2021 m. rugsėjo 19 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt

2017-12-28
In Memoriam

IN MEMORIAM EDITAI

1965-2017


Edita Jankauskienė gimė 1965 m. rugsėjo 17 d. Varėnoje. Baigusi Vilniaus universitete istorijos specialybės studijas 1996 m. pradėjo dirbti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre archyvų analitike. Ilgainiui tapo kompetentinga antisovietinio ginkluotojo pasipriešinimo žinove.

2009 m. tapo Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento Istorinių tyrimų programų skyriaus vedėja. Ji sėkmingai organizavo istorinių tyrimų programų vykdymą.

Svarbiausia jos mokslinių tyrimų sritis – antisovietinis ginkluotasis pasipriešinimas. Ji yra enciklopedinių leidinių „Pietų Lietuvos partizanų sritis“ (2008), „Vakarų Lietuvos partizanų sritis“ (2010), „Rytų Lietuvos partizanų sritis“, 1 dalis (2014) bendraautorė ir atsakingoji redaktorė, daugelio mokslinių ir populiarių straipsnių partizaninio karo tema autorė.

Edita aktyviai dalyvavo tarptautinėse ir nacionalinėse konferencijose, buvo veikli tarptautinių ir Lietuvos mokslinių institucijų bendradarbė. Ji buvo europinio projekto, skirto Macikų karo belaisvių ir gulago lageriams, vykdytoja ir leidinio „Macikų mirties namai“ (lietuvių ir anglų kalbomis, 2015) atsakingoji redaktorė ir bendraautorė. Kartu su bendradarbiais istorikais ir Lenkijos tautos atminties instituto darbuotojais parengė stambų dokumentų rinkinį „Sovietinių represinių struktūrų veikla prieš lietuvių ir lenkų pogrindį 1944–1945“ (2016, 940 p.), parašė straipsnį „1944–1953 m. Lietuvos partizaninis karas su Sovietų Sąjunga“, kuris publikuotas Generolo Jono Žemaičio karo akademijos leidinyje „Lietuvos karai: Lietuvos XIX–XX a. nacionalinių karų sisteminė-kiekybinė analizė“ (2014).

Deja, mirtis nutraukė mūsų mielos kolegės kūrybingą ir veiklų gyvenimą. Jos netektis skaudi ne tik artimiesiems, bet ir mums, patyrusiems jos asmenybės draugiškumą ir šilumą.


Bendradarbiai


2017-12-28

Holokausto aukų vardai gyvi – atminimas Leipalingio aukoms

Gruodžio 15 dieną Leipalingyje, prie miesto kapinių, buvo atidengtas informacinis stendas, skirtas Leipalingio žudynių aukoms atminti.
1941 m. rugsėjo 11-ąją prie Leipalingio kapinių buvo sušaudyti 156 žydai, tarp jų – net 26 vaikai.
Atminimo stendą su ypatinga išorine danga pagamino ir pastatė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Daugiau


2017-12-21

Tyliai plevenant Kalėdų žvakutėms prisiminkime tuos, kurie mums brangūs, atleiskime visas skriaudas ir sutikime Naujuosius su meile širdyje...
Linkime Jums jaukių ir džiaugsmingų šv. Kalėdų bei sėkmingų Naujųjų 2018-ųjų metų!

LGGRTC darbuotojai ir
generalinė direktorė
Teresė Birutė Burauskaitė


2017-12-18

JAV pagerbs Adolfą Ramanauską–Vanagą

Puiki žinia pasiekė iš JAV – kitąmet minint partizano Adolfo Ramanausko – Vanago šimtąsias gimimo metines čia bus jam pastatytas paminklas. Paminklas stovės Konektikuto valstijoje, Niu Britene (New Britain), kur 1918 m. kovo 6 dieną gimė ir Šv. Andriejaus bažnyčioje buvo pakrikštytas vienas iš partizaninio pasipriešinimo vadų.

Daugiau


2017-12-12

Partizano Adolfo Ramanausko – Vanago palaikų paieška: spaudos konferencija

Penktadienį, gruodžio 8 d., 10 val. Tuskulėnų memoriale (Žirmūnų g. 1F), Konferencijų salėje, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras ir Vilniaus universitetas surengė spaudos konferenciją „Partizano Adolfo Ramanausko – Vanago palaikų paieška”.

Spaudos konferencijoje LGGRTC patvirtino, kad Vilniuje, Našlaičių kapinėse, užkasti 1956 m. – 1969 m. Lukiškių ir Vilniaus KGB kalėjimuose sušaudyti asmenys, papasakojo apie 2017 metų tyrimus: kaip buvo surinkta svarbi informacija, kaip vyksta archeologiniai tyrimai, kaip nustatomos palaidotų asmenų tapatybės, parodė vaizdinę medžiagą, atsakė į žurnalistų klausimus

Daugiau


2017-12-12

2017 m. gruodžio 8 d. Atminimo programų skyriaus vyriausioji specialistė Raimonda Steiblytė ir Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso vyresnioji edukologė Gabrielė Šlimaitė-Kadžiulienė lankėsi Jonavos Justino Vareikio progimnazijoje. Susitikimo metu mokiniams pristatyta XX a. antros pusės Lietuvos istorija, LGGRTC vykdoma programa „Okupacijų istorija jaunimui”, pravestas edukacinis užsiėmimas “Vėliava, himnas ir herbas Lietuvos valstybingumo istorijoje”.


2017-12-11

Lapkričio 28-30 d. Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse įvyko kasmetinis Europos atminties ir sąžinės platformos narių susirinkimas-konferencija, kurią organizavo Platforma bei Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (LGGRTC). Konferencijos metu vyko tarptautinis mokslinis seminaras „Europos romų genocidas 1939–1945 metais“, Didžiojo teroro aukų pagerbimas, Platformos prezidento, valdybos ir tarybos rinkimai. Susitikime dalyvavo 9 romų genocidą tyrinėjantys Europos mokslininkai ir 44 Platformos organizacijų atstovai iš Europos šalių, JAV ir Kanados. Naujuoju Platformos prezidentu tapo lenkas dr. Łukasz Kamiński, naująja Platformos stebėtojų tarybos nare išrinkta dr. Monika Kareniauskaitė iš LGGRTC.

Daugiau


2017-12-08

2017 m. gruodžio 15–17 d. Kauno įgulos karininkų ramovėje, A. Mickevičiaus g. 19, Kaune vyks 5-oji Kauno kalėdinė knygų mugė. Mugę organizuoja Lietuvos mažų ir vidutinių leidėjų asociacija (LiMViLA) ir Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos karininkų ramovė. Mugė skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Mugėje dalyvaus ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. Bus pristatomi šie Centro leidiniai:

Gruodžio 16 d., 13.00 val.
Antano Navaičio knygos ŠIMTMEČIO SKRYDIS: KARO LAKŪNO ATSIMINIMAI pristatymas. Dalyvauja knygos atsakingasis redaktorius Mindaugas Sereičikas, Antano Navaičio sūnus ir vienas iš knygos sudarytojų Vytautas Navaitis (Kunigaikščių menė).

Gruodžio 17 d., 15.00 val.
Adolfo Ramanausko-Vanago knygos DAUGEL KRITO SŪNŲ... PARTIZANŲ GRETOSE pristatymas. Dalyvauja Adolfo Ramanausko-Vanago duktė Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė, istorikas Algis Kašėta, partizanų ryšininkas Jonas Arbačiauskas (Kunigaikščių menė).

Programa


2017-12-07

Partizano Adolfo Ramanausko – Vanago palaikų paieška.
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras ir Vilniaus universitetas kviečia į spaudos konferenciją, kurioje praneš, kaip vyksta vieno iš partizaninio pasipriešinimo vadų Adolfo Ramanausko – Vanago palaikų paieška. LR Seimas 2018 metus paskelbė Adolfo Ramanausko – Vanago metais.

Spaudos konferencija įvyks penktadienį, gruodžio 8 d., 10 val. Tuskulėnų memoriale (Žirmūnų g. 1F), Konferencijų salėje.

