http://www.genocid.lt/centras/lt/2077/a/

Nacionalinio mokinių konkurso laureatų apdovanojimai

Iškilmingu apdovanojimo renginiu užbaigtas gausiausias dalyvių skaičiumi ir seniausias Lietuvoje mokinių konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“, kurį organizuoja Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (LGGRTC) kartu su Švietimo ir mokslo ministerija.

Kaip ir kiekvienais metais, konkursas prasidėjo spalio mėnesį. Mokiniai rašė rašinius, apybraižas, piešė piešinius, kūrė dainas, eilėraščius, filmus, prezentacijas, instaliacijas, koliažus, rankdarbius ir kitų meninių išraiškos formų darbus. Dalyvaudami konkurse mokiniai artimiau susipažino su žmonių likimais sudėtingais Lietuvos istorijos laikotarpiais – tremties, partizaninio karo – ir Lietuvos laisvės gynimu 1991 m. sausį.

Konkurso pirmųjų vietų laimėtojai bei jų mokytojai 2014 m. balandžio 4 d. buvo pakviesti į apdovanojimo šventę Vilniaus mokytojų namuose. Prieš iškilmingą renginį iš visos Lietuvos atvykę mokiniai ir jų mokytojai turėjo galimybę aplankyti Tuskulėnų rimties parko memorialinį kompleksą, Vilniaus televizijos bokštą, Lietuvos Respublikos Prezidentūrą. Taip pat galėjo susipažinti su Lietuvos kariuomenėje naudojama karine technika, ginklais, pasimatuoti karių dėvimą ekipuotę bei susipažinti su tarnybos sąlygomis, kurias pristatė Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino batalione tarnaujantys kariai.

Apsilankymo Vilniaus televizijos bokšte metu AB „Telecentro“ direktoriui Remigijui Šeriui buvo įteiktas Kuršėnų Pavenčių mokyklos mokinių darbas „TV bokštas – Sausio 13-osios simbolis“ (autorės Berta Rupšytė ir Anita Skačkovaitė, mokytojas Arūnas Jakelaitis).

Vakare Vilniaus mokytojų namų Svetainėje konkurso nugalėtojus ir jų mokytojus sveikino:
LGGRTC generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė,
Europos Parlamento narė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė,
Europos Parlamento narys Algirdas Saudargas,
Lietuvos Respublikos Seimo narys dr. Arvydas Anušauskas,
Neginkluoto antisovietinio pasipriešinimo dalyvis, Europos Parlamento nario profesoriaus Vytauto Landsbergio patarėjas Andrius Tučkus,
Buvęs rezistentas ir politinis kalinys, Lietuvos laisvės lygos vadovas, politikos ir visuomenės veikėjas Antanas Terleckas,
Buvęs rezistentas ir politinis kalinys, publicistas, religinis mąstytojas Petras Plumpa,
Pilietinės gynybos centro prie Krašto apsaugos ministerijos (KAM) direktorė Danguolė Bičkauskienė,
LR Švietimo ir mokslo ministerijos pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Jokimaitis.

Konkurso laureatams ir jų mokytojams buvo įteikti diplomai, padėkos raštai, konkurso partnerių ir rėmėjų dovanos. Pilietinės gynybos centro prie KAM direktorė D. Bičkauskienė įteikė diplomus ir dovanas mokiniams, laimėjusiems šio Centro įsteigtoje Pilietinio aktyvumo skatinimo nominacijoje.

Gyvai scenoje savo kūrybos dainas atliko konkurso dainų dalies laureatai. Taip pat susirinkusiems į šventę koncertavo muzikantai Robertas Semeniukas, Andrius Zalieska (Zala) ir dainininkės: buvusi konkurso dalyvė Akvilė Vervečkaitė, Ieva Anušauskaitė bei renginio vedėja Veronika Povilionienė.

Esame dėkingi konkurso partneriams bei rėmėjams:
VšĮ kultūros ir švietimo centrui Vilniaus mokytojų namams, Vilniaus lietuvių namams, Pilietinės gynybos centrui prie KAM, restoranui „Ida Basar“, AB „Telecentras“, žurnalui „Ateitis“, „Valstiečių laikraščiui“, žurnalui „Vyzdys“, žurnalui „Trimitas“, „Verslo žinioms“, Europos Parlamento nariams R. Morkūnaitei-Mikulėnienei ir A. Saudargui.

Dar kartą sveikiname laureatus ir primename, kad konkurso rezultatai skelbiami LGGRTC interneto svetainėje www.genocid.lt

Parengė
LGGRTC Atminimo programų skyriaus vyriausioji specialistė Raimonda Steiblytė,
LGGRTC Atminimo programų skyriaus vedėja Dalė Rudienė