http://www.genocid.lt/centras/lt/2571/a/

2015 m. įvykiai

2015-12-18

Skelbiame nacionalinio mokinių konkurso
„Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ pradžią!
Konkurse kviečiame dalyvauti 5–12 kl. mokinius iš Lietuvos ir
lietuviškų mokyklų užsienyje.
Savo rašinius, piešinius, dainas, filmus, rankdarbius ar fotografijas siųskite iki vasario 16 d. adresu Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius arba el. paštu konkursas@genocid.lt

Daugiau informacijos apie konkursą, jo eigą ir dalyvavimo sąlygas
rasite konkurso nuostatuose.

Konkurso nuostatai
Konkurso anketa


2015-12-18

Viešojoje erdvėje tebevyksta emocijų ir abipusių kaltinimų lydima diskusija dėl
  Jono Noreikos veiklos nacių okupuotoje Lietuvoje ir
Kazio Škirpos veiklos Antrojo pasaulinio karo metais
.
LGGRTC istorikai atliko išsamią mokslinę archyvinės ir istoriografinės medžiagos analizę ir parengė istorines pažymas, kurių tekstus čia pateikiame.

JONO NOREIKOS (GENEROLO VĖTROS) VEIKLA NACIŲ OKUPUOTOJE LIETUVOJE

DĖL KAZIO ŠKIRPOS VEIKLOS ANTROJO PASAULINIO KARO METAIS


2015-12-18

2015 m. gruodžio 17 d. vakarą Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso Konferencijų salėje vyko išskirtinis naujo dokumentinio filmo „Aš už tave pakalbėsiu“ seansas filmo draugams ir partneriams – projekto „Misija Sibiras“ dalyviams ir LGGRTC darbuotojams. Renginyje dalyvavo rež. Virginija Vareikytė, vienas iš pagrindinių filmo herojų – kun. Julius Sasnauskas ir festivalio „Nepatogus kinas“ koordinatorius Justinas Vancevičius. Po filmo peržiūros režisierė papasakojo apie filmo atsiradimą, pagrindinę jo idėją ir pasirinktą pasakojimo būdą, tarptautinę filmo kūrėjų komandą ir sunkumus, su kuriais teko susidurti kuriant filmą. Žiūrovus taip pat labai domino filmo herojų patirtys, dvasinė būsena ir praeitų dienų išgyvenimų įtaka šiandienai.


2015-12-18

2015 m. gruodžio 15–17 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento direktorius dr. Arūnas Bubnys dalyvavo Liepojoje (Latvija) vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Totalitarinės visuomenės kontrolė ir represijos: dokumentų tyrimas ir metodologija“. Antrąją konferencijos dieną jis skaitė pranešimą „KGB paveldas Lietuvoje: dokumentai, jų prieinamumas ir visuomenės reakcija“.


2015-12-18

2015 m. gruodžio 16 d. Seimo Europos informacijos biure (Seimo III rūmai) vyko kolektyvinės monografijos anglų k. “Lithuania in 1940–1991: the History of Occupied Lithuania” pristatymas. Dalyvavo ir knygą susirinkusiesiems pristatė lietuviškojo knygos leidimo redaktorius, parlamentinės grupės „Už istorinę tiesą ir teisingumą“ pirmininkas dr. Arvydas Anušauskas, straipsnių autoriai dr. Algirdas Jakubčionis ir dr. Juozas Banionis. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Leidybos skyrius sudarė galimybę renginio dalyviams įsigyti pristatomą knygą.


2015-12-18

2015 m. gruodžio 16 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojos svečiavosi Ukmergės Dukstynos pagrindinėje mokykloje.

Daugiau


2015-12-18

2015 m. gruodžio 16 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso Konferencijų salėje vyko leidinių serijos „Sibiro Alma Mater“ šeštojo tomo „Žmogus gyvena ne sau, o tėvynei“ sutiktuvės.

Daugiau


2015-12-18

2015 m. gruodžio 14 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojos lankėsi Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto ir Ukmergės r. Želvos gimnazijose.

Daugiau


2015-12-15

2015 m. gruodžio 14 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Istorinių tyrimų programų skyriaus vyriausiasis specialistas dr. Darius Juodis dalyvavo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos salėje Kaune vykusiame minėjime, skirtame 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signatarui Pranui Dovydaičiui ir 1949 m. vasario 16-osios Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos  Deklaracijos signatarui Leonardui Grigoniui-Užpaliui pagerbti. Renginio dalyviams jis skaitė pranešimą „Partizanas Leonardas Grigonis-Užpalis“.


2015-12-11

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) Leidybos skyrius dalyvavo 2015 m. gruodžio 4–6 d. Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovėje ir gruodžio 11–13 d. Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos karininkų ramovėje vykusiose kalėdinėse knygų mugėse, kurias organizavo Lietuvos mažų ir vidutinių leidėjų asociacija. Mugėse apsilankę vilniečiai ir kauniečiai galėjo įsigyti įvairių LGGRTC išleistų mokslo ir mokslo populiarinimo leidinių lietuvių ir užsienio kalbomis.


2015-12-11

2015 m. gruodžio 10 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento direktorius dr. Arūnas Bubnys ir Genocido aukų muziejaus Istorijos skyriaus vedėja Ramunė Driaučiūnaitė dalyvavo Marijampolėje vykusioje konferencijoje „Suvalkija“ – 20 metų demokratijos ir žmogaus teisių sargyboje“.

Daugiau


2015-12-11

2015 m. gruodžio 9 d. Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovėje vyko atminimo vakaras, skirtas 1918 m. Lietuvos Nepriklausomybės akto ir 1949 m. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos Deklaracijos signatarams paminėti.
Koncertavo Vilniaus įgulos karininkų ramovės folkloro ansamblis „Vilnelė“, buvo skaitomi pranešimai apie dr. Joną Basanavičių, Praną Dovydaitį, Justiną Staugaitį. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Istorinių tyrimų programų skyriaus vyriausiasis specialistas dr. Darius Juodis supažindino renginio dalyvius su 1949 m. LLKS Tarybos Deklaracijos signataru Leonardu Grigoniu-Užpaliu.


2015-12-04

2015 m. gruodžio 8 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų muziejuje vyko režisieriaus Justino Lingio dokumentinio filmo „Žibutė – Rozalija Preibytė“ premjera.

Daugiau


2015-12-04

2015 m. gruodžio 3 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse vyko žurnalisto Mindaugo Milinio istorinio romano „Partizanas“ pristatymas.

Daugiau


2015-11-30

2015 m. gruodžio 2–3 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento direktorius dr. Arūnas Bubnys dalyvavo Belchatovo (Lenkija) regioniniame muziejuje vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Gulagas. Struktūros, kadrai, kaliniai“ ir skaitė pranešimą apie Macikų karo belaisvių ir Gulago lagerius 1941–1955 metais.


