2021 m. balandžio 19 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
„Genocidas ir rezistencija“ 2017 m. Nr. 1 (41)

TURINYS –  CONTENTS

 STRAIPSNIAI –  ARTICLES
Remigijus Černius
Tuskulėnų masinės kapavietės atsiradimas: 1944 ar 1945 m.
Tuskulėnai Mass Burial Grounds Occurence: 1944 or 1945
Mindaugas Pocius
VKP(b) CK Lietuvos biuro vaidmuo slopinant partizaninį pasipriešinimą (1944 m. lapkritis–1947 m. kovas)
Rimantas Zagreckas
Lietuvos partizanų baudžiamosios operacijos Alytaus apskrityje 1944–1952 m.
Punitive Operations Carried out by Lithuanian Partisans in Alytus County in 1944–1952
Darius Indrišionis
LSSR NKGB (MGB, KGB) vidaus kalėjimas 1944–1959 m.
Inner Prison of the NKGB (MGB, KGB) of Lithuanian Soviet Socialist Republic 1944–1959
IŠ ARCHYVŲ – FROM THE ARCHIVES
Mingailė Jurkutė
JAV CŽV veikla vakarinėje SSRS dalyje. Išslaptintas archyvas ir galimybė tirti Lietuvos pokario istoriją
ATMINTIS – MEMORY
Vilma Vidugirienė
Pavėluota tiesa
KRONIKA – CRONICALS
KNYGOS –  BOOKS
MŪSŲ AUTORIAI – OUR AUTHORS

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”