2020 m. spalio 24 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Aldona Vasiliauskienė
Arkivyskupas Mečislovas Reinys: laiškai iš Vladimiro kalėjimo
Santrauka
 
Straipsnis skiriamas paskutiniajam arkivyskupo M. Reinio gyvenimo laikotarpiui (1947–1953 m.), kai jis, 1947 m. birželio 12 d. sovietinio saugumo suimtas, pusmetį tardytas ir laikytas Vilniaus KGB rūsiuose, nuteistas 8 metams, 1948 m. pradžioje specialiu konvojumi atgabentas į Vladimiro kalėjimą (100 km nuo Maskvos). Tačiau sovietiniai kalėjimai nepalaužė didžios dvasios asmenybės. Ir čia jis liko ištikimas savo skelbtiems idealams, savo pavyzdžiu skleidė Dievo meilę, rūpinosi kameros draugais ir artimaisiais laisvėje. Kamerų bičiuliams M. Reinys buvo ne tik ypatingo maldingumo žmogus, bet ir tikėjimo pavyzdys: bendravusieji su juo arkivyskupą laikė šventuoju. Paskutiniųjų M. Reinio gyvenimo metų istorinius faktus: sveikatos būklę, domėjimąsi Lietuva, tautiečiais bei giminaičiais, rūpestį dvasingumu, atskleidžia išlikę laiškai rašyti į Lietuvą ir sunkiai išsaugoti (jie nuotraukose išliko Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino kavalieriaus, Garbės kanauninko kun. Petro Baltuškos sumanumo dėka). Žinant, kad valdžia griežtai cenzūravo visus laiškus, siunčiamus iš kalėjimo, juose negalime ieškoti arkivyskupo M. Reinio pamąstymų ar kokių nors komentarų, tačiau ir šie kai kur išbraukyti laiškai yra svarbus informacijos šaltinis, praplečiantis žinias apie paskutinius Dievo Tarno arkivyskupo Mečislovo Reinio gyvenimo metus.
 
Archbishop Mečislovas Reinys: his letters from Vladimir prison
Summary
 
The Venerable Archbishop Mečislovas Reinys (05.02.1884–08.11.1953) was a theologian, philosopher and psychologist, an academician of the Lithuanian Catholic Academy of Science (1939) and professor of the Lithuanian University (later renamed the Vytautas Magnus University), a statesman – once the Minister of Foreign Affairs and a social activist, whose illustrious pastoral life ended in Vladimir prison. His uncompromising attitude with regard to Bolshevism and faith issues testified to the fact that he was a dedicated fighter for the freedom of religion, which was one of the reasons  for his liquidation by the security police. On June 12, 1947, he was arrested, interrogatred and sentenced to eight years‘ imprisonment and deporte to Vladimir prison. He died an November 8, 1953, and was buried in the common grave for the prisoners of Vladimir prison.
 
From Vladimir prison Bishop Reinys wrote a few letters to his sister Julijona (1878–1975) the only one of the family to have remained in Lithuania (his other brothers, sisters and more distant relatives had been deported to Siberia in 1941)/ The letters were written according to the questions set by the prison administration. They were under harsh censorship and, needless to say, only in the Russian language.
 
Archbishop Mečislovas Reinys’ letters were filled with concern for the health of his sister Julijona‘s daughters and their children and he was happy to hear about their progress in school. The archbishop was also interested in the fate of the relatives who had been deported to Siberia and the situation of the clergy in Lithyania as well as their activities (the priests’ names were inserted among the names of the relatives). Archbishop Reinys’ letters, which have survived, reveal the rigorous censorship by the administration of the Soviet prison and the premeditated contents of the letters. Health, weather and spare time were the topics he was allowed to write about, and about which he could ask relatives. Naturally, complaints, vague hints, let alone criticism, were out of the question. All the phrases that were not clear or caused suspicion to the censors were crossed out (blotted out) so that it was impossible to make them out (Such cases are also manifest in the archbishop’s letters: separate words or whole lines are blackened in this way). The archbishop’s letters witnessed his deteriorating health which was “being made stronger” by the administered medicines..
 
Considering the fact that all letters which were posted from the prison were under rigarous censorship, they are not expected to contain any of Archbishop Reinys’ reflextions or commentaries. Yet, even those letters with the blotted words or lines constitute a valuable source supplementing what is known about the venerable Archbishop Mečislovas Reinys’ last years of life. 


Genocidas ir rezistencija, 2005, Nr. 2(18)
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”