2021 m. balandžio 19 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
„Genocidas ir rezistencija“ 2015 m. Nr. 2 (38)

TURINYS –  CONTENTS

 STRAIPSNIAI –  ARTICLES
Stanislovas Buchaveckas
Mokyklos sovietizavimas 1940–1941 m. m.: rašytojų vaidmuo „perauklėjant“ mokytojus; pionierių organizacijos kūrimas Šakių apskr. mokyklose; pedagogai tarp rezistencijos, konformizmo ir kolaboravimo; represijos (4)
Sovietisation of Schools in the 1940/41 School Year: the Role of Writers in “Re-educating” Teachers; Establishment of the Pioneer Organisation in Schools of Šakiai County; Teachers between Resistance, Conformism and Collaboration; Repressions (4)
Tadas Jaskelevičius
1941 m. Birželio sukilimas Panevėžio apskrities Pušaloto valsčiuje
The 1941 June Uprising in Pušalotas Rural Area of Panevėžys County
Dalia Balkytė
1951 m. Lietuvos gyventojų trėmimo operacija „Ruduo“: deportacijos iš Eišiškių rajono
The 1951 Deportation Operation of Lithuanians Called “Autumn”: Deportations from Eišiškės District
Marius Ėmužis
Partinės bausmės Sovietų Lietuvoje (XX a. penktasis–septintasis dešimtmečiai): tarp klientelizmo ir kolektyvizmo
Communist Party Penalties in the Soviet Lithuania (1940s–1960s): between Clientelism and Collectivism
KONFERENCIJOS – CONFERENCES
Ainars Bambals
Vokiečių kareiviai Latvijos SSR karo belaisvių lageriuose: problemos atspindys sovietinių represinių institucijų dokumentuose
STUDENTŲ STUDIJOS – STUDENTS’ RESEARCH
Asta Masiulionytė
Neginkluotojo pasipriešinimo dalyvio psichologinis portretas
A Psychological Portrait of a Participant of the Unarmed Resistance
LAIŠKAI REDAKCIJAI – LETTERS TO THE EDITOR
KRONIKA – CRONICALS
KNYGOS –  BOOKS
ATMINTINOS DATOS – MEMORABLE DATES
MŪSŲ AUTORIAI – OUR AUTHORS

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”