2015-11-30

2015 m. lapkričio 29 d. Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovėje vyko Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) Vilniaus skyriaus 20-ies metų minėjimas. Šventiniame renginyje dalyvavo daug LPKTS Vilniaus skyriaus narių ir garbių svečių: Lietuvos Respublikos Seimo narių, valstybinių institucijų, politinių ir visuomeninių organizacijų atstovų. Atsidėkodama už ilgametį bendradarbiavimą, LPKTS vadovybė įteikė padėkas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) vyriausiajai viešųjų ryšių specialistei Vilmai Juozevičiūtei ir LGGRTC Genocido aukų muziejaus direktoriui Eugenijui Peikšteniui. Kadangi pastarasis į šventę negalėjo atvykti, jam skirtą padėką paėmė LGGRTC Genocido aukų muziejaus Istorijos skyriaus vedėja Ramunė Driaučiūnaitė.


2015-11-30

2015 m. lapkričio 28 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų muziejaus Konferencijų salėje vyko Mažosios Lietuvos gyventojų genocido Rytų Prūsijoje 70-ųjų metinių minėjimas.

Daugiau


2015-11-30

2015 m. lapkričio 27 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Istorinių tyrimų programų skyriaus vyriausiasis specialistas dr. Darius Juodis dalyvavo Kauno pedagogų kvalifikacijos centro bei Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos organizuotame mokytojų seminare „Lietuvos laisvės kovų istorija: sausi faktai ar gyvos istorijos pavyzdys?“ ir, pasiremdamas savo patirtimi, skaitė pranešimą „Partizanų kovos rekonstrukcija – istorijos pažinimo būdas“.


2015-11-30

2015 m. lapkričio 26–27 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) vyriausioji viešųjų ryšių specialistė Vilma Juozevičiūtė dalyvavo ES programos „Europa piliečiams“ biurų Baltijos šalyse surengtame kontaktų užmezgimo seminare Rygoje (Latvija). Jo metu ji kolegoms iš kitų Baltijos šalių pristatė LGGRTC veiklos kryptis, dalijosi gerąja projektų rengimo ir įgyvendinimo praktika, bendravo ir mezgė naudingas pažintis.


2015-11-27

2015 m. lapkričio 26 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojos lankėsi Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijoje.

Daugiau


2015-11-27

2015 m. lapkričio 25 d. Budapešte (Vengrija) vyko tarptautinė konferencija „GULAG‘as–GUPVI. Sovietinė nelaisvė Europoje“. Ją organizavo Vengrijos tautinės atminties komitetas, Vengrijos mokslų akademijos Humanitarinių mokslų tyrimo centras ir Pėčo-Baranios etninė vokiečių grupė Vengrijoje. Konferencijoje Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui atstovavo ir pranešimą „Lietuvos gyventojai – Gulago lagerių ir kolonijų kaliniai“ skaitė Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento Istorinių tyrimų programų skyriaus vyriausioji specialistė Ramona Staveckaitė-Notari.


2015-11-27

2015 m. lapkričio 25 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras pastatė du naujus informacinius stendus Rokiškio r. Sėlynės k. ir Zarasų r. Salako mstl.

Daugiau


2015-11-27

2015 m. lapkričio 24 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojos dalyvavo Panevėžio kolegijoje vykusiame programos „Europa piliečiams“ informaciniame seminare.

Daugiau


2015-11-23

2015 m. lapkričio 20 d. prie paminklo sovietinės okupacijos aukoms greta buvusių KGB rūmų vyko Ukrainos orumo ir laisvės dienos minėjimas.

Daugiau


2015-11-23

2015 m. lapkričio 20 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse vyko integruoto ugdymo konkurso „Paminkliniai akmenys, menantys istorinius Lietuvos įvykius“ baigiamasis renginys.

Daugiau


2015-11-23

2015 m. lapkričio 17–20 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė ir vyriausioji viešųjų ryšių specialistė Vilma Juozevičiūtė dalyvavo Vroclave (Lenkija) vykusiame Europos atminties ir sąžinės platformos šalių narių tarybos susirinkime. Jo metu vyko balsavimas dėl naujų narių priėmimo, buvo išklausyta Platformos valdybos metinė ataskaita, dalyvauta tarptautinės parodos „Pojednanie/Versöhnung in progress…“ atidaryme ir Nacionaliniame muzikos forume surengtame koncerte. Gerosios patirties sklaidos seminaro metu kolegoms buvo pristatytas LGGRTC įgyvendintas projektas „Mirties namai 1939–1955 m. Prikeltos atminties žinia“ (REMEMOR).


2015-11-20

2015 m. lapkričio 19 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų muziejaus Konferencijų salėje vyko VšĮ „Vytauto Kernagio fondas“ išleisto patriotinių dainų albumo „Broliai juodvarniai“ pristatymas.

Daugiau


2015-11-20

2015 m. lapkričio 17–19 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento direktorius dr. Arūnas Bubnys, Istorinių tyrimų programų skyriaus vedėja Edita Jankauskienė ir Specialiųjų tyrimų skyriaus vedėjas Rytas Narvydas vyko į Lodzėje (Lenkija) Tautos atminties instituto surengtą tarptautinę konferenciją „Archyvai viešojoje erdvėje. Tautos atminties instituto 15-os metų archyvinės praktikos apibendrinimas“. Dr. A. Bubnys skaitė pranešimą „Lenkų–lietuvių archyvų bendradarbiavimas. Dabartinė padėtis ir postulatai ateičiai“.


2015-11-20

2015 m. lapkričio 17 d. Varėnos rajone ir Druskininkų savivaldybėje pastatyti partizaninių kovų vietas įamžinantys keturi informaciniai stendai.

Daugiau


2015-11-20

2015 m. lapkričio 16 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė vyko į Rygą (Latvija), kur dalyvavo seminare sovietinės okupacijos metais Baltijos valstybėms padarytos žalos skaičiavimo metodikai aptarti ir pasidalijo Lietuvos patirtimi.


2015-11-06

2015 m. lapkričio 5 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojos svečiavosi Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijoje.

Daugiau


2015-11-06

2015 m. lapkričio 4 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento direktorius dr. Arūnas Bubnys dalyvavo Berlyne (Vokietija) vykusioje diskusijoje „Lietuva nuo Hitlerio–Stalino pakto iki stalinizmo: nutylėta prievartos, tremčių ir deportacijų istorija“.

Daugiau


2015-11-04

2015 m. lapkričio 2 d. Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos II aukšto erdvėse atidaryta Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro organizuojamo nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ dalyvių piešinių paroda. Parodoje eksponuojami 2015 m. konkurso laureatų dailės darbai, tarp kurių – ir prizines vietas laimėję šios progimnazijos mokinių Jovitos Koženevskytės ir Beatričės Šakalytės darbai tremtinių poezijos tema. Moksleives konkursui rengė dailės mokytoja Irena Staknienė ir istorijos mokytoja Lina Marcinkevičiūtė.
Mokinių piešinių paroda mokyklos sienas puoš visą lapkričio mėnesį.


2015-11-02

2015 m. spalio 29–30 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė dalyvavo Maskvoje (Rusijos Federacija) vykusiuose Sovietų politinių represijų aukų atminimo dienos renginiuose.

Daugiau


2015-11-02

2015 m. spalio 29–30 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų muziejaus darbuotojos dalyvavo Latvijoje vykusiuose pasitarimuose paraiškai dėl dokumentų ant beržo tošies įtraukimo į UNESCO Pasaulio paveldo registrą rengti.