Daugiau


2017-12-07

Gruodžio 14 d. 17 val. kviečiame į žurnalisto Antano Seikalio knygos „Vidurnakčio apasionata“ sutiktuves bei susitikimą su ekspedicijos dalyviais, kurie 2017 m. liepos 4–17 d. lankė Kazachstano teritorijoje buvusias lagerių vietas ir politinių kalinių kapines. Renginys vyks Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse (Žirmūnų g. 1F, Vilnius). Dalyvaus: knygos autorius Antanas Seikalis, redaktorius Viktoras Rudžianskas, ekspedicijos dalyviai: dr. Linas Kvizikevičius, dr. Romas Jarockis, Simonas Sprindys.


2017-12-05

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių Vilniaus skyriai maloniai kviečia 2017 m. gruodžio 12 d. (antradienį) dalyvauti renginiuose 1947 m. gruodžio mėn. 70-osioms trėmimų metinėms paminėti.
12.00 – šv. Mišios Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje (Lukiškių g. 10): choro „Laisvė“ programa „Sibiriečių dainos“ (bažnyčioje).
13.15 – atminties pagerbimo ceremonija prie paminklo sovietinės okupacijos aukoms atminti (Aukų g. 2A, skveras). Vėliau – gyvas žodis Genocido aukų muziejaus konferencijų salėje (Aukų g. 2A ).

Rengėjai: Vilniaus miesto politinių kalinių ir tremtinių asociacijos.
Partneriai: Lietuvos Respublikos Seimo Laisvės kovų komisija, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų muziejus, Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti.


Kvietimas


2017-12-04

2017 m. lapkričio 8-9 dienomis Paryžiuje Europos atminties ir sąžinės platforma organizavo konferenciją „100 komunizmo metų: istorija ir atmintis“. Konferencijoje LGGRTC atstovavo Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso vyriausioji muziejininkė Ieva Astromskaitė ir Genocido aukų muziejaus vyriausia fondų saugotoja Nijolė Čekavičiūtė.


2017-12-04

2017 m. gruodžio 1–3 d. Vilniaus įgulos karininkų ramovėje vyko tradicinė kalėdinė knygų mugė. Ją rengė Vilniaus įgulos karininkų removė ir Lietuvos mažų ir vidutinių leidėjų asociacija (LiMViLA). Mugės metu buvo galima įsigyti ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro leidinių.

Daugiau


2017-12-04

2017 m. gruodžio 4 d. Genocido aukų muziejaus vyriausioji edukologė Gedvilė Butkutė-Indrišionienė ir Atminimo programų skyriaus vyriausioji specialistė Raimonda Steiblytė lankėsi Panavėžio Rožyno progimnazijoje. Susitikimo metu mokiniams pristatyta XX a. antros pusės Lietuvos istorija, LGGRTC vykdoma programa „Okupacijų istorija jaunimui”, pravestas edukacinis užsiėmimas “Vaikai tremtyje”.


2017-11-29

5-OJI, JUBILIEJINĖ, SOSTINĖS KALĖDINĖ
KNYGŲ MUGĖ
2017 m. gruodžio 1–3 d.
Vilniaus įgulos karininkų ramovėje, Pamėnkalnio g. 13, Vilniuje

Programa


2017-11-27

Dėmesio, pakeitimas programoje - vakaro filmas keliamas į 17.50 val.!

Maloniai kviečiame istorikus, teisininkus, muziejininkus, žmogaus teisių gynėjus, mokytojus ir visus vilniečius bei miesto svečius dalyvauti Europos atminties ir sąžinės platformos metiniuose renginiuose, kurie vyks 2017 m. lapkričio 28-29 dienomis Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse (Žirmūnų g. 1F, Vilnius):

2017 m. lapkričio 28 d. Tarptautinė konferencija „Europos romų genocidas 1939–1945 metais".
Pradžia 9 val.
2017 m. lapkričio 29 d. Europos atminties ir sąžinės platformos seminaras-diskusija istorinės atminties, tyrimų, edukacijos temomis, totalitarinių režimų žalos įvertinimo bei aukų teisių gynimo klausimai, diskusijos apie žmogaus teisių ir teisingumo siekius šiandieninėje Europoje.
Pradžia 11.00 val.

Daugiau


2017-11-24

Maloniai kviečiame dalyvauti moksliniame seminare „Europos romų genocidas 1939–1945 metais“. Seminaras vyks 2017 m. lapkričio 28 d. Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse (Žirmūnų g. 1F, Vilnius). Renginys – Europos atminties ir sąžinės platformos metinės konferencijos Vilniuje dalis. Organizatoriai: Europos atminties ir sąžinės platforma, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.


Seminaro programa


2017-11-24

Lapkričio 9 d. Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse vyko ekspedicijų į Lenos upės deltą atsiminimų vakaras. Renginyje dalyvavo LGGRTC generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė ir ekspedicijų dalyviai G. Kinderis, R. Plėštys, G. Andriukaitis. Ekspedicijų pristatymo pabaigoje buvo demonstruojami šie filmai: „Lena-89“, „Lapteviečių pėdomos“ ir slidininkų filmas. Renginiui pasibaigus visi buvo kviečiami pokalbio prie kavos puodelio.


2017-11-14

Jeigu esi 5-12 kl. mokinys, domiesi Lietuvos istorija ir nori atskleisti savo talentus, kviečiame dalyvauti jau 18-tą kartą organizuojamame nacionaliniame mokinių konkurse „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ ir prisidėti prie istorijos įamžinimo. Susipažink su konkurso nuostatais ir savo rašto darbus, piešinius, dainas, video medžiagą, rankdarbius, fotografijas ir kitus darbus kartu su užpildyta dalyvio anketa siųsk adresu Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius arba el. paštu iki 2018 m. kovo 11 d.
Iškilus klausimams kreipkitės telefonu (85) 275 5261, arba el.paštu.

Konkurso nuostatai
Konkurso anketa


2017-11-13

2017 m. lapkričio 8 d. prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmų Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras pristatė memorialinio ženklo projektą sušaudytiems, mirusiems tremtyje, kalinimo vietose nepriklausomos Lietuvos Respublikos vyriausybių nariams. Memorialinio ženklo autorius LGGRTC skulptorius Jonas Jagėla.

Daugiau


2017-11-13

Vadovaujantis 2016 m. gruodžio 2 d. bendradarbiavimo sutartimi tarp Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro ir Nacionalinio Moldovos istorijos muziejaus, 2017 m. spalio 17 d. Kišiniove iškilmingai atidaryta kilnojamoji paroda "Under the Alien Sky" (liet. „Po svetimu dangum“). Paroda parengta Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų muziejaus. Parodos atidaryme dalyvavo Moldovos Respublikos kultūros viceministras, LR ambasados Moldovos Respublikoje darbuotojai, Kišiniovo valstybinio universiteto bendruomenė, gyventojai ir svečiai.

Daugiau


2017-11-08

Lietuvos mažų ir vidutinių leidėjų asociacija (LiMViLA) bei Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos ir Kauno įgulos karininkų ramovės kviečia dalyvauti tradicinėse kalėdinėse knygų mugėse. Mugėse bus pristatomi ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro leidiniai.

KVIEČIAME Į:
Sostinės KALĖDINĘ KNYGŲ mugę
2017 m. gruodžio 1–3 d.
Vilniaus įgulos karininkų ramovė, Pamėnkalnio g. 13, Vilnius

Kauno KALĖDINĘ KNYGŲ mugę
2017 m. gruodžio 15–17 d.
Kauno įgulos karininkų ramovė, A. Mickevičiaus g. 19, Kaunas

Leidyklos savo knygas pardavinės mažiausiomis kainomis. Įėjimas į muges ir renginius nemokamas.


2017-11-02

Giliai liūdėdami informuojame, kad netekome Laisvės kovotojo, politinio kalinio, Norilsko sukilimo dalyvio Broniaus Zlatkaus (1927 – 2017 m.). Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė ir Centro darbuotojai reiškia nuoširdžią užuojautą Broniaus Zlatkaus artimiesiems.

