2021 m. gegužės 12 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
2015 m. atmintinos datos (archyvas)

Sausis


Prieš 90 metų, 1925 m. sausio 1 d., Alytuje gimė Dainavos apygardos vadas Lionginas Baliukevičius-Dzūkas.

Prieš 95 metus, 1920 m. sausio 2 d., Rokiškyje gimė Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos signataras, LLKS Tarybos narys, Vakarų Lietuvos srities štabo viršininkas kapitonas Vytautas Gužas-Kardas.

Sausio 13-oji Laisvės gynėjų diena. 1991 m. sausio 13 d., sovietinei kariuomenei ir specialiesiems daliniams užimant Lietuvos televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos pastatus, žuvo 14 laisvės gynėjų, dar beveik tūkstantis žmonių buvo sužeista ar kitaip nukentėjo.

Prieš 65 metus, 1950 m. sausio 20 d., Kuršėnų aps. ir vls. Repšių k. žuvo Žemaičių apygardos Vytenio rinktinės vadas Kajetonas Matijošaitis-Vaidila, Vitalis.

Prieš 90 metų, 1925 m. sausio 21 d., Ukmergės aps. Deltuvos vls. Kadrėnų k. gimė žymus antisovietinio pasipriešinimo dalyvis, kovotojas už tikinčiųjų teises ir buvęs politinis kalinys monsinjoras Alfonsas Svarinskas.

Sausio 27-oji – Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena. Prieš 70 metų, 1945 m. sausio 27 d. Lenkijoje buvo išlaisvinta Aušvico (Osvencimo) koncentracijos stovykla.


Vasaris


Prieš 90 metų, 1925 m. vasario 7 d., Kauno aps. Rumšiškių vls. Rumšiškių mstl. gimė kunigas, aktyvus kovotojas už Bažnyčios ir tikinčiųjų teises ir Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto narys Leonas Kalinauskas.

Prieš 65 metus, 1950 m. vasario 9 d., Vilkaviškio aps. Gižų vls. Vižaidų k. žuvo Tauro apygardos štabo pareigūnas, Vytauto rinktinės vadas, vienas pirmųjų partizanų vadų ir apygardos kūrėjų Vytautas Gavėnas-Vampyras, Granitas, jo adjutantas Stasys Ališauskas-Kalinys ir rinktinės Žvalgybos skyriaus viršininkas Albinas Švedas-Radastas.

Prieš 70 metų, 1945 m. vasario 9 d., Panevėžio aps. Raguvos vls. miške įvyko Juodgirio kautynės.

Prieš 110 metų, 1905 m. vasario 11 d., Utenos aps. Daugailių vls. Juknėnų k. gimė poetas, pedagogas, pogrindinės spaudos redaktorius ir Bendro demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio (BDPS) prezidiumo narys Antanas Miškinis.

Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena. 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje Lietuvos Taryba pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės Aktą. 1949 m. vasario 10–20 d. Radviliškio r. Minaičių k. po Stasio Mikniaus klėtimi įrengtame Prisikėlimo apygardos štabo bunkeryje įvyko visos Lietuvos partizanų vadų suvažiavimas. Organizacija pavadinta LLKS. Vasario 16 d. pasirašyta LLKS Tarybos Deklaracija – konstitucinės reikšmės dokumentas, liudijantis Lietuvos valstybės tęstinumą okupacijos sąlygomis.

Prieš 120 metų, 1895 m. vasario 18 d., Biržų aps. Saločių vls. Namajūnų k. gimė tarpukario Lietuvos Respublikos politikas, karininkas ir Lietuvių aktyvistų fronto (LAF) įkūrėjas Kazys Škirpa.

Prieš 90 metų, 1925 m. vasario 24 d., Telšių aps. Žarėnų vls. Smilgių k. gimė Lietuvos laisvės armijos (LLA) vadas Adolfas Eidimtas-Žybartas, Vygantas.

Prieš 130 metų, 1885 m. vasario 26 d., Raseinių aps. Kaltinėnų vls. Kutalių k. gimė 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, Lietuvos Respublikos Prezidentas ir buvęs politinis kalinys Aleksandras Stulginskis.