Daugiau


2015-10-23

2015 m. spalio 28 d. Rokiškio r. Sėlynės k. iškilo paminklas, ženklinantis Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos signataro Leonardo Grigonio-Užpalio gimtinę. Paminklo projektą sukūrė skulptorius Jonas Jagėla, jį įgyvendino UAB „Sonetas ir ko“, o lėšas skyrė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
J. Jagėlos sukurtais paminklais planuojama įamžinti visų LLKS Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos signatarų gimtines.


2015-10-23

2015 m. spalio 15 d. Lietuvoje prasidėjo 9-asis tarptautinis dokumentinių filmų festivalis „Nepatogus kinas“. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) atstovai dalyvavo festivalio atidarymo renginyje ir spalio 24 d. vykusiame uždaryme, kurio metu buvo parodytas naujas Italijos ir Lietuvos kinematografininkų darbas – dokumentinis filmas „Aš už tave pakalbėsiu“, kurtas bendradarbiaujant su LGGRTC ir jo Genocido aukų muziejumi. Lietuvos kino teatruose filmas pasirodys 2016 m. sausio 8 d.


2015-10-23

2015 m. spalio 22 d. Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijoje vyko Panevėžio garbės piliečio ir pirmojo vyskupo Kazimiero Paltaroko 140-ųjų gimimo metinių minėjimas. Ta proga joje buvo surengta konferencija „Iš Panevėžio praeities: Vyskupas Kazimieras Paltarokas ir jo epocha“. Pranešimus skaitė iš Vilniaus atvykę svečiai ir panevėžiečiai. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Istorinių tyrimų programų skyriaus vyriausiasis specialistas dr. Darius Juodis, remdamasis saugumo archyvuose esančia operatyvine medžiaga, pristatė pranešimą tema „Vyskupas Kazimieras Paltarokas sovietų saugumo akiratyje“.


2015-10-16

2015 m. spalio 16 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojai dalyvavo pažintinio tako, skirto partizaninio karo istorijai, atidarymo iškilmėse Daugėliškių miške.

Daugiau


2015-10-15

2015 m. spalio 10 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojai dalyvavo Anykščių r. surengtame pagarbos bėgime Šimonių giria–Svėdasai.

Daugiau


2015-10-15

2015 m. spalio 7–9 d. Rygoje vykusiame Nordplus projekto paruošiamajame seminare-susitikime „Bendra istorija, skirtingi keliai: 100 valstybingumo metų“ dalyvavo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro atstovai.

Daugiau


2015-10-15

2015 m. spalio 7 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų muziejuje vyko diskusija „Nužudymas pagal nuosprendį...“

Daugiau


2015-10-15

2015 m. spalio 2–4 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento direktorius dr. Arūnas Bubnys dalyvavo Hiutenfelde (Vokietija) vykusioje konferencijoje, kurią organizavo Lietuvos vokiečių draugija Vokietijoje. Konferencijos dalyviams jis pristatė pranešimą apie LGGRTC Genocido aukų muziejų.


2015-10-15

2015 m. spalio 2 d. prie paminklo sovietinės okupacijos aukoms Aukų g. vyko susikaupimo valandėlė 1951 m. spalio 2–3 d. trėmimo metinėms paminėti.

Daugiau


2015-10-15

2015 m. rugsėjo 28 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse vyko Tuskulėnų aukų atminimo dienos minėjimas.

Daugiau


2015-10-15

2015 m. rugsėjo 26 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro atstovai dalyvavo Šiaulių universiteto Baltojoje salėje vykusiame knygos „Sibiro Alma Mater“ 6-ojo tomo pristatyme.

Daugiau


2015-09-28

2015 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento direktorius dr. Arūnas Bubnys dalyvavo Salaspilyje (Latvija) vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Salaspilio lageris 1941–1944: istorija ir atmintis“, kurioje skaitė pranešimą apie gen. Povilo Plechavičiaus ir Lietuvos vietinės rinktinės štabo karininkų kalinimą Salaspilio lageryje 1944 m.


2015-09-28

2015 m. rugsėjo 23-iąją, minint Lietuvos žydų genocido atminimo dieną, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų muziejuje ir Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse vyko atvirų durų diena.

Daugiau


2015-09-28

2015 m. rugsėjo 22 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento direktorius dr. Arūnas Bubnys dalyvavo Lietuvos žydų genocido atminimo dienai skirtame renginyje Joniškio Raudonojoje sinagogoje.

Daugiau


2015-09-28

2015 m. rugsėjo 22 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro atstovai dalyvavo Panerių memoriale vykusioje Holokausto aukų pagerbimo ceremonijoje.

Daugiau


2015-09-21

2015 m. rugsėjo 18 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse vyko tarptautinė konferencija „1945 m.: Antrojo pasaulinio karo pabaiga ir jo pasekmės Rytų ir Vidurio Europos šalims“.

Daugiau


2015-09-18

2015 m. rugsėjo 16 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje vyko Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Specialiųjų tyrimų skyriaus vyresniojo specialisto ir Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto doktoranto Mariaus Ėmužio paskaita „Jie: sovietų Lietuvos elito kolektyvinio portreto štrichai“. Plačiajai visuomenei skirtoje paskaitoje M. Ėmužis kalbėjo apie partinius sovietmečio elito klanus, jų įtaką, tarpusavio kovas, A. Sniečkaus aplinką ir jo kulto susiformavimą.


2015-09-16

2015 m. rugsėjo 15 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso Konferencijų salėje buvo atidaryta Bosnijos ir Hercegovinos Federacijos archyvo paroda „Srebrenicos pragaras“.

Daugiau


2015-09-16

2015 m. rugsėjo 15 d. netekome kolegos – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Istorinių tyrimų programų skyriaus vyr. specialisto          

dr. Vytauto Tininio


2015-09-16

2015 m. rugsėjo 10 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vyriausiasis specialistas-programų koordinatorius dr. Alfredas Rukšėnas dalyvavo Kauno IX forto muziejuje Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriato surengtame seminare mokytojams „Kauno IX forto istorijos vieta istorinės atminties suvokime“ ir pristatė istorinį pranešimą apie Kauno IX fortą bei masines žudynes 1941 m. vasarą ir rudenį.2015-09-11

2015 m. rugsėjo 10 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro atstovai dalyvavo Žagarėje vykstančiuose Žydų kultūros dienų renginiuose.

Daugiau


2015-09-11

2015 m. rugsėjo 9 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje vyko susitikimas dėl paminklo Dainavos apygardos partizanams statybos. Jame dalyvavo Alytaus miesto ir rajono, Varėnos rajono savivaldybių administracijų, Vyriausybės kanceliarijos, Dainavos apygardos partizanų, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos ir bendrijos atstovai. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui atstovavo generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė, Memorialinio departamento direktorė Gintarė Jakubonienė, Memorialinio departamento direktoriaus pavaduotojas Eugenijus Peikštenis, Memorialinio meno ir ekspertizės skyriaus vedėja Violeta Kolonaitienė ir skulptorius Jonas Jagėla. Buvo išklausyta įvairių nuomonių, tačiau, atsižvelgus į Lietuvos partizanų, politinių kalinių ir tremtinių pageidavimą, kad paminklas būtų statomas Alytaus mieste, nutarta jį statyti Dzūkijos sostinėje.