B. Zlatkus pašarvotas šarvojimo salėje Vilniuje, Kalvarijų g. 329 (1 salė). Mirusysis bus išlydimas spalio 31 d., antradienį, 13.30 val. Laidojamas Grigiškių kapinėse.


2017-10-25

Minint rugsėjo 23-iąją, Lietuvos žydų genocido dieną, Vilniaus žydų viešojoje bibliotekoje surengta paroda „Piešiu istoriją“. Joje eksponuojami Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro, kartu su LR Švietimo ir mokslo ministerija organizuojamo nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ dalyvių piešiniai.

Daugiau


2017-10-24

Kviečiame lapkričio 1–2 d. apsilankyti Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso koplyčioje-kolumbariume ir prisiminti 1944–1947 m. sovietinio totalitarinio režimo NKGB (MGB) vidaus kalėjime Vilniuje nužudytus politinius kalinius, kurių palaikai slapta nuo visuomenės buvo užkasti masinėse kapavietėse buvusio Tuskulėnų dvaro teritorijoje.


2017-10-19

Spalio 4-9 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vyriausioji viešųjų ryšių specialistė dr. Monika Kareniauskaitė dalyvavo komandiruotėje Šveicarijoje, kurios tikslas – dalyvauti ir skaityti pranešimą tarptautinėje konferencijoje, dedikuotoje 1917 m. bolševikų revoliucijai ir jos pasekmėms bei susitikti su St. Galleno universiteto atstovais.

Daugiau


2017-10-18

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro interneto svetainėje www.kgbveikla.lt, kurioje jau keleri metai viešinami bendrojo pobūdžio KGB veiklos dokumentai, pradedamas slaptųjų KGB bendradarbių (agentų) asmeninės veiklos viešinimas. Šio pobūdžio informaciją atskleis vadinamieji „agentūriniai pranešimai“.

Daugiau


2017-10-09

Skelbimas apie aukcioną
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras vykdo pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti pasitikėjimo teise valdomo valstybės ilgalaikio ir trumpalaikio turto pardavimą viešame tiesioginiame aukcione.

Daugiau


2017-10-09
Mielieji mokytojai ir moksleiviai,
Tuskulėnų memorialinis kompleksas jungiasi prie projekto „Lietuvos muziejų kultūrinio svetingumo programa moksleiviams. Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai“ ir kviečia Jus dalyvauti edukaciniuose užsiėmimuose.

Daugiau

2017-10-09

Kviečiame aplankyti 2017 m. spalio 4–gruodžio 29 d. Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso Konferencijų salėje eksponuojamą Genocido aukų muziejaus fotografijų parodą „Liudyti tautai ir istorijai“.

Daugiau

 

2017-10-09

2017 m. rugsėjo 27 d. Kaune, Puodžių gatvėje ant namo Nr. 14, kuriame gyveno Aleksandras Tuhan-Baranauskas (1920-1941) vyko atminino lentos atidengimas. 1941 m. birželio 23 d., prasidėjus sukilimui prieš sovietų okupacinę valdžią, Aleksandras Tuhan-Baranauskas iškėlė Lietuvos valstybinę vėliavą Kauno Jachtklube ir tuo metu sovietų kareivių buvo nušautas. Renginį organizavo Lietuvos totorių bendruomenės sąjungos Kauno apskrities totorių bendruomenė.

Informaciją parengė: R. Kaminskas, Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos informacinis biuras.


2017-09-28

Giliai liūdėdami informuojame, kad šiandien netekome Lietuvos disidento, pogrindinės pasipriešinimo okupacijai grupės įkūrėjo ir vadovo, pogrindžio spaudos ir ginkluoto pasipriešinimo dokumentų daugintojo ir platintojo, Kovo 11–osios akto signataro Balio Gajausko. Už savo veiklą ir įsitikinimus sovietinės sistemos jis buvo įkalintas net 35 metus, kuriuos praleido ypatingo režimo lageriuose. Reiškiame gilią užuojautą B. Gajausko artimiesiems.

LGGRTC Generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė
LGGRTC darbuotojai

Biografija


2017-09-27

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga Marijampolėje įrengtas memorialinis ženklas, skirtas Rygiškių Jono gimnazijos mokytojams ir mokiniams, žuvusiems už Lietuvos laisvę, atminti. Paminklą įrengė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. Paminklą sukūrė skulptorius Jonas Jagėla. Memorialinis ženklas bus iškilmingai atidengtas 2017 m. rugsėjo 28 d. 14 val. prie Rygiškių Jono gimnazijos (Kauno g. 7, Marijampolė).

Daugiau


2017-09-25

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių Vilniaus skyriai maloniai kviečia 2017 m. spalio 2 d. (pirmadienį) dalyvauti minėjime, skirtame 1951 m. spalio 2–3 d. trėmimo metinėms pažymėti.

12.00 – šv. Mišios Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje (Lukiškių g. 10)
13.00 – minėjimas ir susikaupimo valandėlė prie paminklo sovietinės okupacijos aukoms atminti Aukų g.

Kvietimas


2017-09-25

Rugsėjo 28-ąją, minint Tuskulėnų aukų atminimo dieną, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse vyks šiai dienai skirti atminimo renginiai.

Maloniai kviečiame apsilankyti!


2017-09-21

Rugsėjo 23-ioji – Lietuvos žydų genocido atminimo diena
Genocido aukų muziejuje
(Aukų g. 2A) ir
Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse
(Žirmūnų g. 1F, 1N)
nuo 10.00 iki 18.00 val.
ekspozicijų lankymas nemokamas

Kviečiame apsilankyti!


2017-09-21

2017 m. rugsėjo 15 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre lankėsi istorikų delegacija iš Södertörn universiteto, Švedijos. Svečiams buvo surengtas susitikimas-diskusija, kurio metu pristatyta Centro strategija, veikla ir vykdomi tyrimų, dokumentų skaitmeninimo, viešinimo bei edukaciniai projektai. Svečiai taip pat aplankė Genocido aukų muziejų.

Daugiau


2017-09-08
2017 m. rugpjūčio 9-10 d. LGGRTC vyriausioji viešųjų ryšių specialistė Monika Kareniauskaitė vyko į komandiruotę į Briuselį, Belgiją. Komandiruotės tikslas – susipažinti, įvertinti ir parengti bendrą Europos istorikų recenziją apie nuolatinę ekspoziciją Europos istorijos namų muziejuje (angl. – the House of European History). Išvyką ir muziejaus recenzavimo projektą koordinuoja Europos atminties ir sąžinės platforma (nuotraukos šaltinis: Europos istorijos namų interneto svetainė).

2017-08-28
2017 m. rugpjūčio 2–12 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojai vyko į į Rusijos Federaciją dalyvauti kasmetinėje 1936–1938 m. Didžiojo teroro aukoms atminti skirtoje Atminimo dienų programoje Karelijos Respublikoje ir Solovkų salose, Archangelsko srityje (rugpjūčio 5–9 d.), nuvežti ir Sankt Peterburge atidengti atminimo lentą palaimintajam arkivyskupui Teofiliui Matulioniui (rugpjūčio 10 d.).

Daugiau

2017-08-28
Minint Europos dieną stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio dieną Vilniaus miesto savivaldybėje atidaryta LGGRTC organizuojamo nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ dalyvių piešinių paroda „Laisvė aidas“.
Parodą galima aplankyti iki rugsėjo 8 d.Vilniaus miesto savivaldybės antro aukšto hole.

2017-08-22
2017 m. rugpjūčio 23 d., minint Europos dieną stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio dieną, Tuskulėnų rimties parko memorialinis kompleksas kviečia į atvirų durų dieną.
Maloniai kviečiame apsilankyti.

2017-08-22

2017 m. rugpjūčio 12 d. Varėnos r. Nedzingėje vyko Laisvės kovų dalyvio Juozo Peičiaus-Aido organizuotas minėjimas, skirtas partizanams atminti. Renginio metu Juozui Peičiui buvo įteikta Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro padėka už ilgametį savo bendražygių atminties puoselėjimą.

Daugiau


2017-08-08

2015 m. gegužės 21 d. Vokietijos Bundestagas nusprendė, kad buvę sovietiniai karo belaisviai, taip pat ir Lietuvos gyventojai, turi gauti simbolinę piniginę pripažinimo išmoką. Su sovietų ginkluotosiomis pajėgomis susiję asmenys, kurie laikotarpiu nuo 1941 m. birželio 22 d. iki 1945 m. gegužės 8 d. buvo vokiečių nelaisvėje kaip karo belaisviai, gali gauti vienkartinę 2500 Eur dydžio išmoką.

Daugiau


2017-08-04

2017 m. liepos 21 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė ir Memorialinio departamento Atminimo programų skyriaus vedėja Dalė Rudienė dalyvavo Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projekto „Pamokos bendruomenėse: pakeliui į Lietuvą“ apskritojo stalo diskusijoje „Mes kaip paukščiai į Lietuvą grįžtam...“

Daugiau


2017-07-27

2015 m. LGGRTC Žaliamiškio miške įrengė pažintinį maršrutą, kuriuo keliaujant galima aplankyti Dainavos apygardos partizanų vado Liongino Baliukevičiaus-Dzūko žūties vietą.
Pranešame, kad šiuo metu pažintinio maršruto schemoje nurodytas geltona spalva pažymėtas maršruto takas yra gana prastos būklės ir sunkiai įveikiamas. Kol jis bus sutvarkytas siūlome iki buvusio bunkerio vietos, kuriame žuvo L. Baliukevičius-Dzūkas su bendražygiais, nueiti kitu miško taku ir rinktis lengviau praeinamą raudonąją trasą.

Daugiau


2017-07-26

Kviečiame aplankyti 2017 m. rugpjūčio 1–30 d. Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso Konferencijų salėje eksponuojamą Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos fotodokumentinę parodą „Baltijos kelias – kelias į nepriklausomybę“.

Daugiau


2017-07-25

2017 m. liepos 11 d. Genocido aukų muziejaus vyriausioji edukologė Gedvilė Butkutė-Indrišionienė ir Atminimo programų skyriaus vyriausioji specialistė Raimonda Steiblytė lankėsi Aukštadvario r. įsikūrusioje Nečiūnų sodyboje. Čia vyko vaikų vasaros stovykla „Svajonių stovykla“. Susitikimo metu vaikams pristatyta XX a. antros pusės Lietuvos istorija, jie išsamiau supažindinti su partizaniniu karu (priežastimis, eiga, partizanų gyvenimo sąlygomis), LGGRTC centro vykdoma programa „Okupacijų istorija jaunimui”.


2017-07-25

2017 m. liepos 2-7 d. nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ laureatai vyko į Europos Parlamento nario Algirdo Saudargo dovanotą kelionę į Strasbūre esantį Europos Parlamentą.

Daugiau


2017-07-19

Maloniai kviečiame aplankyti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų muziejaus, Istorinių tyrimų programų skyriaus ir Informacinių sistemų priežiūros skyriaus parengtą virtualią parodą „Oflag 60: Kudirkos Naumiestis, 1941–1942 m.“. Parodoje pasakojama nacistinės Vokietijos okupacijos metu Kudirkos Naumiestyje veikusios karo belaisvių stovyklos – vadinamojo „Oflago 60“ – istorija.
Paroda parengta lietuvių, anglų, vokiečių ir rusų kalbomis, gausiai iliustruota vaizdine medžiaga.

Paleisti parodą:


2017-07-17

2017 m. liepos 13 d. Alytaus rajone, Daugų miestelio Turgaus aikštėje, buvo iškilmingai atidengtas atminimo ženklas, skirtas 1945–1951 m. šioje aikštėje niekintiems žuvusiems Dainavos apygardos Dzūkų ir Merkio (nuo 1947 m. rugsėjo 25 d. Kazimieraičio) rinktinių partizanams atminti.

Daugiau


2017-07-07

Kviečiame į Lietuvos laisvės kovotojų atminimo šventę, kuri vyks liepos 15 dieną (šeštadienį) monsinjoro Alfonso Svarinsko įkurtame Didžiosios Kovos apygardos partizanų parke (Ukmergės r., Vidiškių sen., Kadrėnų k.). Partizanų ir visų laisvės kovų dalyvių atminimo šventę visuomet organizuodavo pats monsinjoras A. Svarinskas, svajodamas, kad ji taptų tradiciniu kasmetiniu renginiu. Šiemet šventė sutampa su monsinjoro 3-iosiomis mirties metinėmis.

Kvietimas


2017-07-05

2017 m. birželio 27 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras organizavo tradicinę Červenės žudynių aukų pagerbimo išvyką. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos atstovai Edvardas Strončikas, Rimantas Misiūnas, Irena Misiūnienė, Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos mokytoja Jolanta Andrijauskaitė, Vilniaus dailės akademijos darbuotojas Vytautas Petrauskas vyko į Červenę (Baltarusija) pagerbti ten 1941 m. birželio 26–27 d. sovietų nužudytų aukų atminimą.

1941 m. birželio 27 d. pagal gautą NKVD įsakymą „...atsikratyti vietoje...“ kalinius išvarė iš Červenės kalėjimo. Išėjus iš miestelio, daugiau kaip 500 asmenų koloną lydėję enkavedistai pradėjo šaudyti atsiliekančius kalinius. Paskui pamiškėje buvo surengtos visų kalinių žudynės. Tarp jų buvo ir lietuvių.


2017-06-29

Kviečiame menininkus dalyvauti paminklo Dainavos apygardos partizanams 1944 –1953 m. konkurse

Daugiau


2017-06-26

2017 m. birželio 8–16 d. į Kazachstano Respubliką ir Kirgizijos Respubliką vyko 14 asmenų delegacija iš Lietuvos, kuriai vadovavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės aprėpties departamento Lygių galimybių skyriaus vedėja Eglė Čaplikienė.
Delegacijos sudėtyje – įvairių institucijų, taip pat ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro atstovai: Memorialinio departamento direktorė Gintarė Jakubonienė ir Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso vedėja Dovilė Lauraitienė.

Daugiau


2017-06-26

2017 m. birželio 16 d. Genocido aukų muziejaus vyriausioji edukologė Gedvilė Butkutė-Indrišionienė ir Atminimo programų skyriaus vyriausioji specialistė Raimonda Steiblytė lankėsi Sudervės pradinėje mokykloje. Šioje mokykloje vyksta vasaros stovykla, kurioje vykdomas projektas “Aš Lietuvos pilietis”. Susitikimo metu vaikams pristatyta XX a. antros pusės Lietuvos istorija, jie išsamiau supažindinti su partizaniniu karu (jo priežastimis, eiga, partizanų gyvenimo sąlygomis).


2017-06-22

2017 m. birželio 10- 17 d. nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ laureatai lankėsi Europos Parlamente Strasbūre. Šią kelionę dovanojo konkurso rėmėja, Europos Parlamento narė Laima Liucija Andrikienė.

Daugiau


2017-06-21

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų muziejus parengė parodą „Vilko vaikai: duonos keliu iš Rytų Prūsijos į Lietuvą 1945–1948“. Joje atsispindi skaudus vadinamųjų „Vilko vaikų“ – mažamečių Antrojo pasaulinio karo ir pokario aukų – likimas. Vilko vaikais dabar vadinami tuo metu trejų–šešiolikos metų buvę Rytų Prūsijos vaikai, kurie 1945–1948 m. kartu su vienu iš tėvų (dažniausiai su mama, nes tėvas buvo žuvęs fronte arba patekęs į nelaisvę), svetimu suaugusiu žmogumi ar patys vieni (likę visiški našlaičiai) pasiekė Lietuvos miestus ir kaimus.

