http://www.genocid.lt/centras/lt/219/a/

Istorinės-pažintinės jaunimo stovyklos

2000 – 2014 m. pagal pokaryje veikusias partizanų apygardas organizuotos istorinės-pažintinės vasaros stovyklos jaunimui. Jomis buvo siekiama supažindinti jaunuolius su skaudžia Lietuvos istorijos praeitimi, sudėtingu pokario laikotarpiu, skatinti geriau pažinti gimtąjį kraštą ir aktyviai leisti laisvalaikį.

Organizuojant stovyklas bendradarbiauta su Krašto apsaugos ministerija, Lietuvos kariuomene, Jaunimo integracijos galimybių centru, Šaulių sąjunga, Lietuvos skautų sąjunga ir Ateitininkų federacija.

Buvo surengtos šios stovyklos: