2021 m. rugsėjo 19 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
„Genocidas ir rezistencija“ 2016 m. Nr. 2 (40)

TURINYS –  CONTENTS

 STRAIPSNIAI –  ARTICLES
Tadas Jaskelevičius
Panevėžio apskrities Pušaloto valsčiaus 1941 m. Birželio sukilimo dalyvių likimai
Fates of the Participants of the 1941 June Uprising in Pušalotas Rural Area of Panevėžys County
Justinas Braslauskas
Gyventojų aprūpinimas ir kasdienis gyvenimas nacių okupuotoje Lietuvoje
Supplies for the Population and Daily Life in the Nazi Occupied Lithuania
Aistė Petrauskienė
Laisvės kovotojas ir vieta: kitoks partizanų vado Petro Bartkaus pasakojimas
Freedom Fighter and Location: a Different Story of Partisan Commander Petras Bartkus
Valdemaras Klumbys
Ezopo kalbos prielaidos ir formavimasis sovietinėje Lietuvoje
Assumptions and Formation of the Aesopian Language in the Soviet Lithuania
IŠ ARCHYVŲ – FROM THE ARCHIVES
Gintautas Ereminas
Lietuvių šv. Kazimiero draugijos veikla Vilniaus krašte (1926–1940 m.)
ATMINTIS – MEMORY
Stanislovas Buchaveckas
Pažaislio valsčiaus (Petrašiūnų) sukilėliai 1941 m. birželį
KRONIKA – CRONICALS
KNYGOS –  BOOKS
ATMINTINOS DATOS – MEMORABLE DATES
MŪSŲ AUTORIAI – OUR AUTHORS

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”