2021 m. balandžio 19 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
„Genocidas ir rezistencija“ 2014 m. Nr. 1 (35)

TURINYS –  CONTENTS

 STRAIPSNIAI –  ARTICLES
Stanislovas Buchaveckas
Mokyklos sovietizavimas 1940 m. rudenį: ideologiniai gniaužtai mokytojams, 1917 m. bolševikų perversmo metinių minėjimas Šakių apskrities mokyklose (1)
Vitalija Stravinskienė
Represuoti Rytų ir Pietryčių Lietuvos gyventojai lenkai: sugrįžimas ir adaptacija (1953–1964 m.)
Repressed Poles, Inhabitants of East and Southeast Lithuania: Their Return and Adaptation (1953–1964)
Audronė Veilentienė
Kauno politechnikos instituto studentai ir dėstytojai KGB akiratyje (1951–1989 m.)
Students and Lecturers of Kaunas Polytechnic Institute in the KGB Spotlight (1951–1989)
Kristina Burinskaitė
Lietuvos SSR KGB taikinys – akademinė bendruomenė
Academic Community – the Target of the KGB of the Lithuanian SSR
Vilius Ivanauskas
Sovietinė nomenklatūra ir išskirtinis vartojimas: nuo privilegijų iki nelegalumo
Soviet Nomenclature and Exclusive Consumption: from Privileges to Illegality
STUDENTŲ STUDIJOS– STUDENTS` RESEARCH
Inga Arlauskaitė-Zakšauskienė
Vakarų pagalbos Lietuvos partizanams mito analizė
Analysis of the Myth on Western Aid to Lithuanian Partisans
KRONIKA – CRONICALS
KNYGOS –  BOOKS
MŪSŲ AUTORIAI – OUR AUTHORS

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”