Parodą sudaro 22 pastatomi mobilūs stendai ir 10 mobilių monitorių. Rengiant parodą Centrui talkino Lietuvos Respublikos ambasada Vokietijos Federacinėje Respublikoje, Lietuvoje veikianti vokiečių bendrija „Edelweiss-Wolfskinder“, organizacija „Karo vaikai“ (vok. „Kriegskinder“) Granzėje (vok. Gransee) (Vokietija). Dalinį finansavimą suteikė Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Genocido aukų muziejaus parodos užsakomos tel. (8~5) 266 3282, el. p. edukacija@genocid.lt
Mūsų adresas: Aukų g. 2A, LT-01113 Vilnius

Daugiau


2017-06-21

2017 m. birželio 14 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras drauge su kitomis valstybės institucijomis ir visuomene tradiciškai rengė ir dalyvavo renginiuose, skirtuose Gedulo ir vilties dienai paminėti bei Lietuvos okupacijų aukoms atminti.

Daugiau


2017-06-17

2017 m. birželio 15 d. Ūtos kaime buvo minimos 1940–ųjų sovietinės invazijos į Lietuvą pirmosios aukos, anuometinės Pasienio policijos pareigūno Aleksandro Barausko, 77-osios žūties metinės. Alytaus baro VI rajono Ūtos sargybos viršininko A. Barausko gyvybę užpuolikai nutraukė 1940 m. birželio 15 d. Renginiuose dalyvavo ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro atstovai bei generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė.

Daugiau


2017-06-13

2017 m. birželio 14 d. kviečiame dalyvauti Atminimo valandoje-koncerte Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro kieme, Vilniuje (Didžioji g. 17/1).

Koncerte dalyvaus šie atlikėjai: Veronika Povilionienė, Valdas Matulis, Vita Matulienė, Juozas Bakutis, Rolanda Valenčiūtė, Svajūnas Ilčiukas, Liongina Gudelienė ir kunigas Vilius Sikorskas.

Koncerto pradžia 16 val.


2017-06-13

2017 m. birželio 14 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras kviečia dalyvauti renginiuose, skirtuose Gedulo ir vilties dienai paminėti, bei Lietuvos okupacijų aukoms atminti.

11.59 val. – Tylos minutė – pilietinė akcija okupacijos aukoms atminti
12 val. – Valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija Nepriklausomybės aikštėje, Vilniuje
12.30 val. – Okupacijos, genocido ir sovietmečio represijų aukų pagerbimo ceremonija prie paminklų politiniams kaliniams ir tremtiniams Aukų gatvėje, Vilniuje
13.15 val. – „Misijos Sibiras“ istorinės atminties akcija „Ištark, išgirsk, išsaugok“ Aukų gatvėje, Vilniuje
14 val. – Atminimo valanda prie Naujosios Vilnios geležinkelio stoties memorialo
16 val. – Atminimo valanda-koncertas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro kieme, Vilniuje (Didžioji g. 17/1)
17.30 val. – Šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Išsami šių ir kitų renginių programa – lankstinuke


2017-06-06

Birželio 7 d., trečiadienį, 13 val. Vitražo galerijoje (Seimo I rūmai) bus pristatyta Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų muziejaus parengta paroda „Vilko vaikai: duonos keliu iš Rytų Prūsijos į Lietuvą 1945–1948“. Parodoje pristatoma istorinė įvykių Rytų Prūsijoje apžvalga, paremta archyvinėmis fotografijomis ir dokumentais, „vilko vaiko“ dalią patyrusių asmenų istorijos, iliustruotos šeimų fotografijomis ir dokumentais, vaikų kelionės iš suniokotos Rytų Prūsijos į Lietuvą ir klajonių po skirtingas Lietuvos vietoves žemėlapiai. Ekspozicijoje ir joje įrengtuose terminaluose bus galima pamatyti ir išgirsti autentiškus „vilko vaiko“ dalią patyrusių žmonių liudijimus.

Daugiau


2017-06-05


Birželio 14–15 d.
,
minint Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienas,
Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse vyks
atvirų durų dienos.

Maloniai kviečiame apsilankyti!


2017-06-01

Šių metų birželio 8 d.17 val. maloniai kviečiame į Rimanto Kuprio knygos „Saugoti amžiams. Mūsų šeimos tremties istorija“ pristatymą Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse, konferencijų salėje (Žirmūnų g. 1F, Vilnius). Ši knyga – tai autentiškas liudijimas apie 1941 m. tremtinius, jų iškentėtus vargus ir patirtas kančias – taip pat apie žmones, išlikusius net ir tokiomis baisiomis sąlygomis, apie Tėvynės meilę ir begalinį troškimą grįžti į Lietuvą.

Dalyvauja:
Knygos autorius, 1941 m. tremtinys Rimantas Kuprys,
LGGRTC generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė,
Genocido aukų muziejaus Istorijos skyriaus vedėja, bendrijos „Lemtis“ ekspedicijų į Sibirą narė Ramunė Driaučiūnaitė,
Moderuoja: LGGRTC vyriausioji viešųjų ryšių specialistė Monika Kareniauskaitė


2017-06-01

2017 m. gegužės 27 d. Laukuvoje (Šilalės r.) paminėtos tremtinės, politinės kalinės, gydytojos, rašytojos, atsiminimų „Lietuviai prie Laptevų jūros“ autorės Dalios Grinkevičiūtės 90-osios gimimo metinės. Renginyje pranešimus skaitė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) atstovai: Specialiųjų tyrimų skyriaus vyriausias istorikas dr. Marius Ėmužis bei generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė. Taip pat buvo pristatyta laikinai įrengta ekspozicija ir LGGRTC pastatytas informacinis stendas, skirti D. Grinkevičiūtei atminti.

Daugiau


2017-05-29

2017 m. gegužės 21-ąją, Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną, Šimonių girioje, Anykščių r., įvyko Aukštaitijos partizanų pagerbimo ceremonija ir 10 km pėsčiųjų žygis pažintiniu maršrutu „Algimanto apygardos partizanų takais“, kurį organizavo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras kartu su Krašto apsaugos ministerija, Anykščių rajono savivaldybe ir Lietuvos kariuomene.

Daugiau


2017-05-29

2017 m. gegužės 19-ąją, minint Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną, Rūdšilio girioje, Šakių r., įvyko partizanų pagerbimo ceremonija ir pėsčiųjų žygis. Renginio metu taip pat buvo visuomenei pristatytas ir atidarytas naujas 4 km pažintinis maršrutas „Rūdšilio partizanų kovų takais“.

Daugiau


2017-05-26

Kviečiame pasigrožėti 2017 m. konkurso “Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija” laureatų piešiniais:

I vieta
II vieta
III vieta
Paskatinamoji vieta


2017-05-24

Maloniai kviečiame į Antano Navaičio knygos „Šimtmečio skrydis: karo lakūno atsiminimai“ pristatymą Vilniaus įgulos karininkų ramovėje, kuris vyks š.m. gegužės 31 d. 18 val.


2017-05-22

Gegužės 20 d. Tuskulėnų rimties parko memorialinis kompleksas dalyvavo tarptautinėje akcijoje „Muziejų naktis 2017“. Beveik iki pat vidurnakčio lankytojai turėjo galimybę nemokamai aplankyti muziejinę ekspoziciją „Tuskulėnų dvaro paslaptys“, koplyčią-kolumbariumą, susipažinti su unikalia Inos Skardžiūtės-Kozel instaliacija „Karo nuotaka – našlė“ ir Vytauto Didžiojo karo muziejaus kilnojamąja paroda „Tas laisvės nevertas, kas negina jos“. Taip pat visi norintieji galėjo pamatyti išskirtinį rež. Audriaus Juzėno vaidybinio filmo „Ekskursantė“ seansą.

Renginių programą užbaigė naktinė ekskursija, kurios metu lankytojai, laikydami uždegtas žvakes, klausėsi įdomaus gidės pasakojimo apie Memorialinį kompleksą. Vėliau žvakės buvo padėtos koplyčioje-kolumbariume, kur ilsisi 1944–1947 m. sovietinių represinių struktūrų nužudyti asmenys. Komplekse apsilankė 170 lankytojų.

Gegužės 18-ąją, minint Tarptautinę muziejų dieną, Tuskulėnų memorialiniame komplekse vyko atvirų durų diena. Lankytojai galėjo nemokamai aplankyti ekspoziciją „Tuskulėnų dvaro paslaptys“ ir apžiūrėti Vytauto Didžiojo karo muziejaus kilnojamąją parodą „Tas laisvės nevertas, kas negina jos“.


