2021 m. gruodžio 2 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Paslauga 2.4.

LGGRTC PARODŲ EKSPONAVIMO
VIEŠOSIOS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS


Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Viešosios paslaugos pavadinimas Galimybė eksponuoti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro parodas.
2. Viešosios paslaugos apibūdinimas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Memorialinio departamento Atminimo programų skyrius rengia mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ dalyvių darbų parodas, Okupacijų ir laisvės kovų muziejus rengia kilnojamasias parodas istorine tematika.
Prašymai eksponuoti parodą gali būti pateikiami žodžiu (telefonu ar tiesiogiai asmeniui atvykus į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Sekretoriatą arba Okupacijų ir laisvės kovų muziejų), raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Sekretoriatą arba Okupacijų ir laisvės kovų muziejų, atsiuntus paštu ar per kurjerį) ir elektroniniu būdu.
3. Teisės aktai, reguliuojantys viešosios paslaugos teikimą LGGRTC generalinio direktoriaus 2017 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. 1V-121 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre taisyklių patvirtinimo“,

Kiti teisės aktai
4. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Raštu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas; jame nurodomas juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas, duomenys ryšiui palaikyti, kokia paroda ir kuriam laikui pageidaujama, už ją atsakingas asmuo.
Perduodant parodą pasirašomas patvirtintos formos perdavimo-priėmimo aktas.
5. Viešosios paslaugos teikėjas Atminimo programų skyrius:
tel. (8 5) 275 5261, el. p. konkursas@genocid.lt

Okupacijų ir laisvės kovų muziejus:
tel. (8 5) 266 3282, el. p. edukacija@genocid.lt
6. Viešosios paslaugos vadovas Monika Kareniauskaitė, Memorialinio departamento Atminimo programų skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 231 4149, el. p. dale.rudiene@genocid.lt

Eugenijus Peikštenis, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Memorialinio departamento vyresnysis patarėjas
Tel. (8 5) 249 8156, el.p. muziejus@genocid.lt
7. Viešosios paslaugos suteikimo trukmė Pagal susitarimą.
8. Viešosios paslaugos suteikimo kaina Paslauga teikiama neatlygintinai.
9. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymas rengiamas laisva forma. Jame turi būti pateikta informacija, nurodyta 4 punkte.
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”