http://www.genocid.lt/centras/lt/2750/a/

2016 m.

2016-12-20
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras svetainėje kgbveikla.lt paviešino Lietuvos ypatingajame archyve saugomus dokumentus, liudijančius apie LSSR KGB veiklą 1988-1990 m. Iš viso paviešinti 34 nauji dokumentai, kurie atskleidžia Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto (LKP CK) ir KGB bendradarbiavimą, siekiant sustabdyti Lietuvoje prasidėjusius demokratinius procesus ir Lietuvos nepriklausomybės siekimą.

Tuo laikotarpiu KGB nuolat teikė informaciją LKP Centro komitetui apie JAV, Vokietijos ir kitų valstybių požiūrį į Lietuvos nepriklausomybės siekimą, apie Sąjūdžio atstovų išvykas į užsienį ir susitikimus su emigracijos organizacijų atstovais bei užsienio valstybių politikais. Be to, paviešintas dokumentas apie lietuvių, latvių ir estų emigrantų organizacijos BATUN (Baltic Appeal to the United Nations, lietuvių k. – Baltijos valstybių apeliacijos Jungtinėms Tautoms) siekius bei Estijos SSR KGB dokumentas apie estų emigrantų politinę veiklą. Kiti paviešinti dokumentai liudija, kad LKP CK ir KGB bijojo lietuvių emigrantų įtakos prasidėjusiems demokratiniams procesams ir stengėsi, kad užsienio lietuviai kuo mažiau dalyvautų nepriklausomos Lietuvos siekime.
Taip pat paviešinti dokumentai, liudijantys kokią operatyvinę informaciją KGB pareigūnai Lietuvoje rinko ir teikė SSSR KGB po 1990 m. kovo 11 d., jau atkūrus Lietuvos nepriklausomybę.


2016-12-14
2016 m. spalio – lapkričio mėnesiais LGGRTC Atminimo programų skyriaus vyriausioji specialistė Raimonda Steiblytė, Genocido aukų muziejaus edukologė Gedvilė Butkutė-Indrišionienė ir Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso edukologė Gabrielė Šlimaitė-Kadžiulienė lankėsi Lietuvos mokyklose: Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijoje, Aukštadvario gimnazijoje ir Daugų Vlado Mirono gimnazijoje. Susitikimuose su mokiniais pristatyta centro vykdoma programa „Okupacijų istorija jaunimui“, pravesti edukaciniai užsiėmimai apie tremtį, neginkluotąjį pasipriešinimą.

2016-12-13
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė, Memorialinio departamento direktorė Gintarė Jakubonienė, Memorialinio departamento direktoriaus pavaduotojas Eugenijus Peikštenis ir Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento Istorinių tyrimų programų skyriaus vedėja Edita Jankauskienė 2016 m. gruodžio 2-3 dienomis dalyvavo Kišiniove (Moldovos Respublika) vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Atmintis kaip kultūrinis paveldas Lietuvoje ir Moldovoje. Tyrimų patirtis ir sovietinės okupacijos bei stalinizmo represijų aukų atminties išsaugojimas“.

Daugiau

2016-12-08
2016 m. birželio 14-ąją, minint 75-ąsias masinių trėmimų pradžios metines, projekto „Misija Sibiras“ atstovai įgyvendino tremtinių ir politinių kalinių atminimo ir pagerbimo akciją „#Ištark #Išgirsk #Išsaugok“, kurios metu buvo perskaityta 22 000 vardų, pavardžių ir likimų.
Gruodžio 12 d. 17 val., Genocido aukų muziejuje (Aukų g. 2A, Vilnius), skaitymų knyga bus perduota muziejui.

Daugiau

2016-12-08
Maloniai kviečiame į tremtinio, poeto, katalikiškos pogrindinės literatūros spausdintojo ir platintojo, knygos „Žmogus opi planeta“ autoriaus Jono Stašaičio 95-ųjų gimimo metinių paminėjimą. Renginys įvyks 2016 m. gruodžio 13 d., antradienį, 17 val. Genocido aukų muziejaus Konferencijų salėje (Aukų g. 2A, Vilnius).

Minėjime dalyvaus LGGRTC generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė, režisierė Gražina Aleksandravičiūtė, kunigas Vytautas Rapalis. Renginį ves Jono Stašaičio dukra Birutė Kanevičienė. Kanklėmis skambins Varsa Liutkutė-Zakarienė.

2016-12-08

Vytautas Skuodis
(1929 03 21–2016 12 07)


2016 m. gruodžio 7 d. mirė disidentas, neginkluotosios antisovietinės rezistencijos dalyvis ir buvęs LGGRTC generalinis direktorius Vytautas Skuodis (g. 1929 m. Čikagoje, JAV).
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojai reiškia nuoširdžią užuojautą V. Skuodžio artimiesiems.
V. Skuodis pašarvotas šarvojimo salėje šalia palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčios Vilniuje. Mirusysis bus išlydimas gruodžio 10 d., šeštadienį, 13 valandą. Laidojamas Rokantiškių kapinėse.


2016-12-06
2016 m. gruodžio 2-4 dienomis Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (LGGRTC) dalyvavo Vilniaus įgulos karininkų ramovėje surengtoje kalėdinėje knygų mugėje. Šios mugės metu, Gruodžio 3 d. įvyko politinės kalinės Onos Bujevičiūtės-Padvarietienės atsiminimų knygos „Sumokėta jaunyste“ (LGGRTC, 2016) pristatymas.

Daugiau

2016-12-01
Gruodžio 3 d., 16 val. kviečiame į Vilniaus įgulos karininkų ramovėje vyksiančią kalėdinę knygų mugę, kurios metu bus pristatoma politinės kalinės Onos Bujevičiūtės-Padvarietienės prisiminimų knyga „Sumokėta jaunyste“.
Pristatyme dalyvaus: autorės giminaitė Erika Padvarietienė, Dr. Nijolė Leonora Kašelionienė (Lietuvos edukologijos universitetas), Ramunė Driaučiūnaitė (Genocido aukų muziejus), Monika Kareniauskaitė (Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras).

2016-11-30
Lapkričio 29 d. Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso Konferencijų salėje vyko Juozo Prapiesčio rinktinės „Amalo uogos“ sutiktuvės. Ši rinktinė sudaryta iš to, ką J. Prapiestis parašė įvairiais gyvenimo tarpsniais, įkvėptas vaikystės prisiminimų ir gimtojo Gerdašių kaimo žmonių, pastūmėtas gyvenimo sovietiniais metais aplinkybių ir genamas troškimo išsiaiškinti šiurpias pokario meto mįsles.
Knygą pristatė literatūrologas, redaktorius, žurnalistas Virginijus Gasiliūnas, LGGRTC generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė, žygeivis, visuomenininkas Rimantas Matulis ir kiti J. Prapiesčio artimieji ir bendražygiai. Renginyje dalyvavo apie 50 žmonių.

2016-11-24
2016 m. lapkričio 30 d., trečiadienį, 16. 00 val. Genocido aukų muziejaus Konferencijų salėje (Aukų g. 2A, Vilnius) vyks Baltarusijos jaunosios kartos fotomenininko Maksimo Saryčevo (Maxim Saryčev) parodos-projekto „Pavogtos dienos“ („Stolen Days“) atidarymas.

Daugiau

2016-11-23
Kviečiame aplankyti nuo 2016 m. lapkričio 23 d. Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso Konferencijų salėje eksponuojamą Vytauto Didžiojo karo muziejaus kilnojamąją parodą „Lietuvos kariuomenės karininkai – ginkluotos rezistencijos dalyviai 1944–1946 m.“ Paroda veiks iki gruodžio 31 d.
Partizaniniame kare, vykusiame 1944–1953 m., dalyvavo apie 110 Lietuvos kariuomenės karininkų. Pirmame kovos etape (1944–1946 m.) beveik trečdalis jų žuvo. Paroda skirta tiems Lietuvos kariuomenės karininkams, kurie neemigravo į Vakarus, nebuvo ištremti į Sibirą, bet likę Lietuvoje įsitraukė į kovą su okupantais.

2016-11-23
Lapkričio 29 d., 17 val. Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse (Žirmūnų g. 1F, Vilnius) įvyks Juozo Prapiesčio rinktinės „Amalo uogos“ pristatymas. Knygą pristatys: literatūrologas, redaktorius, žurnalistas Virginijus Gasiliūnas, vertėjas ir redaktorius Petras Kimbrys. Dalyvauja: istorikas, redaktorius Nerijus Šepetys, LGGRTC generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė, žygeivis, visuomenininkas, Juozo Prapiesčio bendražygis Rimantas Matulis.

2016-11-22
2016 m. lapkričio 19 d. Kazliškyje (Rokiškio r.) iškilmingai atidengtas paminklas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) deklaracijos signatarui Vytautui Gužui-Kardui. Paminklas įrengtas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro bei Rokiškio rajono savivaldybės lėšomis. Paminklą sukūrė skulptorius Jonas Jagėla.

Daugiau

2016-11-21
Ukrainos ambasada Lietuvos Respublikoje, Vilniaus ukrainiečių bendrija ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras kviečia pagerbti Ukrainos Holodomoro aukų atminimą. 1932–1933 m. stalinistinio režimo sukeltas badas įvairiais skaičiavimais nusinešė nuo kelių iki keliasdešimties milijonų gyvybių.
Lapkričio 25 d., 17.00 val. įvyks akcija „Uždek žvakę“ prie paminklo sovietinės okupacijos aukoms Gedimino pr. ir Aukų g. sankirtoje.
Lapkričio 27 d., 10.00 val. – šv. Mišios Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčioje (Aušros vartų g. 7B).
Maloniai kviečiame dalyvauti!

2016-11-21
Lapkričio 17 d. Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso Konferencijų salėje vyko prof. Algio Vyšniūno knygos „Lietuviai Karlage I. 1990 metų ekspedicija į Kazachstaną“ sutiktuvės. Į knygos pristatymą Konferencijų salėje susirinko buvę politiniai kaliniai, tremtiniai ir istorijai neabejingi žmonės.
Renginio metu kalbėjo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos Valdybos pirmininkas Vytas Miliauskas, 1990 metų ekspedicijos į Kazachstaną dalyvis Ferdinandas Vaitiekūnas bei labdaros ir paramos fondo „Jauniems“, organizuojančio projektą „Misija Sibiras“, direktorius Ignas Rusilas. Kalbėtojai vertino knygos išliekamąją vertę ir reikšmę tiek istorikams, tiek jaunimui.
Knygos autorius prof. Algis Vyšniūnas papasakojo apie knygos atsiradimo istoriją, parodė vaizdinę medžiagą iš ekspedicijos į Kazachstaną ir ištraukas iš Vitalio Gruodžio filmo „Karlagas – mirties žemė“ (1990). Pabaigoje knygos autorius pristatė ir būsimojo antrojo tomo tematiką.

2016-11-17


Juozas Artūras Flikaitis
(1933 09 18–2016 11 16)


Šiandien, lapkričio 17 d. laidojamas buvęs LGGRTC darbuotojas, Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos narys, Laisvės kovų dalyvis Juozas Artūras Flikaitis. Velionis pašarvotas prie Lietuvos kariuomenės Šv. Ignoto bažnyčios esančioje šarvojimo salėje.
Šv. Mišios 12 val. Šv. Ignoto bažnyčioje.
Karstas išnešamas 15 val. Laidojamas Vilniuje, Liepynės kapinėse.


2016-11-11
2016 m. lapkričio 23 d. LGGRTC Genocido aukų muziejuje ir Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse įvyks istorijos mokytojams skirtas seminaras „Okupuotos Lietuvos istorija“.
Maloniai kviečiame dalyvauti!

Seminaro programa

2016-11-09

Skelbiame jau XVII nacionalinio mokinių konkurso “Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija” pradžią. Konkurse kviečiame dalyvauti 5-12 kl.mokinius iš Lietuvos ir lietuviškų mokyklų užsienyje. Savo rašto darbus, piešinius, dainas, video medžiagą, rankdarbius, fotografijas siųskite adresu Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius arba el. paštu konkursas@genocid.lt iki 2017 m. kovo 11 d.
Daugiau informacijos apie konkursą, jo eigą ir dalyvavimo sąlygas rasite konkurso nuostatuose.
Iškilus klausimams kreipkitės telefonu (85) 275 5261, arba el.paštu konkursas@genocid.lt .


Konkurso nuostatai
Konkurso anketa


2016-11-07
Kviečiame apsilankyti Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso koplyčioje-kolumbariume ir susipažinti su unikalia Inos Skardžiūtės-Kozel instaliacija „Karo nuotaka – našlė“.
„Karo nuotaka – našlė“ – visų karų aukoms skirtas kūrinys, kuriuo prisimenamos šeimos tų, kurie žuvo karo lauke. Ji jauna, stipri, jos atsakomybė – gyvenimo pratęsimas. Našlė – tuštuma už šydo, tuščias indas, kuriame liko vien praėjusio gyvenimo prisiminimai. Figūra padaryta iš audeklo, ant kurio atspausdinti nužudytų vyrų nuotraukos, padarytos po egzekucijų“, – taip savo įspūdingą kūrinį pristato I. Skardžiūtė-Kozel. Menininkė atskleidė, kad nuotraukos jai pateko į rankas po Sovietų Sąjungos griuvimo: „Jos – iš Vilniuje buvusio KGB bylų. Tai sovietų okupaciją lydėjusių įvykių dokumentai, Lietuvos žmonių genocido, vykdyto po 1944 metų, įrodymai. Jauni rezistentai buvo žudomi sovietų kareivių ir fotografuojami kaip barbariško karo trofėjai. Aš – to laiko kūdikis, išaugintas praeities nuotakų ir našlių. Šiandien noriu pagerbti dabarties karų aukas, milijonus tų, kuriuos gaubia gedulo šydas“, – teigia I. Skardžiūtė-Kozel.
Vėliau paroda bus perkelta į kitus Lietuvos miestus. Dėl instaliacijos eksponavimo galima kreiptis tel. (8 5) 275 1223 ir el. paštu

