2021 m. balandžio 19 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
„Genocidas ir rezistencija“ 2017 m. Nr. 2 (42)

TURINYS –  CONTENTS

 STRAIPSNIAI –  ARTICLES
Alfredas Rukšėnas
NACIŲ OKUPACIJOS LAIKOTARPIO (1941–1944 M.) LIETUVOJE KAUNO APSKRITIES VALSČIŲ ŽYDŲ TURTO ISTORIJOS BRUOŽAI: NEKILNOJAMOJO TURTO KONFISKAVIMAS IR VALDYMAS
THE FEATURES OF THE STORY OF PROPERTY OF JEWS FROM KAUNAS COUNTY PARISHES DURING NAZI OCCUPATION IN LITHUANIA (1941–1944): CONFISCATION AND OWNERSHIP OF THE IMMOVABLE PROPERTY
Justinas Braslauskas
ŽEMĖS ŪKIO PRIEVOLIŲ IŠREIKALAVIMAS NACIŲ OKUPUOTOJE LIETUVOJE
THE NAZI REGIME IN LITHUANIA: RECOVERY OF AGRICULTURAL OBLIGATIONS IMPOSED
Mindaugas Pocius
KREMLIAUS POŽIŪRIS Į JUSTO PALECKIO „EREZIJAS“ 1946–1950 M.
ATTITUDE OF THE KREMLIN TOWARDS‘HERESY‘ SHOWN BY J. PALECKIS IN 1946–1950
Vitalija Stravinskienė
ORGANIZUOTA LIETUVOS GYVENTOJŲ DARBO MIGRACIJA Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ: XX A. ŠEŠTASIS–DEVINTASIS DEŠIMTMEČIAI
ORGANIZED LABOUR MIGRATION OF RESIDENTS OF LITHUANIA TO THE USSR IN THE SIXTH-NINTH DECADES OF THE 20TH CENTURY
IŠ ARCHYVŲ – FROM THE ARCHIVES
Gintautas Ereminas
Lietuvos liaudies milicijos veikla neutraliojoje zonoje (1920-1923 m.)
RECENZIJOS – REVIEWS
KRONIKA – CRONICALS
KNYGOS –  BOOKS
MŪSŲ AUTORIAI – OUR AUTHORS

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”