Prieš 70 metų, 1945 m. vasario 28 d., Alytaus aps. Merkinės vls. įvyko Panaros kautynės.


Kovas


Prieš 95 metus, 1920 m. kovo 3 d., Šiaulių aps. Kruopių vls. Padarbių k. gimė paskutinis Prisikėlimo apygardos Kun. Žvelgaičio rinktinės vadas, vienas paskutinių Prisikėlimo apygardos partizanų, spaudos redaktorius Steponas Erstikis-Patašonas.

Prieš 65 metus, 1950 m. kovo 3 d., Tauragės aps. Tauragės vls. Ceikiškių k. žuvo Kęstučio apygardos Butigeidžio rinktinės vadai Vladas Gudavičius-Vaišnora ir Antanas Kundrotas-Skaistgiris, sodybos šeimininko duktė ryšininkė Danutė Knatauskaitė.

Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Prieš 25 metus, 1990 m. kovo 11 d., Lietuvos Aukščiausioji Taryba priėmė Nepriklausomos valstybės atstatymo aktą.

Prieš 70 metų, 1945 m. kovo 11–12 d., Švenčionių aps. Saldutiškio vls. Labanoro girioje įvyko Kiauneliškio kautynės.

– Prieš 100 metų, 1915 m. kovo 15 d., Rusijoje gimė LLA Vilniaus apygardos 5-osios apylinkės (vėliau – Didžiosios Kovos apygarda) vadas pulkininkas Mečislovas Kestenis (Mykolas Kareckas)-Serbentas.

Prieš 50 metų, 1965 m. kovo 17 d., Utenos r. Utenos apyl. Papiškių k. svainio Antano Pinkevičiaus sodyboje žuvo paskutinis Aukštaitijos partizanas Antanas Kraujelis-Siaubūnas.

Prieš 110 metų, 1905 m. kovo 18 d., Alytaus aps. Nedzingės vls. Vadėnų k. gimė LLKS Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos signataras, LLKS Tarybos prezidiumo narys, LLKS Visuomeninės dalies viršininkas pulkininkas Juozas Šibaila-Merainis.

Prieš 70 metų, 1945 m. kovo 27 d., Panevėžio aps. įvyko Ažagų-Eimuliškio kautynės.


Balandis


Prieš 100 metų, 1915 m. balandžio 8 d. Vilkaviškio aps. Pilviškių vls. Gulbiniškių k. gimė partizanų pulkininkas, Tauro apygardos vadas Antanas Baltūsis-Žvejys.

Balandžio 11-oji – Tarptautinė koncentracijos stovyklų kalinių išlaisvinimo diena. Prieš 70 metų, 1945 m. balandžio 11 d., Vokietijoje buvo išlaisvinti Buchenvaldo kaliniai.

Prieš 65 metus, 1950 m. balandžio 12 d., Utenos aps. Leliūnų vls. Balteniškių k. žuvo Rytų Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) partizanų srities Visuomeninio skyriaus viršininkas, „Aukštaičių kovos“ laikraščio redaktorius Bronislovas Kazickas-Saulius, Krivaitis, Vakaris.

Prieš 70 metų, 1945 m. balandžio 13 d., Trakų aps. Vievio vls. Dainavos ir Kaugonių miškuose žuvo LLA Vilniaus apygardos 5-osios apylinkės vadas pulkininkas Mečislovas Kestenis (Mykolas Kareckas)-Serbentas ir 40 partizanų.

Prieš 70 metų, 1945 m. balandžio 17 d., Utenos aps. Svėdasų vls. įvyko Vilkabrukių kautynės.

Prieš 25 metus, 1990 m. balandžio 26 d., protestuodamas prieš Sovietų Sąjungos vykdomą Lietuvos ekonominę blokadą, Maskvoje susidegino Stanislovas Žemaitis.


Gegužė


Prieš 70 metų, 1945 m. gegužės 3 d., iš Lietuvos į Tadžikiją ištremti vokiečių kilmės ar su jais susiję Lietuvos gyventojai (daugiau nei 800 žmonių) – įvykdytas pirmas pokarinis trėmimas.