2016-10-28
Spalio 27 d. Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso Konferencijų salėje vyko Vilniaus kultūros centro folkloro ansamblio „Jorė“ koncertas, skirtas Vėlinėms. Ansamblis atliko šeimos, našlaičių, karo dainas, sutartines. Pasibaigus koncertui susirinkusieji, rankose laikydami uždegtas žvakes, aplankė koplyčią-kolumbariumą, kur palaidotos 1944–1947 m. sovietinių represijų aukos. Renginyje dalyvavo 78 žmonės.

2016-10-27
2016 m. lapkričio 19 d., 10 val. Kazliškio kaimo bendruomenė, Pandėlio pradinė mokykla ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras kviečia dalyvauti paminklo, skirto 1949 m. Vasario 16 d. Lietuvos Laisvės Kovų Sąjūdžio deklaracijos signatarui Vytautui Gužui-Kardui atminti, atidengime. Paminklas pastatytas LGGRTC ir Rokiškio rajono savivaldybės lėšomis.

2016-10-24

2016 m. spalio 20 d. Lietuvos mokslų akademijoje įvyko kompozitoriui, akademikui, pedagogui ir visuomenės veikėjui Juliui Juzeliūnui atminti skirta atsiminimų popietė bei koncertas. Renginį organizavo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Lietuvos mokslų akademija bei Koncertinė įstaiga Valstybinis choras „Vilnius“. Renginys buvo dedikuotas Juliaus Juzeliūno 100-mečiui paminėti.

Daugiau


2016-10-24
Spalio 27 d. 19 val. Tuskulėnų dvaro oficinoje (Žirmūnų g. 1F, Vilnius) įvyks Vėlinėms skirtas koncertas. Koncertuos Vilniaus kultūros centro folkloro ansamblis „Jorė“. Maloniai kviečiame dalyvauti!

2016-10-21
Kviečiame lapkričio 1–2 d. apsilankyti Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso koplyčioje-kolumbariume ir prisiminti 1944–1947 m. sovietinio totalitarinio režimo NKGB (MGB) vidaus kalėjime Vilniuje nužudytus politinius kalinius, kurių palaikai slapta nuo visuomenės buvo užkasti masinėse kapavietėse buvusio Tuskulėnų dvaro teritorijoje.

2016-10-20

2016 m. spalio 15 d. Kupiškio rajone, Stuburų kaime buvo iškilmingai atidengtas paminklas „Lietuva“, skirtas 1945-1953 m. žuvusiems Dariaus ir Girėno rinktinės Albino Tindžiulio-Dėdės vadovaujamiems partizanams atminti. Renginyje Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrą atstovavo Memorialinio departamento direktorė Gintarė Jakubonienė, Memorialinio meno ir ekspertizės skyriaus vedėja Violeta Kolonaitienė, skyriaus vyriausieji specialistai Dalia Urbonienė bei Jonas Jagėla.

Daugiau


2016-10-18

2016 m. spalio 20 d., ketvirtadienį, 15 val., Lietuvos mokslų akademijos didžiojoje konferencijų salėje (Gedimino pr. 3, Vilnius) vyks prisiminimų popietė ir koncertas, skirtas kompozitoriaus, pedagogo, mokslininko, visuomenės veikėjo Juliaus Juzeliūno 100-mečiui paminėti.

Daugiau


2016-10-07

2016 m. spalio 6 d. netekome antisovietinio pogrindžio veikėjo, politinio kalinio, pogrindžio spaudos leidėjo bei ilgamečio Laisvosios Europos radijo lietuvių redakcijos darbuotojo Kęstučio Jokubyno (1930 05 16 – 2016 10 6). Reiškiame nuoširdžią užuojautą Kęstučio Jokubyno artimiesiems.


2016-10-05

2016 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre lankėsi Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis bei savivaldybės atstovų delegacija. Lazdijų rajono savivaldybė ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras sudarė ir pasirašė sutartį dėl LLKS Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos signataro Adolfo Ramanausko-Vanago gimtinės įamžinimo.

Daugiau


2016-10-03

2016 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras organizavo tarptautinę mokslinę konferenciją „Šaltojo karo pradžia Rytų ir Vidurio Europos šalyse“. Konferencija vyko Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse. Dalyvavo mokslininkai iš šešių Europos valstybių: Austrijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Rusijos bei Suomijos.

Daugiau


2016-09-30

2016 m. rugsėjo 28 d. Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse buvo minima Tuskulėnų aukų atminimo diena. Tuskulėnų aukos buvo pagerbtos iškilminga ceremonija su gėlių padėjimu. Taip pat pristatyta menininkės Inos Kozel instaliacija „Karo nuotaka – našlė“, esanti koplyčioje-kolumbariume.

Daugiau


2016-09-27

2016 m. rugsėjo 14–18 dienomis Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojai, bendradarbiaudami su Lietuvos kultūros institutu, organizavo ir įgyvendino 2016 m. rugsėjo 14–18 d. Lvove (Ukraina) vykusią tarptautinio literatūros festivalio ir tarptautinės knygų mugės programą. Programą rengė ir įgyvendino LGGRTC Memorialinio departamento direktorė Gintarė Jakubonienė, Memorialinio departamento direktoriaus pavaduotojas Eugenijus Peikštenis, Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento Istorinių tyrimų programų skyriaus vedėja Edita Jankauskienė, šio skyriaus vyriausiasis specialistas Darius Juodis.

Daugiau


2016-09-26

Rugsėjo 23 d. buvo minima Lietuvos žydų genocido atminimo diena. Lietuvos žydų tragediją prisimenant, Panerių memoriale Vilniuje vyko minėjimas, kuriame dalyvavo bei Holokausto aukas pagerbė ir LGGRTC atstovai – Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento direktorius dr. Arūnas Bubnys ir vyriausioji viešųjų ryšių specialistė Monika Kareniauskaitė.

Daugiau


2016-09-26

2016 m. rugsėjo 20 d. Lietuvoje apsilankė Latvijos vyriausybės sudaryta ekspertų grupė, tirianti Sovietų Sąjungos okupacijų žalą Latvijos ekonomikai, aplinkosaugos procesams bei demografinei raidai. Buvo pristatyti Latvijoje atlikti tyrimai. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro atstovai su latvių ekspertais diskutavo, kaip Latvijos patirtį būtų galima pritaikyti tiriant sovietinių okupacijų padarinius Lietuvoje.

Daugiau


2016-09-21

Kviečiame aplankyti nuo 2016 m. rugsėjo 22 d. Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso Konferencijų salėje eksponuojamą Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus kilnojamąją parodą „Lietuvos žydai už geležinės uždangos“. Parodą bus galima aplankyti iki lapkričio 6 d., kasdien nuo 10 iki 17 val.

Daugiau


2016-09-20

Varėnos rajono savivaldybės administracija ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras skelbia Dainavos apygardos partizanų atminimo įamžinimo Lietuvos partizanų ir jų rėmėjų memorialiniame komplekse – „Merkinės kryžių kalnelyje“ ir jo prieigose – idėjos atvirą konkursą.

Konkurso tikslas: įamžinti Dainavos apygardos partizanų atminimą nekilnojamojo kultūros paveldo objekto Lietuvos partizanų ir jų rėmėjų memorialiniame komplekse – „Merkinės kryžių kalnelyje“ – ir integruoti į bendrą kompleksą muziejaus pastatą esantį Seinų g. 8A, Merkinės mstl., Merkinės sen., Varėnos r. sav.

Konkurso informacija:
Konkurso sąlygos
Nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla


2016-09-19

2016 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras organizuoja tarptautinę mokslinę konferenciją „Šaltojo karo pradžia Rytų ir Vidurio Europos šalyse“.

Konferencijos vieta: Tuskulėnų rimties parko memorialinis kompleksas, Žirmūnų g. 1F, Vilnius
Dalyvaujančios šalys: Austrija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Rusija, Suomija

Konferencijos lankstinukas-programa


2016-09-16

2016 m. rugsėjo 28 d. Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse minėsime Tuskulėnų aukų atminimo dieną. Kviečiame apsilankyti, renginiai nemokami!

Renginių programa:

  • 10.00–18.00 val. – bus galima aplankyti koplyčią-kolumbariumą, ekspoziciją „Tuskulėnų dvaro paslaptys“ ir parodą „Lietuvos žydai už geležinės uždangos“.
  • 16.00–16.20 val. – oficialus Tuskulėnų aukų pagerbimas ir menininkės Inos Kozel instaliacijos „Karo nuotaka – našlė“ apžiūrėjimas koplyčioje-kolumbariume.
  • 16.30–18.00 val. – Vytauto Damaševičiaus ir Juozo Matonio dokumentinio filmo „Tuskulėnų paslaptis“ peržiūra konferencijų salėje.

 


2016-09-14

Rugsėjo 23 d. minėsime Lietuvos žydų genocido atminimo dieną. Genocido aukų muziejuje (Aukų g. 2A) ir Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse (Žirmūnų g. 1F, 1N) – ekspozicijų lankymas nemokamas.


2016-09-14

2016 m. rugsėjo 20 d., antradienį, 19.00 val., Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse (Žirmūnų g. 1F, Vilnius) vyks filmo Mariupolis (2016 m., režisierius – Mantas Kvedaravičius) peržiūra. Renginys – projekto „Ne-miegantys rajonai“ dalis.

Kvietimas

Daugiau


2016-09-06

2016 m. rugsėjo 2-4 dienomis Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro atstovai dalyvavo Sostinės dienų renginiuose. Šventės metu vilniečiai ir miesto svečiai galėjo įsigyti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro leidžiamų leidinių.

Daugiau


2016-08-25

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras ir Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugija 2016 m. rugpjūčio 23 d. pakvietė vilniečius bei miesto svečius į Europos dienos stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti minėjimą. Minėjimo metu įvyko nacistinio režimo aukos, Mažosios Lietuvos visuomenės, kultūros veikėjo, spaustuvininko bei leidėjo Enzio Jagomasto pagerbimo ceremonija. Šiemet, rugpjūčio 23 d., sukako 75 metai nuo E. Jagomasto mirties.

Daugiau


2016-08-24 

Rugpjūčio 23-iąją, minint Europos dieną stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio dieną, Genocido aukų muziejuje vyko atvirų durų diena, kurios metu apsilankę vilniečiai ir miesto svečiai galėjo nemokamai apžiūrėti ekspozicijas, susipažinti su Konferencijų salėje eksponuojama paroda „Kad nepasikartotų, kad niekada nepasikartotų...“. Muziejuje tą dieną apsilankė 228 lankytojai.

Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse lankytojai galėjo nemokamai aplankyti ekspoziciją „Tuskulėnų dvaro paslaptys“, koplyčią-kolumbariumą ir parodą „Bendras Europos identitetas totalitarinių režimų kontekste“. Tądien Komplekse apsilankė per 50 žmonių.

2016-08-24 

2016 m. rugpjūčio 22 d. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės biblioteka kartu su Panevėžio kraštotyros muziejumi organizavo gyvosios istorijos konferenciją „Istorijos ženklų skaitymo pamokos“. Konferencijoje dalyvavo ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro atstovai. LGGRTC Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento direktorius dr. Arūnas Bubnys skaitė pranešimą „1941 m. birželio sukilimas Panevėžio apskrityje“, o LGGRTC Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento, Istorinių tyrimų programų skyriaus vedėja Edita Jankauskienė – pranešimą „Sovietinės valdžios represinė politika: mirties nuosprendžių vykdymas 1944–1947 m.“.


2016-08-22
Rugpjūčio 23 d. minime Europos dieną stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio dieną. Nuo 10 iki 17 valandos kviečiame apsilankyti Genocido Aukų muziejuje bei Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse. Čia vyks atvirų durų dienos. Įėjimas nemokamas.


2016-08-22
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras ir Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugija rugpjūčio 23 d. kviečia drauge minėti Europos dieną stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir pagerbti nacistinio režimo aukos, Mažosios Lietuvos visuomenės, kultūros veikėjo, spaustuvininko ir leidėjo Enzio Jagomasto atminimą. Iškilminga ceremonija, gėlių padėjimas bei žvakelių uždegimas įvyks rugpjūčio 23 d., 12 val., prie E. Jagomasto kapo Paneriuose. Čia, prieš 75-erius metus, E. Jagomastas ir jo savo šeima buvo sušaudyti nacių.


2016-08-22

2016 m. rugpjūčio 13 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė, Memorialinio departamento direktorė Gintarė Jakubonienė bei Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento, Istorinių tyrimų programų skyriaus vedėja Edita Jankauskienė dalyvavo renginyje, skirtame žydų gelbėtojams Lietuvoje atminti.

Daugiau


2016-08-11
Kviečiame aplankyti nuo 2016 m. rugpjūčio 17 d. Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso Konferencijų salėje (Žirmūnų g. 1F, Vilnius) eksponuojamą Utenos kraštotyros muziejaus kilnojamąją parodą „Bendras Europos identitetas totalitarinių režimų kontekste“.
Ši paroda – tai bandymas per vieno šalies kampelio istoriją pažinti ne tik visos Lietuvos, bet ir Europos valstybių praeitį. Totalitarinių režimų priespauda tapo bendru XX a. senojo žemyno skauduliu. Apmąstant šią temą, nuolat kyla klausimų, kodėl esama tam tikros atskirties tarp žemyno Rytų ir Vakarų, kodėl totalitarinė sovietinė priespauda dar nėra mūsų pačių ir kolegų Vakaruose tinkamai įvertinta? Į šiuos klausimus ir mėgina atsakyti uteniškiai, naudodamiesi savo muziejaus fonduose sukaupta medžiaga. Paroda parengta istorinių kontrastų principu, ją sudaro 5 dalys, atskleidžiančios pagrindinius Utenos krašto ir Lietuvos įvykius 1940–1965 m., kartkartėmis juos palyginant su gyvenimu už geležinės uždangos.

Parodą bus galima aplankyti iki rugsėjo 18 d., kasdien nuo 10 iki 17 val.


2016-08-11

Šių metų rugpjūčio 6 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojai dalyvavo tradiciniame politinių kalinių ir tremtinių sąskrydyje „Su Lietuva širdy“ Ariogaloje.

Daugiau


2016-08-04

2016 m. liepos 15–30 dienomis bendrija „Lemtis“ organizavo ekspediciją į lietuvių tremties vietas Krasnojarsko krašte. Į minėtą ekspediciją buvo komandiruota Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro, Genocido aukų muziejaus Istorijos skyriaus vedėja Ramunė Driaučiūnaitė. Komandiruotės tikslas – vykdyti lietuvių tremtinių kapinių inventorizavimą ir liudininkų atsiminimų rinkimą.

Daugiau


2016-08-03

Šių metų rugpjūčio 2 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Lenkijos institutas Vilniuje bei Romų visuomenės centras organizavo tarptautinės Romų Holokausto aukų atminimo dienos minėjimo renginius. Juose dalyvavo LGGRTC, Lenkijos instituto Vilniuje bei Romų visuomenės centro atstovai, romų bendruomenių Lietuvoje nariai, kitų Lietuvos valstybės institucijų bei visuomeninių organizacijų atstovai.

Daugiau


2016-07-26

Su giliu liūdesiu pranešame, jog netekome kolegės – mirė ilgametė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro, Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento, Archyvinio vardynų skyriaus darbuotoja Veronika Basanavičiūtė (g. 1945 07 08). Nuoširdžiai užjaučiame jos artimuosius.

LGGRTC Generalinio direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams,
laikinai vykdantis generalinio direktoriaus funkcijas Vytas Lukšys

LGGRTC darbuotojai


2016-07-26

Šių metų rugpjūčio 2 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Lenkijos institutas Vilniuje bei Romų visuomenės centras kviečia kartu paminėti tarptautinę Romų Holokausto aukų atminimo dieną. 14.00 val. – gėlių padėjimo ceremonija Panerių memoriale. 16.00 val. – filmo apie romų poetę „Papusza“ (rež. Joanna Kos-Krauze ir Krzysztof Krauze) peržiūra Genocido aukų muziejuje (adresas – Aukų g. 2A).


2016-07-18

Šių metų birželio 28–30 d. LGGRTC vyriausioji viešųjų ryšių specialistė Monika Kareniauskaitė dalyvavo kasmet Europos atminties ir sąžinės platformos rengiamoje tarptautinėje konferencijoje, šiemet vykusioje Viljandžio miestelyje, Estijoje. Renginio metu M. Kareniauskaitė skaitė pranešimą pavadinimu „Aliyah fenomenas ir žydų judėjimas dėl teisės emigruoti į Izraelį: Sovietinės Lietuvos atvejis“.

Daugiau


2016-07-15

Šių metų birželio 22-25 d. LGGRTC vyriausioji viešųjų ryšių specialistė Monika Kareniauskaitė dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „(Ne) išsakytos istorijos. Komunistinio režimo politinių kalinių šeimų išlikimo bei socialinės-profesinės integracijos strategijos Vidurio ir Rytų Europoje šeštajame ir septintajame dešimtmetyje“. Konferencijoje M. Kareniauskaitė skaitė pranešimą pavadinimu „Gulago kaliniai ir jų šeimų nariai Lietuvos SSR Stalinistiniu laikotarpio ir po Stalino: teisinė, ideologinė ir socialinė apibrėžtis“. Renginys vyko Râmnicu Sărat miestelyje, Rumunijoje.

Daugiau


2016-07-13

Šių metų birželio mėnesį sukako 75-eri metai nuo tragiškų Červenės įvykių – čia, dabartinės Baltarusijos teritorijoje, 1941m. birželio mėnesį buvo sušaudyti Lietuvos piliečiai. Šią tragišką sukaktį Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojai paminėjo ir komunistinio teroro aukas pagerbė šių metų liepos 2 d., LGGRTC organizuotos išvykos į Červenę metu.

Daugiau


2016-07-13

2016 m. birželio 18 d. Rumšiškėse įvyko XXVIII-asis Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos „Kolyma“ suvažiavimas. Jo metu organizuotas ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išleisto leidinio – Vytauto Pupelio knygos „Lietuviai Kolymos Gulago lageriuose“ (Vilnius: LGGRTC, 2015) – pristatymas.

Daugiau


2016-07-11

2016 m. liepos 2 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Memorialinio departamento atstovai dalyvavo Šimonių girios partizanų pagerbimo šventėje. Jos metu LGGRTC darbuotojai dalyvavo paminklo Nepriklausomos Lietuvos būrio partizanams šventinime.

Daugiau


2016-07-11

2016 m. birželio 24 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Memorialinio departamento darbuotojai Gintarė Jakubonienė, Rūta Trimonienė ir Jonas Jagėla dalyvavo Salako miestelio šventėje. Jos metu buvo pašventintas LGGRTC įrengtas paminklas Partizanų kalnelyje bei du atminimo ženklai – prie buvusio NKVD pastato bei Laisvojoje aikštėje.


2016-06-20

2016 m. birželio 1 d. netekome atkurto Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tauro apygardos vado, partizaninės istorijos atminties puoselėtojo Jono Matukevičiaus


2016-06-16

Birželio 14–15 d., minint Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienas, Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse vyko atvirų durų dienos.

Daugiau


2016-06-15

2016 m. birželio 16 d., 16 val. Genocido aukų muziejuje vyks visuomeninės bendrijos „Lemtis“ pirmininko Antano Sadecko knygos „Mano keliai nekeliai“ pristatymas. Maloniai kviečiame!