2017-05-18

Genocido aukų muziejus ir Tuskulėnų rimties parko memorialinis kompleksas kviečia minėti Tarptautinę muziejų naktį (gegužės 20 d.).

Įėjimas nemokamas!


2017-05-16

Gegužės 19 d., penktadienį, kviečiame paminėti Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną ir dalyvauti pažintinio maršruto „Rūdšilio partizanų kovų takais“ atidarymo renginyje Rūdšilio girioje, Šakių r. Keturių kilometrų ilgio takai drieksis per vietoves, kuriose kovojo, buvo įsirengę bunkerius ir žuvo Tauro apygardos Žalgirio rinktinės partizanai.

Maršruto schema


2017-05-16

Šių metų gegužės 5 d. Vilniuje vyko nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ laureatų apdovanojimo renginys. Konkursas vyko jau 17-tą kartą, jame šiais metais dalyvavo 821 mokinys iš Lietuvos ir lietuviškų mokyklų užsienyje. Mokiniai konkursui siuntė įvairių meninių formų darbus: rašinius, eilėraščius, piešinius, rankdarbius, filmus, dainas, prezentacijas. Apdovanojimo renginyje dalyvavo pirmų vietų laimėtojai ir juos paruošę mokytojai.

Daugiau


2017-05-15

Gegužės 18 d., ketvirtadienį, nuo 10 iki 18 val. Genocido aukų muziejuje ir Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse vyks Tarptautinė muziejų diena. Lankymas nemokamas.
Laukiame Jūsų!


2017-05-12

Gegužės 21 d., sekmadienį, Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną, kviečiame dalyvauti pėsčiųjų žygyje „Algimanto apygardos partizanų takais“. Dešimties kilometrų ilgio takai drieksis per vietoves, kuriose kovojo, buvo įsirengę bunkerius ir žuvo Algimanto apygardos Šarūno rinktinės partizanai. Šiuo renginiu prisiminsime ir pagerbsime partizanus ir visus kovotojus, žuvusius už Lietuvos laisvę.


PROGRAMA:

Gegužės 21 d., sekmadienis.

11 val. Šv. Mišios už Lietuvos partizanus Svėdasų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje.

10.00-13.00 val. Lietuvos partizanų pagerbimo žygis Šimonių girioje (10 km)

  • Pradžia Šimonių girioje. Nuo magistralinio kelio (plento) Utena – Kupiškis sukti žvyrkeliu Andrioniškio kryptimi pavažiuoti 700 metrų iki pirmo posūkio į mišką ties stendu skirtu Algimanto apygardos partizanams
  • Žygio pabaiga prie Algimanto apygardos partizanų vadavietės, kurioje 1949 m. vasarą Algimanto apygardos vadu paskirtas Antanas Starkus-Montė įsirengė įspūdingo dydžio bunkerį.

13 val. Partizanų pagerbimo ceremonija Algimanto apygardoje, Algimanto apygardos vadavietėje.
  • Kareiviškos vaišės, arbata ir smagios melodijos pėsčiųjų žygio pabaigos vietoje


2017-05-08

Š.m. gegužės 11 d., 17 val. Valstybės saugumo departamentas ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras maloniai kviečia į Severino Vaitiekaus knygos „Lietuvos žvalgyba XX a. viduryje ir antrojoje pusėje“ pristatymą. Renginio metu sveikinimo žodį tars Valstybės saugumo departamento direktorius Darius Jauniškis ir LGGRTC generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė. Knygos pristatymo diskusijoje dalyvaus knygos autorius Severinas Vaitiekus, istorikė Ingrida Jakubavičienė ir VU istorijos fakulteto dėstytojas dr. Norbertas Černiauskas. Po knygos pristatymo visi kviečiami pokalbiams prie kavos puodelio!


Renginys vyks Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse, Konferencijų salėje (Žirmūnų g. 1F).


2017-05-08

Sveikiname 17-ojo nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ laureatus ! (žiūrėti čia)


Pirmų, antrų, trečių ir paskatinamųjų vietų laureatus ir jų mokytojus kviečiame diplomus ir dovanas atsiimti gegužės 8 d. – birželio 12 d. adresu Didžioji g. 17/1, Vilnius, arba susisiekti dėl dovanų perdavimo kitais būdais tel. (8 5) 275 52 61, arba el.paštu konkursas@genocid.lt


Prieš atvykstant atsiimti dovanų prašome iš anksto susitarti dėl atvykimo laiko aukščiau nurodytai kontaktais. Konkurse dalyvavusiems, bet netapusiems laureatais mokiniams bus paruošti ir į mokyklas išsiųsti konkurso dalyvio pažymėjimai.


2017-05-04

Š.m. gegužės 5 d. (penktadienį) 16 val. Vilniaus Mokytojų namų Svetainėje (Vilniaus g. 39) vyks XVII–ojo nacionalinio mokinių konkurso Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija” nugalėtojų ir jų mokytojų apdovanojimo renginys. Gyvai vyks koncertas, nugalėtojus sveikins garbūs svečiai, tame tarpe Europarlamento ir LR Seimo nariai


2017-05-02

Kviečiame aplankyti 2017 m. gegužės 4–26 d. Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso Konferencijų salėje eksponuojamą Vytauto Didžiojo karo muziejaus kilnojamąją parodą „Tas laisvės nevertas, kas negina jos“.

Daugiau


2017-04-27

Balandžio 22–23 d. Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso koplyčia-kolumbariumas dalyvavo atviros architektūros savaitgalyje „Open House Vilnius 2017“. Renginio gidai-savanoriai susirinkusiems vilniečiams ir miesto svečiams pristatė unikalaus statinio istoriją. Šeštadienį Konferencijų salėje, skambant kanklių bei fleitos garsams, klausytojai galėjo išgirsti KGB kalėjime kalėjusių, kankintų ir Tuskulėnų dvaro teritorijoje užkastų asmenų laiškus. Renginyje apsilankė 336 lankytojai.


2017-04-14

Nuoširdžiai sveikiname Jus sulaukus šv. Velykų! Tegul Prisikėlimo žinia atneša džiaugsmą į Jūsų namus! Gražaus pavasario žydėjimo, ir būkite laimingi!

LGGRTC darbuotojai ir generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė.
Atvirukas – iš Genocido aukų muziejaus fondų


2017-04-14

Neseniai minėjome septynerių metų Smolensko tragedijos, kuomet 2010 m. balandžio 10 d. Rusijoje sudužo Lenkijos prezidentinis lėktuvas, sukaktį. Juo skrido ir istorinės atminties puoselėtojas, nuoširdus Lietuvos bičiulis, Tautos atminties instituto (Instytut Pamięci Narodowej – IPN) pirmininkas Janušas Kurtyka (Janusz Kurtyka). Kviečiame susipažinti su J. Kurtykos biografija, veikla ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro bei Lenkijos IPN bendradarbiavimo istorija.

Daugiau


2017-04-13

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras svetainėje kgbveikla.lt paviešino Lietuvos ypatingajame archyve saugomus dokumentus, liudijančius LSSR KGB veiklą 1974 – 1985 m. Iš viso paviešintas 81 naujas dokumentas, atspindintis LSSR KGB 1-o (žvalgybos) skyriaus ir 2-osios valdybos veiklą.

Daugiau


2017-04-11

Balandžio 6 d. Ugdymo plėtotės centras Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse organizavo renginį „Menų dūzgės: mokinių mokymosi edukacinėse aplinkose galimybės“. Mokyklų atstovai buvo supažindinti su muziejine ekspozicija „Tuskulėnų dvaro paslaptys“ (koncepcija ir išpildymu), atliko edukacines užduotis, savarankiškai gilindamiesi į ekspozicijos medžiagą ieškojo atsakymų į pateiktus anketinius klausimus, aptarinėjo muziejų ir savo įspūdžius jame. Taip pat turėjo galimybę susipažinti su muziejuje vykdoma edukacine veikla ir sužaisti edukacinį žaidimą „Sovietinis inkubatorius“.