Gegužės 8-oji – Antrojo pasaulinio karo aukų atminimo diena. Prieš 70 metų, 1945 m. gegužės 8 d., nacistinė Vokietija kapituliavo prieš antihitlerinę koaliciją.

Prieš 70 metų, 1945 m. gegužės 12 d., Šakių aps. Lekėčių vls. įvyko Valkų kautynės.

Gegužės 14-oji – Pilietinio pasipriešinimo diena. 1972 m. gegužės 14 d. Kaune protestuodamas prieš sovietinę okupaciją susidegino Romas Kalanta.

Prieš 70 metų, 1945 m. gegužės 16–17 d., Alytaus aps. Simno vls. įvyko Kalniškės mūšis.

Trečiasis gegužės sekmadienis (gegužės 17-oji) – Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena.

Prieš 110 metų, 1905 m. gegužės 22 d., Kauno aps. Pažaislio vls. Muravos k. gimė tremtinys, pogrindžio sąlygomis išleistų atsiminimų apie tremtį „Bausmė be nusikaltimo“ autorius ir „45 pabaltijiečių“ memorandumo signataras Alfonsas Andriukaitis.

Prieš 65 metus, 1950 m. gegužės 22 d., Telšių aps. ir vls. Jomantų miške žuvo Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės vadas Kazys Andruška-Linksmutis.

Prieš 90 metų, 1925 m. gegužės 30 d., Raseinių aps. Raseinių vls. Pakapurnio k. gimė LLKS Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos signataras, LLKS prezidiumo sekretorius majoras Petras Bartkus-Žadgaila.


Birželis


Prieš 70 metų, 1945 m. birželio 2 d., Alytaus aps. Nemunaičio vls. Nemunaičio vienuolyne partizano priesaiką priėmė 120 Adolfo Ramanausko-Vanago vadovaujamų partizanų.

Prieš 65 metus, 1950 m. birželio 3 d., Kretingos aps. Darbėnų vls. Nausėdų apylinkėse miške žuvo Žemaičių apygardos Kardo rinktinės vadas Juozas Paulauskas-Bočius, rinktinės štabo viršininkas Kazimieras Martinkus-Saga ir 3 partizanai.

Prieš 65 metus, 1950 m. birželio 11 d., Klaipėdoje gimė neginkluotojo antisovietinio pasipriešinimo dalyvis, Lietuvos laisvės lygos narys Algimantas Andreika.

Prieš 70 metų, 1945 m. birželio 14 d., Alytaus aps. Alytaus vls. Varčios miške įvyko pirmasis Varčios mūšis.

Birželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena. 1941 m. birželio 14 d. prasidėjo pirmasis masinis Lietuvos gyventojų trėmimas (ištremta apie 18 tūkst. žmonių).

Prieš 75 metus, 1940 m. birželio 15 d., Alytaus aps. Varėnos vls. Ūtos k. žuvo Pasienio policijos Alytaus baro 6-ojo rajono Ūtos sargybos viršininkas vyr. policininkas Aleksandras Barauskas.

Birželio 15-oji – Okupacijos ir genocido diena.

Prieš 75 metus, 1940 m. birželio 15 d., Sovietų Sąjunga okupavo Lietuvą.

Prieš 65 metus, 1950 m. birželio 16 d., Tauragės aps. Gaurės vls. apylinkių Sakalinės miške žuvo 11 Kęstučio apygardos Butigeidžio rinktinės Visvydo tėvūnijos partizanų.

Prieš 65 metus, 1950 m. birželio 16 d. naktį, Joniškio aps. Skaistgirio vls. Bilžių k. apylinkėse žuvo Prisikėlimo apygardos Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės vadas Petras Ulčinas-Uošvis.

Prieš 135 metus, 1880 m. birželio 22 d., Rokiškio aps. Panemunio vls. Kuodiškių k. gimė 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, tarpukario Lietuvos Respublikos politikas ir buvęs politinės kalinys kun. Vladas Mironas.

Prieš 65 metus, 1950 m. birželio 22–23 d., Vilkaviškio aps. Pilviškių vls. Žiūrų ir Gudelių k. apylinkėse žuvo Tauro apygardos štabo narys Juozas Tamaliūnas-Stumbras, Vytauto rinktinės vadas Anzelmas Algimantas Matusevičius (Matūnas)-Neptūnas ir 3 partizanai.