2015-09-25

2015 m. rugsėjo 8 d. su valstybiniu vizitu Izraelyje viešėjęs Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius apsilankė Jad Vašemo memorialo Holokausto istorijos muziejuje ir įteikė jam ekskursiją pravedusiam Jad Vašemo bibliotekos direktoriui dr. Robertui Rozettui Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro organizuojamo mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ dalyvio, Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos moksleivio Augustino Maldžiaus darbą „Žmogaus likimas Antrojo pasaulinio ir partizaninio karo metais“.


2015-09-10

2015 m. rugsėjo 5 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojai dalyvavo tradiciniame „Trakinių partizanų“ sąskrydyje.

Daugiau


2015-09-10

2015 m. rugsėjo 4 d. Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje vyko Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro leidinio „Macikų mirties namai. Antrojo pasaulinio karo belaisvių ir GULAG’o lageriai 1939–1955 metais Šilutės apylinkėse“ pristatymas.

Daugiau


2015-09-10

2015 m. rugpjūčio 30 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento direktorius dr. Arūnas Bubnys dalyvavo Vytauto Didžiojo Karo muziejaus padalinyje – Pogrindžio spaustuvėje „ab“, vykusiame renginyje, skirtame Laisvės dienai ir Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos (LLKS) 75-mečiui paminėti. Minėjimo dalyviams jis skaitė pranešimą apie antinacinę rezistenciją ir LLKS leistą spaudą, o LLKS ir Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos vadovybė jam įteikė Juozo Rudoko (1907–1945), kovojusio už Lietuvos laisvę, atminimo medalį.


2015-08-25

2015 m. rugpjūčio 23-iąją, minint Europos dieną stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio dieną, vilniečiai, miesto svečiai ir užsienio turistai galėjo nemokamai aplankyti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų muziejaus ir Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso ekspozicijas ir veikiančias parodas, pagerbti sovietinio totalitarinio režimo aukų atminimą Tuskulėnų koplyčioje-kolumbariume. Lankytojams buvo dalinami specialūs kolegų iš Europos atminties ir solidarumo tinklo (ENRS) sukurti ženkliukai, skirti rugpjūčio 23-iosios dienos atminimui.


2015-08-25

2015 m. rugpjūčio 23 d. Raseinių r. Alėjų k. buvo atidengti ir pašventinti atminimo ženklai, pastatyti Plauginių miške 1948 m. gruodžio 3 d. žuvusiems Kęstučio apygardos Gintaro rinktinės partizanams atminti.

Daugiau


2015-08-13

2015 m. rugpjūčio 3 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų muziejuje vyko Tarptautinei romų holokausto aukų atminimo dienai skirtas renginys.

Daugiau


2015-08-12

2015 m. liepos 31–rugpjūčio 1 d. Ariogaloje vyko Lietuvos politinių kalinių, tremtinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis „Su Lietuva širdy“. Šiais metais jis vyko jubiliejinį – 25-ąjį kartą. Sąskrydyje tradiciškai dalyvavo ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) darbuotojai. Istorinių tyrimų programų skyriaus vyriausiasis specialistas dr. Darius Juodis pirmąją, Jaunimo dieną, su kitais rekonstruktoriais inscenizavo partizanų mūšį „Didvyriai išlieka mūsų širdyse“, o antrąją, Susitikimų dieną, bendravo su šventės dalyviais greta imitacinio partizanų bunkerio. Renginio metu taip pat veikė LGGRTC knygynėlis, kuriame Leidybos skyriaus vyriausioji vadybininkė Rima Alėjūnienė siūlė įsigyti naujausių leidinių.


2015-08-12

2015 m. liepos 18 d. prie paminklo sovietinės okupacijos aukoms Aukų g. vyko Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos bei bendrijos Vilniaus skyrių organizuotas renginys, skirtas 1945 m. trėmimų 70-osioms metinėms paminėti. Minėjime dalyvavusi Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Specialiųjų tyrimų skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Balkytė priminė susirinkusiesiems 1945 m. trėmimų aplinkybes.


2015-08-12

2015 m. liepos 11 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė dalyvavo Lietuvos partizano, Vyčio Kryžiaus 3-iojo laipsnio ordino kavalieriaus Juozo Jakavonio-Tigro 90 metų jubiliejui skirtame šventiniame renginyje.

Daugiau


2015-08-12

2015 m. liepos 11 d. Rokiškio r. Obelių mieste ir apylinkėse vyko Obelių šilo mūšio 70-ųjų metinių minėjimas. Buvo aukojamos šv. Mišios, vyko partizanų mūšio inscenizacija, o Obelių laisvės kovų istorijos muziejuje buvo surengta konferencija tema „Partizanų kovos Rokiškio krašte“. Renginyje aktyviai dalyvavo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Istorinių tyrimų programų skyriaus vyriausiasis specialistas dr. Darius Juodis: iš pradžių jis kartu su kitais partizaninių kovų rekonstruktoriais dalyvavo inscenizacijoje, vėliau skaitė pranešimą konferencijos metu.


2015-08-12

2015 m. vasarą keturi nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ laureatai vyko į keliones, kurias jiems dovanojo Europos Parlamento nariai Algirdas Saudargas ir Gabrielius Landsbergis.

Daugiau


2015-08-12

2015 m. liepos 2 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė, Memorialinio departamento direktorė Gintarė Jakubonienė ir Memorialinio departamento direktoriaus pavaduotojas bei Genocido aukų muziejaus vadovas Eugenijus Peikštenis lankėsi Kaune, kur susitiko su Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininku Gvidu Rutkausku, valdybos pirmininke Rasa Duobaite-Bumbuliene, jos pavaduotoju Juozu Yla, Kauno miesto savivaldybės vicemeru Simonu Kairiu ir administracijos direktoriaus pavaduotoju Sigitu Šliažu. Susitikimo metu aptarta Kauno tremties ir rezistencijos muziejaus situacija bei tolimesnių veiksmų planas, kad muziejus vėl galėtų sėkmingai priimti lankytojus.


2015-08-12

2015 m. birželio 26 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Istorinių tyrimų programų skyriaus vyriausiasis specialistas Darius Juodis sėkmingai apgynė daktaro disertaciją tema „Sovietų saugumo veikla prieš lietuvių išeiviją 1945–1991 metais“.
Sveikiname dr. D. Juodį ir linkime jam sėkmės tęsiant mokslinį darbą.


2015-08-12

2015 m. birželio 25–26 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro atstovai dalyvavo Balstogėje (Lenkija) vykusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Totalitarinių režimų aukų masinių kapaviečių paieška ir identifikavimas. Lenkijos patirtis Europos kontekste“, kurioje pristatė pranešimus apie partizanų palaikų paieškas ir Tuskulėnų masinės kapavietės tyrimus Lietuvoje.

Daugiau


2015-08-12

2015 m. birželio 17–20 d. grupė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojų vyko į Vokietiją, kur rinko medžiagą apie „vilko vaikus“ ir aptarė bendradarbiavimo galimybes dėl parodos surengimo.