2017-04-07

2017 m. balandžio 11 d., antradienį, 15 val. Panevėžio kraštotyros muziejuje (Vasario 16-osios g. 23) įvyks renginys skirtas paminėti tarptautinę koncentracijos stovyklų kalinių išlaisvinimo dieną. Jo metu vyks LGGRTC ir muziejaus drauge organizuojamas politinės kalinės Onos Bujevičiūtės-Padvarietienės knygos „Sumokėta jaunyste“ pristatymas. Maloniai kviečiame dalyvauti!


2017-03-30

2017 m. kovo 29 d. prie paminklo sovietinės okupacijos aukoms atminti (Vilnius, Aukų g. 2A) įvyko 1946 m. vasario mėnesio ir 1949 m. kovo 25–29 d. trėmimų operacijos „Priboj („Bangų mūša“) metinių minėjimas.

Daugiau


2017-03-27

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių Vilniaus skyriai kviečia 2017 m. kovo 29 d. (trečiadienį) dalyvauti minėjime, skirtame 1946 m. vasario mėnesio ir 1949 m. kovo 25–29 d. trėmimų metinėms pažymėti. Renginio partneris – LGGRTC Genocido aukų muziejus.

Programa:
12.00 – šv. Mišios Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje (Lukiškių g. 10)
13.00 – minėjimas prie paminklo sovietinės okupacijos aukoms atminti Aukų g.

Po renginio Genocido aukų muziejuje bus rodomas Martyno Grašio dokumentinis filmas „Misija Sibiras'16. 2 savaitės, trukusios 1 poliarinę dieną.“


2017-03-24

2017 m. kovo 22-23 d. Vilniuje ir Kaune buvo pristatytas dokumentų rinkinys „Sovietinių represinių struktūrų veikla prieš lietuvių ir lenkų pogrindį 1944-1945“ (serija „Lenkija ir Lietuva XX amžiuje. Specialiųjų tarnybų archyvų dokumentai“, tomas Nr. 1). Leidinys parengtas bendradarbiaujant Lenkijos Tautos atminties institutui (IPN), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui bei Lietuvos ypatingajam archyvui. Į leidinio pristatymą iš Lenkijos atvyko Lenkijos Tautos atminties instituto direktorius dr. Jarosław Szarek, Tautos atminties instituto archyvo direktorė Marzena Kruk ir kiti svečiai.

Daugiau


2017-03-24

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje 2017 m. kovo 16 d. jau ketvirtus metus iš eilės vyko renginys „Pamokos kitaip“. Renginyje dalyvavo ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų muziejaus Istorijos skyriaus vedėja Ramunė Driaučiūnaitė.

Daugiau


2017-03-20

2017 m. kovo 27 d., pirmadienį, 17 val. Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje (Radastų g. 2, 322 kamb.) bus pristatoma žygeivio, Liaudies dainų klubo vadovo, vieno iš pogrindžio žurnalo „Pastogė“ leidėjų ir autorių Juozo Prapiesčio (1949–2013) rinktinė „Amalo uogos“. Knygą 2016 m. išleido Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Daugiau


2017-03-20

Maloniai kviečiame į leidinio „Sovietinių represinių struktūrų veikla prieš lietuvių ir lenkų pogrindį 1944-1945“ (serija „Lenkija ir Lietuva XX amžiuje. Specialiųjų tarnybų archyvų dokumentai“, tomas 1) pristatymus Vilniuje ir Kaune. Leidinys parengtas bendradarbiaujant Lenkijos Tautos atminties institutui, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui bei Lietuvos ypatingajam archyvui. Renginių metu bus tiesioginis vertimas į/iš lenkų ir lietuvių k. Pristatymai įvyks:

2017 m. kovo 22 d. Vilniuje, Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso konferencijų salėje (Žirmūnų g. 1F). Renginio pradžia 17.00 val.

2017 m. kovo 23 d. Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje (S. Daukanto g. 25). Renginio pradžia 16.00 val.

Renginio organizatorius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Partneriai: Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Lenkijos Respublikos ambasada Vilniuje, Lenkijos institutas Vilniuje, Vytauto Didžiojo universitetas Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus.

Daugiau


2017-03-17

Kviečiame į filmo „Kartu su Lietuva“ premjerą, kuri įvyks 2017 m. kovo 21 d., 17 val., Ganocido aukų muziejuje (Aukų g. 2A, Vilnius). Filmo režisierius – Justinas Lingys.

Daugiau


2017-03-15

2017 m. kovo 13 d., Klaipėdos apskrities viešojoje Ievos Simonaitytės bibliotekoje įvyko LGGRTC išleistos Onos Bujevičiūtės-Padvarietienės knygos „Sumokėta jaunyste“ pristatymas. Renginį drauge organizavo biblioteka ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Daugiau


2017-03-14

2017 m. kovo 11 d., Lietuvos nepriklausomybės dieną, Lazdijuose iškilmingai atidengtas paminklas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos signatarui Adolfui Ramanauskui-Vanagui. Paminklas įrengtas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro lėšomis. Paminklą sukūrė skulptorius Jonas Jagėla. Tai jau ketvirtasis paminklas, pastatytas LLKS Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos signatarams atminti jų gimtinėse.

Daugiau


2017-03-13

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti politinės kalinės Onos Bujevičiūtės-Padvarietienės knygos „Sumokėta jaunyste“ pristatyme Klaipėdoje. Renginys įvyks 2017 m. kovo 13 d., pirmadienį, Klaipėdos apskrities viešojoje Ievos Simonaitytės bibliotekoje, Konferencijų salėje (Herkaus Manto g. 25).


2017-03-13

Kovo 11-ąją Tuskulėnų rimties parko memorialinis kompleksas kvietė kartu paminėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Vilniečiai ir miesto svečiai galėjo apsilankyti ekspozicijoje „Tuskulėnų dvaro paslaptys“, koplyčioje-kolumbariume ir Konferencijų salėje eksponuojamoje nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ darbų parodoje. Atvirų durų dienos renginiai prasidėjo šeimos popiete, kurios metu vaikai galėjo pasidaryti atvirutes. Vėliau muziejaus darbuotojai kvietė pamatyti rež. Raimondo Vabalo vaidybinį filmą „Skrydis per Atlantą“. Komplekse tą dieną apsilankė 273 lankytojai.


2017-03-13

2017 m. kovo 15 d. 16 val. Genocido aukų muziejuje įvyks Mažeikių muziejaus parodos „Tremties akimirkos Vinco Ramanausko fotografijose. 1955–1958 m.“ atidarymas. Maloniai kviečiame dalyvauti!


2017-03-10


Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojai nuoširdžiai sveikina sulaukus
Kovo 11-osios,
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos.

Iliustracijoje – nacionalinio mokinių konkurso
„Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija”
dalyvės Kamilijos Eitutytės darbas
„Brangiausias turtas – Laisvė. Kovo 11-oji”.


2017-03-08

Europos atminties ir sąžinės platforma minint kovo 8-ąją, Tarptautinę moterų solidarumo dieną, kviečia tylos minute pagerbti moteris, nubaustas mirties bausme, nužudytas, kankintas ar persekiotas komunistinių režimų. Kovo 8 d., 13.00 val. Lietuvos laiku (12.00 val. Centrinės Europos laiku) pagerbkime moteris, tapusias komunizmo aukomis, tylos minute.

Pranešimo spaudai versija anglų kalba

Daugiau


2017-03-07

Maloniai kviečiame aplankyti nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija” dalyvių darbų parodą, skirtą Kovo 11-jai „Laisvės aidas”.
Paroda eksponuojama Vilniaus mokytojų namų Svetainėje kovo 6 d. – gegužės 1 d.


2017-03-07

Kovo 11-ąją, minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, kviečiame nuo 10 iki 18 val. nemokamai apsilankyti Genocido aukų muziejuje (Aukų g. 2A) ir Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse (Žirmūnų g. 1F, 1N). Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse taip pat vyks atvirų durų dienos renginiai.

Lauksime Jūsų atvykstant!