Birželio 23-ioji – Birželio sukilimo diena. 1941 m. birželio 22–28 d. vyko Birželio sukilimas.

Prieš 70 metų, 1945 m. birželio 23 d., Alytaus aps. Alytaus vls. Varčios miške įvyko antrasis Varčios mūšis.

Prieš 65 metus, 1950 m. birželio 24 d., Žaliamiškio miške prie Lazdijų aps. Leipalingio vls. ir Varėnos aps. Merkinės vls. ribos Vilkiautinio (kitais duomenimis – Karalinavos) k. apylinkėse žuvo Dainavos apygardos vadas Lionginas Baliukevičius-Dzūkas, jo adjutantas ir apygardos laikraščio redaktorius Augustas Babrauskas-Radvila, Šarūno rinktinės Juozapavičiaus tėvūnijos vadas Antanas Vailionis-Špokas ir partizanas Anastazas Kaknevičius-Švidrys.


Liepa


Prieš 65 metus, 1950 m. liepos 5 d., Panevėžio r. Vadoklių apyl. Girelės (Kačmiškio) miške įrengtame bunkeryje žuvo Vyčio apygardos vadas Alfonsas Smetona-Žygaudas, apygardos štabo Organizacinio skyriaus viršininkas Alfonsas Gritėnas-Skalikas ir apygardos štabo sekretorė Bronė Tarutytė-Berniukas.

Prieš 70 metų, 1945 m. liepos 7 d., Zarasų aps. Dusetų vls. Jaskoniškių k. žuvo Lokio rinktinės vadas Mykolas Kazanas-Siaubas, partizanai Adolfas Bražys ir Jonas Lukošiūnas.

Prieš 70 metų, 1945 m. liepos 22 d., Raseinių aps. Kelmės vls. įvyko Virtukų kautynės.

Prieš 65 metus, 1950 m. liepos 22 d., ties Ariogalos ir Vilkijos r. riba, Lęsčių k. apylinkėse, Daugėliškių miško bunkeryje žuvo LLKS Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos signataras, LLKS Tarybos prezidiumo narys Leonardas Vilhelmas Grigonis-Užpalis, Prisikėlimo apygardos būrio vadas Aleksandras Petras Meškauskis-Alytis, partizanai Banga (slapyv.), Stanislovas Kuzmickas-Sakaliukas ir Juozapas Tamkus-Gabrys.


Rugpjūtis


Prieš 95 metus, 1920 m. rugpjūčio 1 d., Kauno aps. Čekiškės vls. Vencloviškių k. gimė Tauro apygardos vadas Viktoras Vitkauskas-Saidokas.

Rugpjūčio 2-oji – Tarptautinė romų Holokausto atminimo diena. 1944 m. rugpjūčio 2 d. Lenkijoje, Aušvico-Birkenau koncentracijos stovykloje, buvo sunaikintas čigonų lageris. Nužudyta apie 3000 jame kalintų romų tautybės žmonių.

Prieš 70 metų, 1945 m. rugpjūčio 6–15 d., Alytaus aps. Simno vls. Buktos pelkių ir Žuvinto ežero rajone įvyko Palių mūšis.

Prieš 70 metų, 1945 m. rugpjūčio 15 d., Marijampolės aps. Marijampolės vls. Skardupių parapijos klebonijoje įkurta Tauro apygarda.

Prieš 65 metus, 1950 m. rugpjūčio 19 d. naktį, Joniškio r. Daunoravos miške žuvo Prisikėlimo apygardos vado pavaduotojas ir Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės vadas Kazys Mikėnas-Balandis, Gegužis, rinktinės štabo viršininkas Bonifacas Leveika-Komaras, Partizano Tautvydo tėvūnijos vadas Jonas Kilčiauskas-Merkuras, Dėdė, tėvūnijos štabo viršininkas Karolis Galiauskas-Mėnulis ir Bendrojo skyriaus viršininkas Anicetas Lukšys-Polka, Nevėžis.