Daugiau


2015-08-12

2015 m. birželio 19 d. Lazdijų r. Seirijų sen. Bagdononių k. buvo atidengtas ir pašventintas atminimo ženklas, skirtas 1951 m. gruodžio 26 d. žuvusiems Dainavos apygardos Šarūno rinktinės Mindaugo tėvūnijos partizanams atminti.

Daugiau


2015-08-12

2015 m. birželio 14–17 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento direktorius dr. Arūnas Bubnys, Istorinių tyrimų programų skyriaus vedėja Edita Jankauskienė ir Specialiųjų tyrimų skyriaus vedėjas Rytas Narvydas Tautos atminties instituto (IPN) kvietimu vyko į Varšuvą (Lenkija). LGGRTC darbuotojai dalyvavo dvišalės darbo grupės, rengiančios dokumentų rinkinį „Lietuvių ir lenkų antikomunistinis pasipriešinimas 1939–1991 m.“, pasitarimuose bei Karaliaus rūmuose vykusiame IPN 15 metų jubiliejaus minėjime.


2015-08-11

2015 m. birželio 15 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre lankėsi „Misijos Sibiras“ komanda, besiruošianti šių metų ekspedicijai į Tomsko sritį. Atminimo programų skyriuje ekspedicijos dalyviai susipažino su čia saugomais autentiškais tremtinių prisiminimais.


2015-08-11

2015 m. birželio 15 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras ir jo padaliniai aktyviai dalyvavo Lietuvos okupacijos 75-mečiui bei Gedulo ir vilties dienai paminėti skirtuose renginiuose.

Daugiau


2015-08-11

2015 m. birželio 12 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų muziejuje buvo atidaryta Šiaulių „Aušros“ muziejaus paroda „Skausmo paženklintas liaudies meno grožis“.

Daugiau


2015-08-11

2015 m. birželio 11 d. Vytauto Didžiojo karo muziejuje Kaune buvo atidaryta Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų muziejaus parengta paroda „12-asis kilometras: 1942–1943 m. Sverdlovske sušaudyti Lietuvos piliečiai“.

Daugiau


2015-08-11

2015 m. birželio 9–12 d. grupė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojų vyko į Gdanską (Lenkija), kur susitiko su europinio projekto partneriais.

Daugiau


2015-06-10

2015 m. birželio 9 d. Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje vyko Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro leidinio – atlaso „Šiaurės rytų Lietuvos partizanų sritis“ pirmosios dalies – pristatymas.

Daugiau


2015-06-08

2015 m. gegužės 30–31 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento direktorius dr. Arūnas Bubnys dalyvavo Giotingeno universitete (Vokietija) vykusiame 68-ajame Baltijos šalių istorijos tyrinėtojų kongrese, kurio dėmesio centre pirmą kartą buvo Lietuvos istorija nuo viduramžių iki šių laikų (anksčiau daugiausia buvo nagrinėjama Latvijos ir Estijos istorija). Kongrese dalyvavo penki Lietuvos istorikai. Dr. A. Bubnys skaitė pranešimą vokiečių kalba „Stalininės represijos Lietuvoje 1940–1941 ir 1944–1953 metais“.


2015-06-08

2015 m. gegužės 29–birželio 3 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė kartu su oficialia Lietuvos Respublikos delegacija dalyvavo Karagandoje (Kazachstano Respublika) vykusiuose Politinių represijų aukų atminimo dienos renginiuose.

Daugiau


2015-05-23

2015 m. gegužės 22 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko konferencija „Lietuvos gyventojų sovietinio genocido organizatoriai ir vykdytojai: istorinis, moralinis ir teisinis atsakomybės įvertinimas“, skirta 1948 m. gegužės mėn. masiniams trėmimams ir tarptautinio Vilniaus tribunolo „Komunizmo nusikaltimų įvertinimas“ 15 metų sukakčiai paminėti. Renginį organizavo Seimo Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisija bei nevyriausybinės organizacijos, padedančios stiprinti Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus. Konferencijoje dalyvavo ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) generalinės direktorės Teresės Birutės Burauskaitės pranešimą „Lietuvos vaikai – 1948-ųjų tremtiniai“ perskaitė LGGRTC Archyvinio vardynų skyriaus vedėja Rita Godliauskienė.


2015-05-18

2015 m. gegužės 21 d. Vilniaus prekybos ir laisvalaikio centre „Panorama“ įsikūrusiame „Pegaso“ knygyne vyko Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienai skirtas renginys.

Daugiau


2015-05-22

2015 m. gegužės 21 d. prie paminklo sovietinės okupacijos aukoms Aukų g. vyko tradicinis renginys 1948 m. trėmimų metinėms paminėti.

Daugiau


2015-05-22

2015 m. gegužės 21 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų muziejuje saugomi dokumentai ant beržo tošies (Sibiro tremtinių laiškai) buvo įrašyti į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinį registrą.

Daugiau


2015-05-22

2015 m. gegužės 20 d. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje vyko Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro parengto atlaso „Šiaurės rytų Lietuvos partizanų sritis“ pirmosios dalies pristatymas.

Daugiau


2015-05-18

2015 m. gegužės 18 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojai dalyvavo Tauragės krašto muziejaus surengtame „Muziejų nakties“ renginyje.

Daugiau


2015-05-18

2015 m. gegužės 17 d., Lietuvoje minint Kariuomenės ir visuomenės vienybės ir partizanų pagerbimo dieną, Ignalinos r. Kazitiškio sen. Švedriškės k. buvo iškilmingai perlaidoti trys Ignalinos krašto partizanai.

Daugiau


2015-05-18

2015 m. gegužės 17 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) darbuotojai dalyvavo Marijampolėje vykusioje Kariuomenės ir visuomenės šventėje. Istorinių tyrimų programų skyriaus vyriausiasis specialistas Darius Juodis kartu su kitais rekonstruktoriais inscenizavo partizanų mūšį, o Atminimo programų skyriaus vyriausioji specialistė Raimonda Steiblytė eksponavo nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ laureatų darbus.


2015-05-18

2015 m. gegužės 16 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų muziejuje ir Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse vyko tradicinės akcijos „Muziejų naktis“ renginiai.

Daugiau


2015-05-18

2015 m. gegužės 16 d., minint Partizanų pagerbimo, Kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną, Lazdijų rajone vyko Kalniškės mūšio 70-ųjų metinių minėjimas, kuriame dalyvavo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė ir grupė darbuotojų.

Daugiau


2015-05-18

2015 m. gegužės 14–15 d. Šilutėje vyko tarptautinė konferencija „Antrojo pasaulinio karo belaisviai nacių ir sovietų lageriuose 1939–1948 m.“, kurią organizavo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras kartu su vietos partneriais.

Daugiau


2015-05-15

2015 m. gegužės 12 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė dalyvavo sostinės senamiesčio bare „In vino“ vykusioje diskusijų klubo „Status quo?“ diskusijoje, kurioje buvo kalbėta apie prisipažinusių KGB agentų galimą (ne)viešinimą, liustracijos procesą, KGB organizuotus prisipažinusių agentų likvidavimus XX a. 8–9 dešimtmečiuose ir kt.