2016-06-15

Šių metų birželio 14 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras organizavo ir dalyvavo renginiuose, skirtuose prisiminti ir pagerbti 1941 m. komunistinių represijų aukas. Šiemet buvo minimos 75-osios šios tragedijos metinės.

Daugiau


2016-06-14

Birželio 18 d. maloniai kviečiame dalyvauti 1941 metų birželio sukilimo 75-ųjų metinių minėjimo renginiuose.


2016-06-13

Birželio 14 d., 16.00 val. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras kviečia į atminimo valandą-koncertą, vyksiantį Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro kieme (Didžioji g. 17/1, Vilnius).

Daugiau


2016-06-06

2016 m. Birželio 8 – Rugpjūčio 14 d. Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso Konferencijų salėje (Žirmūnų g. 1 F, Vilnius) bus eksponuojama paroda „12-ASIS KILOMETRAS: 1942–1943 m. Sverdlovske sušaudyti Lietuvos piliečiai“.


2016-06-03

Birželio 13 d. 20 val. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga visoje Lietuvoje organizuoja akciją, skirtą pagerbti birželio 14 d. trėmimų aukas. Kviečiame prisijungti!
Dėl tikslių akcijos vietų maloniai kviečiame susisiekti su savo miesto LPKTS filialu.

Daugiau informacijos


2016-06-03

Šiemet sukanka 75-eri metai nuo pirmųjų Lietuvos gyventojų masinių žudynių ir trėmimo. Minėjimai ir įvairūs renginiai vyks nuo birželio 10 iki 26 dienos, visoje Lietuvoje. Maloniai kviečiame dalyvauti! Renginių pradžia – nuo birželio 10 d. atidaroma nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ piešinių paroda Aukų gatvėje, Vilniuje.

Kitus renginius rasite Birželio renginių programoje.


2016-06-02

Birželio 14-ąją, Gedulo ir Vilties dieną, bei birželio 15-ąją, Okupacijų ir genocido dieną, kviečiame apsilankyti Genocido aukų muziejuje! Įėjimas šiomis dienomis laisvas.
Birželio 14 d. taip pat vyks teminės ekskursijos.
Išankstinė registracija telefonu: (8-5) 249 81 56.


2016-06-01

Birželio 14–15 d., minint Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienas, Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse vyks atvirų durų dienos. Maloniai kviečiame apsilankyti!


2016-05-23

Gegužės 21 d. Tuskulėnų rimties parko memorialinis kompleksas dalyvavo tarptautinėje akcijoje „Muziejų naktis 2016“.

Daugiau


2016-05-23

Šių metų gegužės 20 d. prie paminklo Aukų gatvėje įvyko susikaupimo valandėlė, skirta 1948 m. gegužės 22-23 d. trėmimų operacijos „Vesna“ („Pavasaris“) metinėms paminėti.

Daugiau


2016-05-20

2016 m. gegužės 17 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje įvyko tarptautinis mokslinis seminaras „Tremties istorijos: naujosios kartos refleksijos ir bendrystės potyriai“. Seminare pranešimą skaitė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vyriausioji viešųjų ryšių specialistė Monika Kareniauskaitė.

Daugiau


2016-05-19

2016 m. gegužės 15 d., Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną, įvyko minėjimas bei pėsčiųjų žygis Varėnos – Merkinės miškais, kurį drauge su Krašto apsaugos ministerija bei Varėnos rajono savivaldybe organizavo ir kuriame dalyvavo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojai.

Daugiau


2016-05-19

Gegužės 18-ąją, minint Tarptautinę muziejų dieną, Tuskulėnų memorialiniame komplekse vyko atvirų durų diena. Lankytojai galėjo nemokamai aplankyti ekspoziciją „Tuskulėnų dvaro paslaptys“, koplyčią-kolumbariumą ir apžiūrėti Panevėžio kraštotyros muziejaus kilnojamąją parodą „Algimanto partizanų apygardos istorija“. Tądien Komplekse apsilankė per 60 lankytojų.

Gegužės 18 d. vyko atminimo vakaras, skirtas 1918 m. ir 1949 m. Signatarams paminėti. Pradžioje visi norintieji galėjo nemokamai dalyvauti apžvalginėje ekskursijoje po Tuskulėnų rimties parko memorialinį kompleksą, o vėliau klausytis pranešimų, kuriuos skaitė istorikas Deimantas Ramanauskas, 1991 metų Signataras, diplomatas, Lietuvos politinis veikėjas Vytautas Petras Plečkaitis, istorikė Aistė Petrauskienė ir Genocido aukų muziejaus Istorijos skyriaus vedėja Ramunė Driaučiūnaitė. Po pranešimų buvo aptarti neatsakyti klausimai.


2016-05-16

Maloniai kviečiame Jus į jau tradiciniu tapusį atminimo vakarą, skirtą 1918 m. ir 1949 m. Signatarams paminėti. Renginys įvyks gegužės 18 d. (trečiadienį), 16 val. Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse, Žirmūnų g. 1 F (Konferencijų salė).

KVIETIMAS


2016-05-16

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių Vilniaus skyriai maloniai kviečia 2016 m. gegužės 20 d. (penktadienį) dalyvauti minėjime, skirtame 1948 m. gegužės 22-23 d. trėmimo metinėms pažymėti.

PROGRAMA


2016-05-12

Gegužės 15 d., sekmadienį, Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną, kviečiame dalyvauti pėsčiųjų žygyje Varėnos – Merkinės miškais, kur bus atidarytas naujas maršrutas „Dainavos apygardos partizanų takais“. Keliolikos kilometrų ilgio takai drieksis per vietoves, kuriose kovojo, buvo įsirengę bunkerius ir žuvo Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės partizanai.

Daugiau

PROGRAMA


2016-05-11


Genocido aukų muziejus
kviečia minėti Traptautinę muziejų dieną (gegužės 18 d.) bei
Muziejų naktį (gegužės 21 d.).

Įėjimas nemokamas!


Tuskulėnų rimties parko memorialinis kompleksas
kviečia minėti Traptautinę muziejų dieną (gegužės 18 d.) bei
Muziejų naktį (gegužės 21 d.).

Įėjimas nemokamas!

PROGRAMA


2016-05-10

Maloniai kviečiame dalyvauti 2016 metų gegužės 15 d. vyksiančiame tradiciniame dviračių žygyje „Golgotos keliu“


2016-05-10

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, bendradarbiaudamas su Lietuvos kultūros institutu, organizavo ir įgyvendino 2016 m. balandžio 20–24 d. Kijeve (Ukraina) vykusio tarptautinio literatūros festivalio „Knygų Arsenalas“ programą. Grupė Centro darbuotojų – Memorialinio departamento direktorė Gintarė Jakubonienė, Memorialinio departamento direktoriaus pavaduotojas Eugenijus Peikštenis, Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento Istorinių tyrimų programų skyriaus vedėja Edita Jankauskienė ir šio skyriaus vyriausiasis specialistas Darius Juodis – organizavo festivalio renginius ir dalyvavo juose.