Prieš 95 metus, 1920 m. rugpjūčio 20 d., Trakų aps. Žaslių vls. Guronių k. gimė Bažnyčios ir tikinčiųjų teisių gynėjas vyskupas (vėliau – kardinolas) Vincentas Sladkevičius.

Rugpjūčio 23-ioji – Europos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio diena. 1939 m. rugpjūčio 23 d. buvo pasirašyti SSRS–Vokietijos sutarčių slaptieji protokolai, kurie nubrėžė Vidurio ir Rytų Europos valstybių padalijimo liniją. 1989 m. rugpjūčio 23 d. Lietuvos persitvarkymo sąjūdis kartu su Estijos ir Latvijos liaudies frontais surengė „Baltijos kelio“ akciją, kurios metu 2 mln. žmonių, reikalaudami nepriklausomybės, susikibo į nenutrūkstamą grandinę nuo Vilniaus iki Talino.

Prieš 80 metų, 1935 m. rugpjūčio 27 d., Telšių aps. Luokės vls. Kaunatavos k. gimė Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, aktyvus antisovietinio pasipriešinimo dalyvis Liudvikas Simutis.

Prieš 75 metus, 1940 m. rugpjūčio 28 d., Vilniuje gimė poetas, filosofas ir neginkluotojo antisovietinio pasipriešinimo dalyvis Mindaugas Tomonis.

Rugpjūčio 31-oji – Laisvės diena. 1993 m. rugpjūčio 31 d. iš Lietuvos buvo išvesta Rusijos kariuomenė.

Prieš 70 metų, 1945 m. rugpjūčio mėn., įkurta 4-oji LLA Vytauto apygarda.


Rugsėjis


Prieš 70 metų, 1945 m. rugsėjo 16 d., įkurtas Lietuvos išlaisvinimo komitetas (LIK).

Prieš 65 metus, 1950 m. rugsėjo 17 d., Ramygalos r. Likėnų (Naujasodės) k. žuvo Vyčio apygardos Briedžio rinktinės vadas Jonas Kalvaitis-Pažįstamas, jo adjutantas Antanas Valikonis-Slyvka ir partizanas Antanas Kadžys-Šešiapūdis.

Prieš 95 metus, 1920 m. rugsėjo 20 d., Šakių aps. Lukšių vls. Lukšių k. gimė LLKS Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos signataras, LLKS Tarybos narys, Tauro apygardos vadas kapitonas Aleksandras Antanas Grybinas-Faustas.

Rugsėjo 23-ioji – Lietuvos žydų genocido atminimo diena. 1943 m. rugsėjo 23 d. sunaikintas Vilniaus getas. Iš beveik 40 tūkst. Vilniaus geto kalinių žydų nacių okupacijos pabaigos sulaukė tik 2–3 tūkst.

Prieš 65 metus, 1950 m. rugsėjo 27 d., Kazlų Rūdos r. Ardzijauskų k. žuvo Tauro apygardos Žalgirio rinktinės vadas ltn. Feliksas Žindžius-Tigras.

Prieš 70 metų, 1945 m. rugsėjo 28 d., Lietuvos ir Latvijos pasienyje Raudinės-Šarlotės miškuose žuvo Vytauto apygardos Tigro rinktinės vadas Antanas Streikus-Tamošiukas ir 10 Žalgirio būrio partizanų.

Rugsėjo 28-oji – Tuskulėnų aukų atminimo diena. 1944 m. rugsėjo 28 d., Vilniuje, KGB rūmuose, buvo nužudytos pirmosios aukos, kurių palaikai užkasti buvusio Tuskulėnų dvaro teritorijoje.


Spalis


Prieš 65 metus, 1950 m. spalio 1 d., Troškūnų r. Margavonės k. žuvo Algimanto apygardos Šarūno rinktinės vadas Povilas Tunkevičius-Kastantas, 4 partizanai ir 2 ryšininkai.

Prieš 130 metų, 1885 m. spalio 1 d., Marijampolės aps. Balbieriškio vls. Balbieriškio mstl. gimė tarpukario Lietuvos Respublikos politikas, Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK) pirmininkas prelatas Mykolas Krupavičius.

