http://www.genocid.lt/centras/lt/273/a/

Mūsų autoriai

VANAGH GRIGIRIAN
rašytojas, Lietuvos armėnų bendrijos atsakingasis sekretorius
 
DARIUS JUODIS
istorijos magistras
 
RAMINTA KŠANYTĖ
istorijos magistrė
 
DMITRIJ OLECHNOVIČ
Daugpilio universiteto Istorijos katedros lektorius
 
KRISTINA ŪSAITĖ
istorijos magistrė
 
ALDONA VASILIAUSKIENĖ
humanitarinių mokslų daktarė
 
ARŪNAS VYŠNIAUSKAS
humanitarinių mokslų daktaras
 
KASPARS ZELLIS
Vidzemės aukštosios mokyklos Politologijos katedros lektorius


Genocidas ir rezistencija, 2005, Nr. 2(18)