2015-05-15

2015 m. gegužės 11–13 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) vyriausioji viešųjų ryšių specialistė Vilma Juozevičiūtė ir Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso vedėja Dovilė Lauraitienė dalyvavo IV Europos atminties simpoziume „Atmintis praėjus 70 metų po Antrojo pasaulinio karo: nugalėtojai, pralaimėjusieji, nusikaltėliai, aukos ir stebėtojai“, kuris vyko Austrijos sostinėje Vienoje. Vieno iš trumpųjų pristatymų metu V. Juozevičiūtė supažindino renginio dalyvius su LGGRTC veikla.


2015-05-09

2015 m. gegužės 8 d., minint Antrojo pasaulinio karo pabaigos Europoje 70-ąsias metines, buv. Mauthauzeno (Austrija) koncentracijos stovykloje įrengtame memoriale buvo atidengta atminimo lenta, skirta ten kalėjusiems ir žuvusiems Lietuvos gyventojams atminti.

Daugiau


2015-05-09

2015 m. gegužės 8 d. Lietuvoje vyko Antrojo pasaulinio karo pabaigos Europoje 70-ųjų metinių minėjimo renginiai. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro atstovai dalyvavo karo aukų pagerbimo ceremonijose Panerių memoriale, Antakalnio kapinėse ir Vilniaus Vingio karių kapinėse.

Daugiau


2015-05-09

2015 m. gegužės 5 d. Lietuvos Respublikos Seime buvo atidaryta kauniečio menininko Jono Lukšės paroda „Lietuvos partizanų takais“. Renginyje dalyvavo ir apie Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos organizuojamus žygius partizanų takais, partizanų įamžinimo problemas ir J. Lukšės parodą kalbėjo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vyriausiasis specialistas Darius Juodis.


2015-04-30

2015 m. balandžio 30 d. vyko atlaso „Šiaurės rytų Lietuvos partizanų sritis“ pirmosios dalies pristatymas Biržų krašto muziejuje „Sėla“.

Daugiau


2015-04-30

2015 m. balandžio 29 d. atlaso „Šiaurės rytų Lietuvos partizanų sritis“ pirmoji dalis buvo pristatyta Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Vabalninko skyriuje.

Daugiau


2015-04-30

2015 m. balandžio 28 d., vykstant Nacionalinei bibliotekų savaitei, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje buvo pristatyta Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro parengto atlaso „Šiaurės rytų Lietuvos partizanų sritis“ pirmoji dalis.

Daugiau


2015-04-29

15-ajam mokinių konkursui „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija” šiais metais dalyviai iš visos Lietuvos mokyklų atsiuntė 609 dailės darbus. Komisijai teko nelengva užduotis juos visus peržiūrėti ir skirti pirmas, antras, trečias bei paskatinamąsias vietas. Dėkojame mokiniams ir juos konkursui ruošusiems mokytojams už aktyvų dalyvavimą, domėjimąsi mūsų šalies istorija ir jos įamžinimą.

Kviečiame pasigrožėti piešinių konkurso laureatų darbais.


2015-04-27

2015 m. balandžio 25–26 d. Tuskulėnų rimties parko koplyčia-kolumbariumas dalyvavo atviros architektūros savaitgalio „Open House Vilnius“ renginyje, siekusiame supažindinti vilniečius ir sostinės svečius su šiuolaikine Vilniaus miesto architektūra. Renginio dalyviai turėjo išskirtinę galimybę sudalyvauti ekskursijoje, kurią vedė vienas iš koplyčios-kolumbariumo autorių architektas Marius Pranas Šaliamoras, bei susitikti ir pabendrauti su dailininku Giteniu Umbrasu, sukūrusiu koplyčios erdvėje skliautinę mozaiką „Trejybė“.


2015-04-27

2015 m. balandžio 24 d. Vytauto Didžiojo karo muziejuje Kaune vyko Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro organizuoto 15-ojo nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ laureatų apdovanojimas.

Daugiau


2015-04-27

Dėkojame, kad dalyvaujate konkurse ir sveikiname 15-ojo mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ laureatus ir juos konkursui ruošusius mokytojus.

2015 m. konkurso laureatus ir jų mokytojus kviečiame atsiimti apdovanojimus ir padėkos raštus nuo 2015 m. balandžio 28 d. iki mokslo metų pabaigos. Dėl atsiėmimo kreiptis į LGGRTC Memorialinio departamento Atminimo programų skyrių tel. (8 5) 275 52 61 arba el. paštu konkursas@genocid.lt

Laureatų sąrašas


2015-04-23

2015 m. balandžio 22 d. Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje buvo pristatyta žymaus antisovietinio pasipriešinimo dalyvio Antano Terlecko nauja knyga „Lietuvoje iš vėjo ir šalčių žemės sugrįžus“, kurią išleido Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Daugiau


2015-04-23

2015 m. balandžio 21 d. Kaišiadorių muziejuje vyko Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro naujo leidinio – atlaso „Šiaurės rytų Lietuvos partizanų sritis“ pirmosios dalies – pristatymas.

Daugiau


2015-04-23

2015 m. balandžio 18 d. Gasčiūnuose (Joniškio r.) vyko minėjimas, skirtas 1945 m. balandžio 18 d. Joniškio sovietinės įgulos kareivių nužudytų dvidešimties Gasčiūnų ir aplinkinių kaimų jaunuolių atminimui. Renginyje dalyvavo ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui atstovavo vyriausiasis specialistas Darius Juodis.

Daugiau


2015-04-10

2015 m. balandžio 9 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vyriausiasis specialistas Darius Juodis dalyvavo Vilniaus Minties vaikų socialinės globos namuose vykusiame renginyje „Pasimatuok profesiją“, kuriame skirtingų profesijų atstovai – istorikas, dailininkė, poetė, odontologas ir policininkė – supažindino globos namų auklėtinius su savo profesijomis. D. Juodis per partizaninę rekonstrukciją pristatė vaikams istoriko specialybę.


2015-04-03

2015 m. balandžio 2 d. Tuskulėnuose vyko kultūros edukacijos savaitės „Menų dūzgės“ renginys, kuriame savo edukacinę veiklą pristatė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. Atminimo programų skyriaus vyriausioji specialistė Raimonda Steiblytė supažindino mokytojus su programa „Okupacijų istorija jaunimui“, o Genocido aukų muziejaus vyriausioji edukologė Žydrūnė Šidagytė ir Tuskulėnų memorialinio komplekso vyresnioji edukologė Aistė Bajoriūnaitė pristatė muziejiniuose padaliniuose vykdomą edukacinę programą „Atverta istorija“. Mokytojai taip pat išbandė edukacinį žaidimą „Sovietinis inkubatorius“ ir sudalyvavo ekskursijoje po muziejinę ekspoziciją „Tuskulėnų dvaro paslaptys“.


2015-03-16

2015 m. kovo 31 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vyriausiasis specialistas-programų koordinatorius dr. Alfredas Rukšėnas dalyvavo Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriato surengtame mokytojų ir švietimo darbuotojų seminare „Praeitis yra šalia mūsų“, kuris vyko Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Tolerancijos centre. Seminaro klausytojams jis perskaitė išsamų pranešimą apie Lietuvoje vykdyto holokausto bruožus.