Daugiau


2016-05-10

2016 m. gegužės 9 d. Genocido aukų muziejuje bei Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse lankėsi ypatingas svečias – Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas.

Daugiau


2016-05-09

2015 m. gegužės 5 d., minint Holokausto atminimo dieną (“Yom Ha-Shoah”) Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro atstovai dalyvavo apdovanojant ir pagerbiant Pasaulio Tautų Teisuolius.

Daugiau


2016-05-06

Kviečiame pasigrožėti 2016 m. konkurso “Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija” laureatų piešiniais:

I vieta
II vieta
III vieta
Paskatinamoji vieta


2016-05-06

Balandžio 29 d. iškilmingu renginiu baigėsi 16-asis nacionalinis mokinių konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“. Šiais metais konkurse dalyvavo apie 800 mokinių iš Lietuvos ir lietuviškų mokyklų užsienyje. Jie konkursui siuntė įvairius darbus – rašinius, piešinius, maketus ir rankdarbius, filmus, dainas, fotografijas, pateiktis.

Daugiau


2016-05-05

Šiandien, 2016 m. gegužės 5 d., prisimename ir pagerbiame Holokausto aukas, minėdami „Holokausto ir heroizmo atminimo dieną“ (hebrajiškai - Yom HaShoah).


2016-05-04

2016 05 03 mirė tremtinys prelatas Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios vikaras altaristas Vincas Algirdas Pranckietis


2016-05-04

2016 m. balandžio 28–29 d. Taline (Estija) vyko trečiasis trijų Baltijos valstybių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos – darbo grupių susitikimas paraiškai dėl dokumentų ant beržo tošies įtraukimo į UNESCO Pasaulio paveldo registrą rengti. Lietuvos darbo grupėje buvo Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos Nacionalinio komiteto „Pasaulio atmintis“ pirmininkė Jolita Steponaitienė, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato Komunikacijos programų vadovė Miglė Mašanauskienė, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) Genocido aukų muziejaus Istorijos skyriaus vedėja Ramunė Driaučiūnaitė ir vyriausioji specialistė Milda Ramanauskaitė.

Daugiau


2016-05-03

Gegužės 15 d., sekmadienį, Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną, kviečiame dalyvauti pėsčiųjų žygyje Varėnos – Merkinės miškais, kur bus atidarytas naujas maršrutas „Dainavos apygardos partizanų takais“. Keliolikos kilometrų ilgio takai drieksis per vietoves, kuriose kovojo, buvo įsirengę bunkerius ir žuvo Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės partizanai.

Daugiau


2016-05-03

2015 m. gegužės 21 d. į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinį registrą buvo įrašyti septyni nauji objektai. Vienas jų – dokumentai ant beržo tošies (Sibiro tremtinių laiškai), saugomi Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų muziejuje.

Daugiau


2016-05-02

Labai dėkojame visiems mokiniams ir jų mokytojams, dalyvavusiems nacionaliniame mokinių konkurse „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“.
Kviečiame susipažinti su 16-ojo konkurso laureatų sąrašu
Pirmų, antrų, trečių ir paskatinamųjų vietų laureatus ir jų mokytojus kviečiame diplomus ir dovanas atsiimti gegužės 2 d. – birželio 3 d. adresu Didžioji g. 17/1, Vilnius. Dėl apdovanojimų atsiėmimo kreiptis į LGGRTC Memorialinio departamento Atminimo programų skyrių tel. (8 5) 275 52 61. Prieš atvykstant būtina susisiekti ir suderinti atvykimo laiką.
Konkurse dalyvavusiems, bet netapusiems laureatais mokiniams bus paruošti ir į mokyklas išsiųsti konkurso dalyvio pažymėjimai.


2016-04-29

Balandžio 20–22 d. Varšuvoje įvyko tarptautinė mokslinė konferencija „Polonika užsienio institucijose (Polonica w instytucjach zagranicznych)“. Konferencija buvo skirta politinės lenkų emigracijos 1939–1990 m. istorijos tyrimų apžvalgai. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui konferencijoje atstovavo ir pranešimą skaitė Istorinių tyrimų programų skyriaus vyresnysis programų specialistas dr. Juozas Banionis.

Daugiau


2016-04-26

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras kasmet drauge su Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerija rengia edukacinės programos „Okupacijų istorija jaunimui“ nacionalinį mokinių konkursą „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“. 2016 m. konkurso laureatų apdovanojimai įvyks jau balandžio 29 d.!
Kol laukiame šių metų rezultatų – maloniai kviečiame susipažinti su 2014 m. konkurso laureatės Rimantės Kučauskaitės rašiniu „Susipynę likimai“.

Daugiau


2016-04-26

Balandžio 23–24 d. Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso koplyčia-kolumbariumas dalyvavo atviros architektūros savaitgalyje „Open House Vilnius“. Renginio gidai-savanoriai susirinkusiems vilniečiams ir miesto svečiams pristatė statinio istoriją. Šeštadienį visi norintieji galėjo susipažinti ir pasiklausyti Gitenio Umbraso minčių apie Tuskulėnų rimties parko koplyčios-kolumbariumo projektą, miesto meną ir neseniai išleistą menininko kūrybos albumą „Gitenis Umbrasas“. Sekmadienį renginio dalyviai turėjo išskirtinę progą pasivaikščioti po koplyčią-kolumbariumą su vienu iš šio objekto autorių architektu Mariumi Pranu Šaliamoru, kuris lankytojams atskleidė gausybę parko paslapčių.


2016-04-25

2016 04 21 netekome kolegės – mirė ilgametė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro bibliotekininkė Janina Šimkuvienė. Nuoširdžiai užjaučiame jos šeimą ir artimuosius.

Lietuvos gyventojų genocido
ir rezistencijos tyrimo centro
Generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė
LGGRTC darbuotojai


2016-04-15

Balandžio 14 d. Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso Konferencijų salėje vyko protų mūšis „Okupuotos Lietuvos istoriją pažink kitaip“

Daugiau


2016-04-15

Balandžio 13 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso Konferencijų salėje vyko rež. Julijos Ciurupos dokumentinio filmo „Misija Sibiras’15: keturiolika nežinomybės dienų arba kaip mes gėrėme kavą su bobute“ pristatymas.

Daugiau


2016-04-13

2016 m. balandžio 13 d., trečiadienį, 16 val. Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso Konferencijų salėje vyks dokumentinio filmo „Misija Sibiras’15: keturiolika nežinomybės dienų arba kaip mes gėrėme kavą su bobute“ pristatymas.


