2021 m. gruodžio 5 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt

Leidinys sudarytas iš 2016 ir 2017 m. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro organizuoto nacionalinio konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ geriausių mokinių rašinių ir piešinių. Rašinių ir piešinių temos – tremtys, lageriai, partizanų kova, tos kovos dalyvių portretai, žydų likimas Antrojo pasaulinio karo metais, Sausio 13-osios įvykiai ir kt. Daug istorijų, daug prasmingų autorių apmąstymų, daug įdomių piešinių.

Knyga „Istorija – praeities liudytoja“ sudaryta iš 2013 ir 2014 m. konkurso geriausių mokinių rašinių ir piešinių. Rašinių ir piešinių temos – tremtys, lageriai, partizanų kova, tos kovos dalyvių portretai, žydų likimas Antrojo pasaulinio karo metais, Sausio 13-osios įvykiai ir kt. Daug istorijų, daug prasmingų autorių apmąstymų, daug įdomių piešinių.

Kompaktinėje plokštelėje „Išgirsk“ skamba konkurso dalyvių dainos, kurias jie atlieka kartu su bardais Sauliumi Bareikiu, Giedriumi Arbačiausku, Vidu Petkevičiumi, Andriumi Zalieska-Zala, Gediminu Storpirščiu ir Neda Malūnavičiūte. Ištraukas iš konkurso dalyvių rašinių skaito aktoriai Rolandas Kazlas, Vytautas Taukinaitis ir Judita Urnikytė. Muzikines improvizacijas atlieka Petras Vyšniauskas, Robertas Semeniukas ir Artūras Anusauskas.

Knygoje „Skaudžių likimų aidas“ publikuojami 2011 ir 2012 m. mokinių konkurso rašiniai, ji iliustruota to paties konkurso laureatų piešiniais. Girdėtos senelių, prosenelių ir kitų artimųjų skausmingos gyvenimo istorijos suguldytos į rašinius, kuriuose atsispindi ir pačių autorių požiūris į istorinius įvykius.

Atvirukų rinkinys „Tremtis“ skirtas 1941 m. „Juodojo birželio“ aukų atminimui. 24 atvirukų aplanke – konkurso dalyvių darbai (piešiniai, dainų tekstai, rašinių ištraukos). Mokinių mintis apie tremtį papildo 1941 m. tremtinių atsiminimai ir eilėraščiai, parašyti tremtyje ir lageriuose.

Knyga „Šaukėme laisvę“ sudaryta iš geriausių 2009 ir 2010 m. konkurso mokinių rašinių, ji iliustruota to paties konkurso laureatų piešiniais. Girdėtos artimųjų gyvenimo istorijos jaunųjų kūrėjų sąmonėje sugulė į patirtų tautos kančių, kovotojų už laisvę heroiškumo ir pasiaukojimo vaizdus.

 

Knygoje „Laisvės paslaptis yra drąsa“ sudėti 2007 ir 2008 m. konkurso geriausieji, originaliausieji rašiniai. Ne vienas jų autorius bene pirmą kartą gyvenime turėjo progą nuosekliau ir giliau pasidomėti savo giminės, šeimos, o per tai – ir Tėvynės istorija. Leidinys iliustruotas geriausiais mokinių piešiniais.

 

Kompaktinėje plokštelėje „O taip norėjosi gyvent...“ skamba partizanų ir tremties dainos, kurias atlieka konkurso nugalėtojai ir kiti atlikėjai: Veronika Povilionienė, ansambliai „Blezdinga“, „Bičiuliai“, tautiška kapelija „Sutaras“, Jonas Čepulis ir Rasa Bubulytė. Greta kompaktinės plokštelės yra knygelė, kurioje yra visų dainų žodžiai. Jos iliustracijoms taip pat panaudoti konkurso dalyvių piešiniai bei jų fragmentai.

 

Knygoje „Tarp vakar ir šiandien“ publikuojami geriausi 2004 ir 2005 m. konkurso rašiniai. Juose – tremties, lagerių, Lietuvos laisvės kovų, holokausto temų atspindžiai. Tolima ir svetima istorija įgavo konkrečias formas, veidus, žodžius, jausmus. Knyga iliustruota autorių bendraamžių piešiniais.

 

Knygoje „Prakalbinta praeitis“ paskelbti 2001 ir 2002 m. konkurso nugalėtojų ir dalyvių rašiniai, kuriuose nevengta emocijų, nepabijota drąsių, kartais drastiškų vertinimų. Juose ir literatūriniai bandymai, ir santykio su istorija, su aplinka paieškos, vyresniųjų kartų patirties vertinimai.

Knyga „Nelaisvės metų atspindžiai“ sudaryta iš 1999 ir 2000 m. konkurso nugalėtojų ir dalyvių rašinių. Jaunų žmonių mintys apie Tėvynę, pareigą jai, apie aukos prasmę tampa dvasiniu rūbu. Knyga gausiai iliustruota autorių bendraamžių piešiniais.

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”