2015-03-27

2015 m. kovo 26 d. prie paminklo sovietinės okupacijos aukoms Aukų g. vyko 1949 m. kovo 25–28 d. trėmimo metinių minėjimas.

Daugiau


2015-03-27

2015 m. kovo 22 d. Utenoje ir Utenos rajone vyko paskutiniojo Aukštaitijos partizano Antano Kraujelio žūties 50-ųjų metinių minėjimas.

Daugiau


2015-03-27

2015 m. kovo 19 d. Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje Kaune vyko žymaus antisovietinio pasipriešinimo dalyvio ir Laisvės premijos laureato Antano Terlecko naujos knygos „Lietuvoje iš vėjo ir šalčių žemės sugrįžus“ pristatymas.

Daugiau


2015-03-16

2015 m. kovo 16 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų muziejuje vyko armėnų tautos genocido 100-ųjų metinių minėjimas ir parodos „Armėnų genocidas pirmuosiuose pasaulio spaudos puslapiuose“ atidarymas.

Daugiau


2015-03-16

2015 m. kovo 12–13 d. Lietuvoje vyko tarptautinio projekto AGE („Amnesia Gulag in Europe“ / „Europoje pamirštas Gulagas“) baigiamieji renginiai.

Daugiau


2015-03-16

2015 m. kovo 11-ąją, minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų muziejuje ir Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse vyko atvirų durų diena.

Daugiau


2015-03-16

2015 m. kovo 10 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Istorinių tyrimų programų skyriaus vyriausiasis specialistas Darius Juodis vyko į Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybą Kaune, kur Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui skirtame minėjime skaitė pranešimą apie Lietuvos partizanus.


2015-03-16

2015 m. kovo 10 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų muziejus sulaukė svečių – Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos moksleivių, panorusių muziejui dovanoti savo pačių rankomis padarytą ir trispalvėmis apyrankėmis papuoštą metalinę širdį.

Daugiau


2015-03-16

2015 m. kovo 9 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso Konferencijų salėje buvo atidaryta paroda „Dainavos apygardos Genio grupės partizanų žūtis. 1952 m. gegužė“.

Daugiau


2015-03-16

2015 m. kovo 9 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vyriausioji viešųjų ryšių specialistė Vilma Juozevičiūtė ir Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso vyresnioji edukologė Aistė Bajoriūnaitė svečiavosi Marijampolės Sūduvos gimnazijoje.

Daugiau


2015-03-09

2015 m. kovo 6 d. Romoje, Italijos Parlamento deputatų rūmuose, įvyko Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečio proga surengta konferencija „Sovietinė okupacija ir Lietuvos pastangos grįžti į Europą“, kurioje dalyvavo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė.

Daugiau


2015-03-06

2015 m. kovo 3–4 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) Istorinių tyrimų programų skyriaus vedėja Edita Jankauskienė, vyriausiasis specialistas Darius Juodis ir LGGRTC viešųjų ryšių vyriausioji specialistė Vilma Juozevičiūtė svečiavosi Vasario 16-osios gimnazijoje Hiutenfelde (Vokietija).

Daugiau


2015-03-02

2015 m. vasario 27 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento direktorius dr. Arūnas Bubnys dalyvavo kino teatre „Pasaka“ Vokiško kino dienų programoje rodyto austrų režisieriaus Stefano Ruzowitzkio dokumentinio filmo „Radikalus blogis“ (Das radikal Böse, 2013) peržiūroje. Filme keliamas klausimas, kaip galėjo jauni vyrai ir gerbiami šeimų tėvai Antrojo pasaulinio karo metais kolaboruoti su nusikalstamu režimu ir diena iš dienos žudyti motinas, vaikus ir kūdikius. Po filmo vyko Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Alumni draugijos specialiai šia tema surengta diskusija „Holokaustas: kaltė ir jos atmintis“.


2015-03-02

2015 m. vasario 26 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) Atminimo programų skyriaus vyriausioji specialistė Raimonda Steiblytė ir Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso vyresnioji edukologė Aistė Bajoriūnaitė lankėsi Vilniaus „Ryto“ progimnazijoje, kur pristatė LGGRTC programą „Okupacijų istorija jaunimui“ ir pravedė mokiniams edukacinį užsiėmimą „Pabėgimas iš sovietinės pilkumos: jaunimo maištas“, supažindinantį su jaunimo pasipriešinimu sovietinei sistemai.


2015-02-26

2015 m. vasario 25 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vyr. specialistas Darius Juodis dalyvavo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos organizuotame knygos „Jonas Misiūnas-Žalias Velnias“ pristatyme Kaune. Knygoje, kurią D. Juodis rengė kartu su bendraautoriumi rašytoju Stanislovu Abromavičiumi, remiantis Lietuvos ypatingojo archyvo dokumentais ir amžininkų prisiminimais, pasakojama apie Didžiosios Kovos apygardos vadą Joną Misiūną-Žalią Velnią, jo bendražygius ir partizaninio karo realijas.


2015-02-26

2015 m. vasario 25 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso Konferencijų salėje vyko Sigitos Černevičiūtės ir Sauliaus Kaubrio monografijos „Kartuvių kilpa, kulka ir dujų kamera: mirties bausmė Lietuvoje 1918–1940 m.“ pristatymas.

Daugiau


2015-02-26

2015 m. vasario 24 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse lankėsi Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos darbuotojai, vadovaujami departamento direktoriaus Mariaus Jatauto. Svečiai susipažino su LGGRTC veiklos sritimis, aptarė su LGGRTC vadovybe galimas dviejų institucijų bendradarbiavimo kryptis, aplankė Tuskulėnų memorialinio komplekso muziejinę ekspoziciją ir koplyčią-kolumbariumą.


2015-02-23

2015 m. vasario 20 d. Vilniaus įgulos karininkų ramovėje vyko naujo dokumentinio filmo „Žaibas – Dzūkijos legenda“ premjera. Renginyje dalyvavo filmo režisierius Andrius Cimbolaitis, prodiuseris Jonas Cimbolaitis, profesorė Ona Voverienė, Seimo nariai Vincė Vaidevutė Margevičienė, Liutauras Kazlavickas, Mantas Adomėnas, kt. garbūs asmenys. Į gausiai susirinkusius filmo žiūrovus kreipėsi ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vyr. specialistas Darius Juodis, kuris ne tik filmavosi filme panaudotose partizaninio karo rekonstrukcijose, bet ir komentuoja jame atpasakojamus įvykius kaip profesionalus istorikas. Susirinkusiesiems į filmo premjerą jis teigė, kad Vaclovas Voveris-Žaibas buvo talentingiausias partizanų karo vadas.


2015-02-23

2015 m. vasario 20 d. Tauragėje, vadinamojoje „Šubertinėje“, buvo atidaryta Tauragės krašto muziejaus Tremtinių ir politinių kalinių kančių namų ekspozicija. Renginyje dalyvavo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė, lydima Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso vedėjos Dovilės Lauraitienės ir Genocido aukų muziejaus vyriausiosios specialistės Gailės Ambrazienės. Trumpoje savo sveikinimo kalboje T. B. Burauskaitė pažadėjo Tauragės muziejui ir ateityje teikti metodinę ir dalykinę paramą.