2016-04-07

Balandžio 6 d. LGGRTC istorikai dr. Arūnas Bubnys ir dr. Darius Juodis skaitė pranešimus Vilniaus universitete, Istorijos fakultete įvykusioje tradicinėje Trakinių partizanų akademinėje dienoje – konferencijoje „Vytis ir Erelis: ar mes XX a. viduryje kovojome skirtingas laisvės kovas?“.

Daugiau


2016-04-01

Šių metų kovo 30 d. prie paminklo sovietinės okupacijos aukoms atminti Aukų g. įvyko minėjimas ir susikaupimo valandėlė, skirti 1946 m. vasario mėnesio ir 1949 m. kovo 25–29 d. trėmimų metinėms paminėti.

Daugiau


2016-03-31

Kovo 23 d. Genocido aukų muziejaus Konferencijų salėje vyko atminimo vakaras, skirtas 1918 m. ir 1949 m. signatarams, gimusiems kovo mėnesį, paminėti.

Daugiau


2016-03-21

2016 m. kovo 10 d. atidengta atminimo lenta Vyčio apygardos Žaliosios rinktinės Pilėnų tėvūnijos vadui Steponui Giedrikui-Giriečiui ant Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos pastato pagrindinio fasado

Daugiau


2016-03-21

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių Vilniaus skyriai maloniai kviečia 2016 m. kovo 30d. (trečiadienį) dalyvauti minėjime, skirtame 1946 m. vasario mėnesio ir 1949 m. kovo 25–29 d. trėmimų metinėms pažymėti.

Programoje:
12.00 – šv. Mišios Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje (Lukiškių g. 10)
13.00 – minėjimas ir susikaupimo valandėlė prie paminklo sovietinės okupacijos aukoms atminti Aukų g.

Kvietimas


2016-03-21

2016 m. kovo 10 d. Atminimo programų skyriaus vyriausioji specialistė Raimonda Steiblytė dalyvavo Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejuje vykusiame konkurso „Laisvės kelias – nuo tremties iki nepriklausomybės“ apdovanojimo renginyje. Konkursą organizavo Kauno Panemunės senelių namai. R. Steiblytė pasveikino renginio svečius ir konkurso laureatus, konkurso organizatoriams įteikė konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ rašinių ir piešinių knygą „Istorija – praeities liudytoja“.


2016-03-21

Kovo 10 d. ant Vilniaus “Ryto” progimnazijos sienos buvo iškilmingai atidengta memorialinė lenta, skirta Dariui Gerbutavičiui, žuvusiam sausio 13 d., atminti. Renginyje dalyvavo ir centro vardu sveikinimo žodį tarė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Atminimo programų skyriaus vedėja Dalė Rudienė.


2016-03-21

2016 m. kovo 8–9 d. Atminimo programų skyriaus vyriausioji specialistė Raimonda Steiblytė ir Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso vyresnioji edukologė Gabrielė Šlimaitė Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijoje ir Lentvario „Versmės“ gimnazijoje pristatė centro vykdomas edukacines programas „Okupacijų istorija jaunimui“, „Atverta istorija“, pravedė edukacinius užsiėmimus. Kupiškio progimnazijos mokiniams organizuotas edukacinis užsiėmimas apie sovietinės kasdienybės pilkumą, Lentvario gimnazistams – edukacinis užsiėmimas „Vėliava, himnas ir herbas Lietuvos valstybingumo istorijoje“.


2016-02-19

Pradėti įamžinti LLKS Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos signatarai.

Daugiau


2016-02-10

Viešojoje erdvėje vėl suaktyvėjus diskusijoms dėl Juozo Krikštaponio (Krištaponio) veiklos vokiečių okupacijos laikotarpiu, pateikiame LGGRTC istorikų parengtą istorinę pažymą ir kitus dokumentus, susijusius su J. Krikštaponio (Krištaponio) kario savanorio teisiniu statusu:

PASIPRIEŠINIMO DALYVIŲ (REZISTENTŲ) TEISIŲ KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
DĖL JUOZO KRIKŠTAPONIO (KRIŠTAPONIO) VEIKLOS VOKIEČIŲ OKUPACIJOS LAIKOTARPIU
GENERALINĖS PROKURATŪROS ATSAKYMAS
GENERALINEI PROKURATŪRAI PATEIKTŲ ARCHYVINIŲ DOKUMENTŲ KOPIJŲ SĄRAŠAS


2016-02-08

2016 m. vasario 4 d. į amžinybę iškeliavo buvęs Gulago lagerių politinis kalinys, ilgametis Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos pirmininkas, Seimo narys Antanas Napoleonas Stasiškis.


2016-02-03

Dėl 2016 m. vasario 2 d. DELFI portale publikuoto straipsnio „Žada naują bombą: skelbs, kas Lietuvoje prisidėjo prie Holokausto“


2016-01-27

Dėl Rūtos Vanagaitės pateiktos neteisingos informacijos 2016 m. sausio 26 d. DELFI portale publikuotame interviu „Surinko įrodymus, kaip iš tiesų žudėme žydus: nuo R. Vanagaitės nusisuko giminės ir draugai“


2016-01-05

2016 m. sausio 2 d. Lietuva neteko laisvės kovotojo, Lietuvos kariuomenės kūrėjo savanorio, Vyčio Kryžiaus ordino kavalieriaus, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos garbės pirmininko dim. kpt. Antano Lukšos – nepalaužiamos dvasios žmogaus, savo gyvenimu įrodžiusio meilę ir pasiaukojimą Tėvynei.2016-01-05

Iki 2016 m. vasario 16 d.
galima siųsti darbus nacionaliniam mokinių konkursui
„Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“
Konkurse kviečiame dalyvauti 5–12 kl. mokinius iš Lietuvos ir
lietuviškų mokyklų užsienyje.
Savo rašinius, piešinius, dainas, filmus, rankdarbius ar fotografijas siųskite adresu Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius arba el. paštu konkursas@genocid.lt

Daugiau informacijos apie konkursą, jo eigą ir dalyvavimo sąlygas
rasite konkurso nuostatuose.

Konkurso nuostatai
Konkurso anketa


2016-01-05

Viešojoje erdvėje tebevyksta emocijų ir abipusių kaltinimų lydima diskusija dėl
  Jono Noreikos veiklos nacių okupuotoje Lietuvoje ir
Kazio Škirpos veiklos Antrojo pasaulinio karo metais
.
LGGRTC istorikai atliko išsamią mokslinę archyvinės ir istoriografinės medžiagos analizę ir parengė istorines pažymas, kurių tekstus čia pateikiame.

JONO NOREIKOS (GENEROLO VĖTROS) VEIKLA NACIŲ OKUPUOTOJE LIETUVOJE

DĖL KAZIO ŠKIRPOS VEIKLOS ANTROJO PASAULINIO KARO METAISĮvykių archyvas:
2015 metai
2014 metai
2013 metai
2012 metai
2011 metai