2021 m. gruodžio 8 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Paslauga 2.5.

KONFERENCIJŲ SALIŲ NUOMOS
VIEŠOSIOS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS


Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Viešosios paslaugos pavadinimas Konferencijų salių nuoma.
2. Viešosios paslaugos apibūdinimas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje ir Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse yra konferencijų salės, kurias kultūrinių-švietėjiškų renginių organizavimui gali išsinuomoti juridiniai asmenys. Gali būti teikiamas ir techninis aptarnavimas. Prašymai išsinuomoti salę gali būti pateikiami raštu tiesiogiai asmeniui atvykus į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Sekretoriatą, atsiuntus paštu ar per kurjerį, faksimilinio ryšio įrenginiais ar elektroniniu būdu.
3. Teisės aktai, reguliuojantys viešosios paslaugos teikimą LGGRTC Generalinio direktoriaus 2020 m. rugsėjo 30 d. Nr. 1V-132 įsakymas „Dėl paslaugų įkainių Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje ir Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse“.
4. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Prašymas turi būti pasirašytas; jame nurodomas juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas, duomenys ryšiui palaikyti, kokiam tikslui ir kurią salę prašoma išnuomoti.
5. Viešosios paslaugos teikėjas Okupacijų ir laisvės kovų muziejus:
Eugenijus Peikštenis, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Memorialinio departamento vyresnysis patarėjas,
mob. 8 699 52830,
el. p. muziejus@genocid.lt

Tuskulėnų rimties parko memorialinis kompleksas:
Dovilė Lauraitienė, Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso vedėja,
mob. 8 615 54087,
el. p. tuskulenai@genocid.lt
6. Viešosios paslaugos vadovas Eugenijus Peikštenis, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Memorialinio departamento vyresnysis patarėjas
mob. 8 699 52830,
el.p. muziejus@genocid.lt
7. Viešosios paslaugos suteikimo trukmė Pagal susitarimą.
8. Viešosios paslaugos suteikimo kaina Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus konferencijų salės nuoma:
1 val. – 40,00 €,
1 diena – 300,00 €,
pusdienis – 150,00 €.

Tuskulėnų konferencijų salės nuoma:
1 val. – 50,00 €,
1 diena – 350,00 €,
pusdienis – 200,00 €.

Renginių salės nuoma (Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso dvaro rūmai):
1 val. – 70,00 €,
1 diena – 500,00 €,
pusdienis – 250,00 €.
9. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymas rengiamas laisva forma. Jame turi būti pateikta informacija, nurodyta 4 punkte.
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”