Prieš 90 metų, 1925 m. spalio 3 d., Biržuose gimė Vyčio apygardos Pilėnų tėvūnijos vadas Steponas Giedrikas-Girietis.

Prieš 105 metus, 1910 m. spalio 8 d., Šiaulių aps. Stačiūnų vls. Šukionių k. gimė Lietuvos kariuomenės kapitonas, Lietuvių tautinės tarybos įkūrėjas Jonas Noreika-Generolas Vėtra.

Spalio 16-oji – Mažosios Lietuvos gyventojų genocido diena. 1944 m. spalio mėn. pagrindinėje Mažosios Lietuvos dalyje pradėtas vykdyti gyventojų genocidas – per 300 tūkst. gyventojų nužudyta, 100 tūkst. ištremta.

Prieš 65 metus, 1950 m. spalio 15 d., Kretingos r. Žutautų k. apylinkėse miške buvo suimtas sunkiai sužeistas Žemaičių apygardos Kardo rinktinės vadas Juozas Jucys-Margis, kuris nuo kautynėse patirtų žaizdų po kelių dienų mirė.

Prieš 65 metus, 1950 m. spalio 27–28 d., Kretingos r. Vaineikių miške žuvo Žemaičių apygardos Kardo rinktinės vadas Juozas Katkus-Nikiforas ir 2 partizanai.

Prieš 90 metų, 1925 m. spalio 29 d., Zarasų aps. Degučių vls. Degučių k. gimė poetė, Algimanto apygardos Kunigaikščio Margio rinktinės Gedimino kuopos partizanė Diana Glemžaitė.


Lapkritis


Prieš 115 metų, 1900 m. lapkričio 12 d., Šiaulių aps. Pašvitinio vls. Bučiūnų k. gimė aviacijos kapitonas, pirmasis Tauro apygardos vadas Leonas Taunys-Kovas.

Prieš 75 metus, 1940 m. lapkričio 17 d., Berlyne (Vokietija) buvo įsteigta antisovietinio pasipriešinimo organizacija Lietuvių aktyvistų frontas (LAF).

Prieš 70 metų, 1945 m. lapkričio 20 d., Šakių aps. Jankų vls. Būdos k. žuvo Tauro apygardos Stirnos rinktinės vadas Bronius Abramavičius-Spyglys, būrio vadas Stasys Grigaitis (Grigas)-Aras, rinktinės štabo partizanai Albinas Klimas-Tauras ir Jonas Tamaliūnas-Kardas. Taip pat nukautas partizano Jono Tamaliūno-Kardo tėvas Juozas Tamaliūnas, sodybos, kurioje buvo įsikūręs štabas, šeimininkas

Prieš 100 metų, 1915 m. lapkričio 23 d., Rokiškio aps. Obelių vls. Vaičėnų k. gimė Vytauto apygardos vadas Balys Vaičėnas-Liubartas, Pavasaris.


Gruodis


Prieš 70 metų, 1945 m. gruodžio 1 d., Utenos aps. Utenos vls. Biliakiemio k. žuvo Šarūno rinktinės vadas ir laikinai einantis Vytauto apygardos vado pareigas Vladas Mikulėnas-Liepa, būrio vadas Algirdas Katinas-Storulis, apygardos štabo ryšininkas Jurgis Vladas Katinas. Sunkiai sužeistas sodybos šeimininkas Juozas Adomaitis mirė 1945 m. gruodžio 3 d.

– Prieš 110 metų, 1905 m. gruodžio 14 d., Rokiškio aps. Rokiškio vls. Pužonių k. gimė LLKS Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos signataras, LLKS Tarybos prezidiumo narys Leonardas Vilhelmas Grigonis-Užpalis.

Prieš 90 metų, 1925 m. gruodžio 20 d., Buenos Airėse (Argentina) gimė neginkluotojo antisovietinio pasipriešinimo dalyvis, Lietuvos laisvės lygos narys ir „45 pabaltijiečių“ memorandumo signataras Zigmas Širvinskas.


2015 metais taip pat minime:


Prieš 95 metus, 1920-aisiais, Švenčionių aps. Švenčionėlių vls. gimė ilgiausiai išsislapstęs Lietuvos partizanas Stasys Guiga-Tarzanas.

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”