2020 m. lapkričio 26 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Poetės Eglės Juodvalkės kūrybos vakaras

 

2005 m. birželio 8 d. popietę Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų muziejaus salėje susirinko poezijos mylėtojai. Nedažnai tarp šių sienų skamba poezija. Posmai, kuriuos skaitė pati poetė Eglė Juodvalkė, buvo liūdni ir tragiški:Palaidosiu Tave
Širdyje negulėsi
Turgaus aikštėje
Lavonas pagriovy
Šuliny patvory
Smegenimis ištaškytomis
Ant dulkėto kelio Tavo
Kraujas teka mano mintimis
Tavo pirštai
Gniaužia Laisvę
Tu Buvai Tu esi broli
Tu liksi…

  Eglė Juodvalkė savo kūrybos vakare muziejuje

 

Šias eiles poetei įkvėpė pokario laisvės kovos, gražūs ir kilnūs jų dalyvių paveikslai, tragiški likimai. Poetė šiuos eilėraščius parašė apžiūrėjusi muziejaus parengtą parodą „Karas po karo“, eksponuotą Balzeko lietuvių kultūros muziejuje Lemonte (Čikaga, JAV). Poetę sujaudino moterų partizanių, šešių brolių Katliorių, dvylikos vaikų motinos Magdalenos Popierienės ir jos vaikų likimai… Iš konkrečių faktų gimė eilėraščiai – stiprūs ir jaudinantys. Tekstai, poetės skaitomi ypač įtaigiai, nepaliko abejingų. Atitinkamą nuotaiką padėjo sukurti ir ekrane besikeičiančios nuotraukos, tos, kurios ir įkvėpė poetę eilėraščiui.

 

Mintimis apie E. Juodvalkės kūrybą pasidalijo literatūros kritikas Valentinas Sventickas, tautines, partizanų dainuotas dainas dainavo Irena Bražėnaitė.

Eglė Juodvalkė (g. 1950 m. JAV) – poetė, žurnalistė ir rašytoja. Čikagos universitete baigė Slavistikos fakultetą. Beveik dvidešimt metų dirbo Laisvosios Europos radijo Lietuvių skyriuje Miunchene (Vokietija). Keturių poezijos rinkinių ir autobiografinės knygos autorė, spausdino eiles „Kultūros baruose“, „Literatūroje ir mene“, literatūros leidinyje „Rampike“ (Kanada), rašė straipsnius periodinėje išeivijos spaudoje. Pirmasis eilėraščių rinkinys „Jei tu paliesi mane“ (Čikaga, 1972 m.). E. Juodvalkė – Lietuvos rašytojų sąjungos, tarptautinio rašytojų klubo PEN Lietuvos centro Vilniuje, Lietuvių rašytojų draugijos Čikagoje ir korporacijos Neo-Lithuania narė.

Virginija RudienėGenocidas ir rezistencija, 2005, Nr. 2(18)
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”