2015-02-23

2015 m. vasario 19–22 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ vyko tarptautinė Vilniaus knygų mugė.

Daugiau


2015-02-18

2015 m. vasario 19 ir 20 dienomis Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Atminimo programų skyriaus vyriausioji specialistė Raimonda Steiblytė ir Genocido aukų muziejaus vyriausioji edukologė Žydrūnė Šidagytė svečiavosi Panevėžio Rožyno ir „Šaltinio“ progimnazijose bei Panevėžio r. Upytės Antano Belazaro pagrindinėje mokykloje. Jos susitiko su mokiniais, pristatė jiems programą „Okupacijų istorija jaunimui“ ir Genocido aukų muziejaus veiklą, pravedė edukacinius užsiėmimus tremties tema.


2015-02-18

2015 m. vasario 16 d., minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų muziejuje ir Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse vyko atvirų durų diena.

Daugiau


2015-02-18

2015 m. vasario 16 d. Vilniaus kino teatre „Pasaka“ vyko Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro užsakymu sukurto dokumentinio filmo „Atiduok Tėvynei, ką privalai“ premjera.

Daugiau


2015-02-18

2015 m. vasario 15 d. Radviliškio rajono Grinkiškio seniūnijos Minaičių kaime vyko Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos 66-ųjų metinių minėjimas.

Daugiau


2015-02-18

2015 m. vasario 13 d. Kaišiadorių kultūros centre vyko Vilniaus universiteto doktorantės Aistės Čepulytės-Petrauskienės rengtos Kaišiadorių muziejaus parodos „Laisvės kova laimėta! Kaišiadorių krašto partizanų istorija“ pristatymas. Renginyje dalyvavo ir kalbą sakė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Istorinių tyrimų programų skyriaus vyriausiasis specialistas Darius Juodis.


2015-02-18

2015 m. vasario 10 d. Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje vyko leidinio „...pergyventų jausmų atogarsis: partizano Balčio dienoraštis, laiškai ir eilėraščiai“ pristatymas.

Daugiau


2015-02-18

2015 m. vasario 10 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Atminimo programų skyriaus vyriausioji specialistė Raimonda Steiblytė ir Genocido aukų muziejaus vyriausioji edukologė Žydrūnė Šidagytė lankėsi Vilniaus lietuvių namuose, kur netradicinės pamokos dalyvius supažindino su programa „Okupacijų istorija jaunimui“ ir Genocido aukų muziejaus veikla. Mokiniai sudalyvavo edukaciniame užsiėmime apie partizaninį karą.


2015-02-18

2015 m. vasario 5 d. Taikomosios dailės muziejuje Vilniuje vyko seminaras „Naujausių informacinių technologijų panaudojimas muziejų veikloje“, kuriame savo patirtimi dalijosi Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso darbuotojai.

Daugiau


2015-02-18

2015 m. vasario 4 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Istorinių tyrimų programų skyriaus vyriausiasis specialistas Darius Juodis dalyvavo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) būstinėje Kaune vykusiose Stasio Jameikio knygos „Traukinys rieda į amžinastį“ sutiktuvėse. Renginio metu sakytoje kalboje jis apžvelgė istorinį laikotarpį ir apibūdino S. Jameikio prisiminimų, kaip istorinio šaltinio, vertę.


2015-02-18

2015 m. vasario 3 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų muziejuje vyko žymaus antisovietinio pasipriešinimo dalyvio Antano Terlecko knygos „Lietuvoje iš vėjo ir šalčių žemės sugrįžus“ pristatymas.

Daugiau


2015-02-18

2015 m. sausio 30 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojos dalyvavo Vilniaus Gerosios Vilties vidurinėje mokykloje vykusiame renginyje „Informaciniai karai bei netekčių istorija“.

Daugiau


2015-02-18

2015 m. sausio 27 d. Vilniaus žydų viešojoje bibliotekoje buvo atidaryta nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ dalyvių darbų paroda „Piešiu istoriją“, skirta Holokausto aukoms atminti.

Daugiau


2015-02-18

2015 m. sausio 26 d. Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenėje vyko Tarptautinės Holokausto aukų atminimo dienos minėjimas, kurio metu buvo pristatytas naujas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro leidinys – dr. Arūno Bubnio knyga „Šiaulių getas“.

Daugiau


2015-02-18

2015 m. sausio 23 d. vyko leidinio „...pergyventų jausmų atogarsis: partizano Balčio dienoraštis, laiškai ir eilėraščiai“ pristatymas Panevėžio rajono Ramygalos kultūros centre.

Daugiau


2015-02-18

2015 m. sausio 21 d. Radvilų rūmų Didžiojoje salėje vyko paskaita „Lietuvos partizanų palaikų paieška: istoriniai-archyviniai, archeologiniai ir antropologiniai tyrimai“. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) vyr. specialistas Dalius Žygelis pristatė istorinių-archyvinių, Vilniaus universiteto doc. dr. Gintautas Vėlius – archeologinių, o Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos vyr. specialistas, Vilniaus universiteto prof. habil. dr. Rimantas Jankauskas – antropologinių tyrimų rezultatus, gautus ištyrus Rietave, Varėnos r. Zervynų miške, Zarasų r. Dusetų miestelyje ir Ignalinos r. Miškiniškių kaime rastus palaikus. Trys paskutiniai tyrimai buvo atlikti LGGRTC užsakymu.


2015-02-18

2015 m. sausio 20 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro parengtas leidinys „...pergyventų jausmų atogarsis: partizano Balčio dienoraštis, laiškai ir eilėraščiai“ buvo pristatytas Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje.

Daugiau


2015-02-18

2015 m. sausio 15 d. Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje Kaune vyko Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro parengto leidinio „...pergyventų jausmų atogarsis: partizano Balčio dienoraštis, laiškai ir eilėraščiai“ pristatymas.

Daugiau


2015-01-15

2015 m. sausio 13 d. rytą Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras tradiciškai dalyvavo akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“.

Daugiau


2015-01-15

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, minėdamas Laisvės gynėjų dieną, atidarė dvi nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ dalyvių darbų parodas.

Daugiau


2015-01-15

LAISVĖS GYNĖJŲ DIENOS MINĖJIMO PROGRAMA


2015-01-15

2015 m. sausio 8 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse atidaryta paroda „Tarpukario Lietuvos policija fotografijose“, kurioje eksponuojamos nuotraukos iš Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko Skirmanto Andriušio kolekcijos.

Daugiau


2015-01-02

Iki 2015 m. vasario 16 d.
galima siųsti darbus 15-ajam nacionaliniam mokinių konkursui
„Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“.
Kviečiame susipažinti su konkurso nuostatais ir aktyviai jame dalyvauti!

Konkurso nuostatai

Konkurso anketa


2015-01-02

PRAŠOME ATSILIEPTI

Ieškomi Ignalinos rajono Kazitiškio seniūnijoje 1944 m. žuvusių partizanų artimieji

Daugiau


2015-01-02

Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, ir Lietuvos Respublikos pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso įstatymų aktualių pakeitimų ir papildymų.