2021 m. balandžio 19 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
„Genocidas ir rezistencija“ 2016 m. Nr. 1 (39)

TURINYS –  CONTENTS

 STRAIPSNIAI –  ARTICLES
Nijolė Maslauskienė
Lietuvos komjaunimo sudėtis 1940 m. birželio–1941 m. birželio mėn.
Composition of the Lithuanian Komsomol in June 1940–June 1941
Alfredas Rukšėnas
Jono Noreikos-Generolo Vėtros biografijos kontroversijos
Controversy in the Biography of Jonas Noreika-General Vėtra
Darius Indrišionis
Mirties bausmė Lietuvos SSR 1950–1990 m.: teisiniai pagrindai ir periodizacija
Death Penalty in the Lithuanian SSR in 1950–1990: Legal Grounds and Periods
Vitalija Stravinskienė
Etniniai lietuvių ir lenkų santykiai Rytų ir Pietryčių Lietuvoje 1960–1985 m.
Ethnic Relations between Lithuanians and Poles in the Eastern and South-Eastern Part of Lithuania 1960–1985
STUDENTŲ STUDIJOS – STUDENTS’ RESEARCH
Mantas Šikšnianas
Tarp masės ir individo. Vilniaus ypatingasis būrys 1941–1945 m.
Between Mass and Individual. Vilnius Special Squad 1941–1945
ATMINTIS – MEMORY
Aleksandras Vitkus, Chaimas Bargmanas
1941 m. žydų žudynių Gargžduose paslaptis dar galutinai neatskleista
KRONIKA – CRONICALS
KNYGOS –  BOOKS
MŪSŲ AUTORIAI – OUR AUTHORS

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”