamos tik Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojams. Gavus raštišką Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinio direktoriaus leidimą, knygos išduodamos į namus istorijos tyrinėtojams, studentams, tremtiniams, politiniams kaliniams ir rezistentams. Vietoje bibliotekos fondais gali naudotis visi skaitytojai.
Biblioteka taip pat teikia bibliografinę informaciją. Užklausa gali būti pateikiama tiesiogiai asmeniui atvykus į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro biblioteką, raštu, telefonu ar elektroniniu būdu.
3. Teisės aktai, reguliuojantys viešosios paslaugos teikimą Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975),

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro bibliotekos naudojimo taisyklės.
4. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Knygos autorius ir antraštė
5. Viešosios paslaugos teikėjas Asta Žižienė, vyriausioji bibliotekininkė,
tel. (8 5) 231 4145, el. p. knyga@genocid.lt
6. Viešosios paslaugos vadovas Vytas Lukšys, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinio direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
Tel. (8 5) 231 2683, el. p. vytas.luksys@genocid.lt
7. Viešosios paslaugos suteikimo trukmė Informacija apie Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išleistus leidinius suteikiama nedelsiant.
Jei užklausa sudėtinga, skaitytojas pateikęs užklausą atsakymą gaus per tris darbo dienas.
Leidinių išdavimas vyksta pagal asmenų pageidavimą.
8. Viešosios paslaugos suteikimo kaina Paslauga teikiama neatlygintinai.
9. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Paraiška rengiama laisva forma. Joje turi būti pateikta informacija, nurodyta 4 punkte.
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”