2021 m. gruodžio 5 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Paslauga 2.3.

NAUDOJIMOSI MUZIEJINIAIS RINKINIAIS
VIEŠOSIOS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS


Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Viešosios paslaugos pavadinimas Galimybė naudotis muziejiniais rinkiniais.
2. Viešosios paslaugos apibūdinimas Vienas iš Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro struktūrinių padalinių – Okupacijų ir laisvės kovų muziejus su Tuskulėnų rimties parko memorialiniu kompleksu.
Muziejaus fonduose sukaupta daugiau nei 100 tūkst. eksponatų.
Fiziniams ir juridiniams asmenims suteikiama teisė filmuoti, fotografuoti muziejaus ekspozicijų salėse ir parodose bei muziejaus fonduose saugomus eksponatus; daromos eksponatų skaitmeninės kopijos ir įrašomos į pateiktas duomenų laikmenas; muziejaus fonduose saugomi eksponatai skolinami parodoms, ekspozicijoms, kultūriniams renginiams.
Prašymai naudotis muziejiniais rinkiniais gali būti pateikiami raštu tiesiogiai asmeniui atvykus į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Sekretoriatą arba į Okupacijų ir laisvės kovų muziejų, atsiuntus paštu ar per kurjerį, faksimilinio ryšio įrenginiais ar elektroniniu būdu.
3. Teisės aktai, reguliuojantys viešosios paslaugos teikimą LGGRTC generalinio direktoriaus 2017 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. 1V-121 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre taisyklių patvirtinimo“,

LGGRTC Generalinio direktoriaus 2020 m. rugsėjo 30 d. Nr. 1V-132 įsakymas „Dėl paslaugų įkainių Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje ir Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse“,

LR Kultūros ministro 2005 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. ĮV–716 patvirtinta „Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija“,

Kiti teisės aktai.
4. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Fizinis asmuo užpildo patvirtintos formos prašymą, juridinis asmuo pateikia prašymą ant savo firminio blanko, kur nurodomas pavadinimas, kodas, buveinės adresas, duomenys ryšiui palaikyti ir eksponatų panaudojimo tikslas.
5. Viešosios paslaugos teikėjas Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus Fondų apskaitos skyrius
Nijolė Čekavičiūtė, Vyr. fondų saugotoja-fondų apskaitos skyriaus vedėja,
tel. (8 5) 249 8154, el. p. muziejus@genocid.lt
6. Viešosios paslaugos vadovas Eugenijus Peikštenis, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Memorialinio departamento vyresnysis patarėjas,
Tel. (8 5) 249 8156, el.p. muziejus@genocid.lt
7. Viešosios paslaugos suteikimo trukmė Asmenys aptarnaujami per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.
8. Viešosios paslaugos suteikimo kaina Ekspozicijų fotografavimas lankytojams (ne komerciniais tikslais) – 2,00 €

Ekspozicijų filmavimas – 100,00 € už valandą. Filmuoti galima tik susitarus iš anksto ir gavus leidimą.

Eksponatų fotografavimas ir filmavimas, skaitmeninių kopijų gaminimas ir įrašymas nekomerciniais tikslais – nemokamas, komerciniais tikslais – pagal sutartinę kainą

Eksponatų skolinimas parodoms, ekspozicijoms ir kultūriniams renginiams nekomerciniais tikslais – nemokamas.
9. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Paslaugai gauti užpildomas patvirtintos formos prašymas.
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”