2017-03-03

Skelbiame jau XVII nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija” pradžią. Konkurse kviečiame dalyvauti 5-12 kl.mokinius iš Lietuvos ir lietuviškų mokyklų užsienyje. Savo rašto darbus, piešinius, dainas, video medžiagą, rankdarbius, fotografijas siųskite adresu Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius arba el. paštu konkursas@genocid.lt iki 2017 m. kovo 11 d.
Daugiau informacijos apie konkursą, jo eigą ir dalyvavimo sąlygas rasite konkurso nuostatuose.
Iškilus klausimams kreipkitės telefonu (85) 275 5261, arba el.paštu konkursas@genocid.lt .


Konkurso nuostatai
Konkurso anketa


2017-03-01

2017 m. vasario 16 d. Lukšiuose (Šakių r.) iškilmingai atidengtas paminklas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) deklaracijos signatarui Aleksandrui Grybinui-Faustui. Paminklas įrengtas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro lėšomis. Paminklą sukūrė skulptorius Jonas Jagėla. Tai jau trečiasis paminklas, pastatytas LLKS Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos signatarams atminti jų gimtinėse.

Daugiau


2017-03-01

2017 m. kovo 11 d., šeštadienį,
Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse vyks atvirų durų dienos renginiai.

Lauksime Jūsų atvykstant!

2017-02-20

Vasario 14 d. LGGRTC Atminimo programų skyriaus vyriausioji specialistė Raimonda Steiblytė ir Genocido aukų muziejaus vyriausioji edukologė Gedvilė Butkutė-Indrišionienė lankėsi Lentvario „Versmės“ gimnazijoje. Susitikimo metu mokiniams buvo pristatyta programa „Okupacijų istorija jaunimui“ ir pravestas edukacinis užsiėmimas apie Partizaninį karą.


2017-02-20

Vasario 15 dieną Minaičių kaime (Grinkiškio sen., Radviliškio r. sav) įvyko Lietuvos valstybės atkūrimo dienos ir Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos paskelbimo 68-ųjų metinių minėjimas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio memoriale. Renginį organizavo Radviliškio rajono savivaldybė, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Lietuvos kariuomenė ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Daugiau


2017-02-17

Vasario 16-ąją Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse vyko renginiai, skirti Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Vilniečiai ir miesto svečiai galėjo apsilankyti ekspozicijoje „Tuskulėnų dvaro paslaptys“, koplyčioje-kolumbariume ir Konferencijų salėje eksponuojamoje nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ darbų parodoje. Taip pat lankytojai turėjo galimybę išvysti rež. Justinas Lingio ir Gerimanto Statinio dokumentinį filmą „Lietuvos Prezidentas Aleksandras Stulginskis“. Muziejaus darbuotojai neužmiršo ir mažiausiųjų muziejaus lankytojų, kuriuos pakvietė sudalyvauti edukaciniame užsiėmime „Sukurk Lietuvos žemėlapį“. Jo metu vaikai iš spalvoto popieriaus klijavo Lietuvos žemėlapį. Tądien Komplekse apsilankė 123 lankytojai.


2017-01-27

Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena

Genocido aukų muziejuje
(Aukų g. 2A) ir
Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse
(Žirmūnų g. 1F, 1N)
nuo 10.00 iki 18.00 val.
ekspozicijų lankymas nemokamas

Kviečiame apsilankyti!


2017-02-08

2017 m. vasario 7 d. Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse įvyko spaudos konferencija – Arkadijaus Vinokuro knygos „Mes nežudėme“ pristatymas žiniasklaidos atstovams. Knygą 2017 m. išleido Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Knygą jau galima įsigyti LGGRTC knygynuose Didžioji g. 17 bei Aukų g. 2A, Vilniuje. Taip pat knygynuose Vilniuje „Akademinė knyga“ (Humanitas, Universiteto g. 4), Littera (Universito g. 3, Vilniaus universiteto M. K. Sarbievijaus kiemelis). Leidinį galima įsigyti ir internetinėje parduotuvėje www.patogupirkti.lt. Knyga bus prekiaujama ir artėjančioje Vilniaus knygų mugėje, LGGRTC stende.

Daugiau


2017-01-27
Šiandien minime Tarptautinę Holokausto aukų atminimo dieną. Ta skaudžia proga Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras išleido Arkadijaus Vinokuro parengtą knygą „Mes nežudėme“. Joje 35 pokalbiai su žydų naikinime dalyvavusių asmenų artimaisiais. Pokalbiai autentiški, nekomentuojami. Prieš kiekvieną pokalbį pateikta duomenų iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bylų apie nusikaltėlį ir jo vykdytus nusikaltimus. Pašnekovai dalijasi savo skausmu, gėda arba abejone dėl artimųjų nusikaltimų.

2017-01-23
Kviečiame atvykti į Lietuvos valstybės atkūrimo dienos ir Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos 1949 m. Vasario 16 d. Deklaracijos paskelbimo 68-ųjų metinių minėjimą Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio memoriale. Minėjimas įvyks 2017 m. vasario 15 d. (trečiadienį) 12 val. Minaičių k., Grinkiškio sen., Radviliškio r. sav.

Norinčius iš Vilniaus nemokamai nuvykti į Minaičius kviečiame iki 2017 m. vasario 10 d. registruotis tel.: (8 5) 239 65 61; 8 620 75 071 arba el. paštu daston@lrs.lt. Autobusas išvyksta 2017 m. vasario 15 d. 8.00 val. nuo Lietuvos Respublikos Seimo.

Norinčius iš Radviliškio nemokamai nuvykti į Minaičius kviečiame iki 2017 m. vasario 10 d. registruotis tel. 8 605 38 277 arba el. paštu lina.juozapaityte@radviliskis.lt. Autobusas išvyksta 2017 m. vasario 15 d. 10.30 val. iš Radviliškio autobusų stoties.

Daugiau

2017-01-23
Sausio 12 d., minint Laisvės gynėjų dieną, Vilniaus televizijos bokšte buvo atidaryta nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ dalyvių piešinių paroda. Parodos atidaryme dalyvavo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė, AB Telecentro generalinis direktorius Remigijus Šeris, LGGRTC Memorialinio departamento Atminimo programų skyrius skyriaus vedėja Dalė Rudienė ir kiti.

Daugiau

2017-01-19

2017 m. sausio 21 d. minėsime 92-ąsias Lietuvos katalikų dvasininko, monsinjoro, disidento, politinio veikėjo Alfonso Svarinsko gimimo metines. Monsinjoro A. Svarinkso politinei veiklai paskirta gyvenimo dalis bus prisiminta konferencijoje 2017 m. sausio 20 d. Vilniaus Įgulos karininkų ramovėje, Pamėnkalnio g. 13, Vilniuje, nuo 17.00 val.
Kviečiame dalyvauti!


2017-01-19
2017 m. sausio 12-13 d., minint Laisvės gynėjų dieną, LGGRTC Atminimo programų skyriaus vyriausioji specialistė Raimonda Steiblytė ir Genocido aukų muziejaus vyriausioji edukologė Gedvilė Butkutė-Indrišionienė lankėsi Lietuvos mokyklose.
Sausio 12 d. susitikimai su mokiniais vyko Lukšių Vinco Grybo gimnazijoje ir Šakių „Žiburio“ gimnazijoje, o sausio 13 d. – Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijoje. Susitikimų metu mokiniai buvo supažindinti su LGGRTC vykdoma programa „Okupacijų istorija jaunimui“ ir sudalyvavo edukaciniame užsiėmime „Vaikai tremtyje“.
Nuoširdžiai dėkojame mokyklų bendruomenėms už šiltus susitikimus.

2017-01-18

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 244 patvirtintų Asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso pripažinimo, pažymėjimų išdavimo bei jų apskaitos nuostatų pakeitimą, pažymėjimus pametę, sugadinę ar kitaip praradę asmenys apie tai per 30 dienų praneša Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui, kuris per 1 darbo dieną nuo informacijos apie šį faktą gavimo dienos savo interneto svetainėje paskelbia pažymėjimo negaliojimo faktą. Pažymėjimų dublikatai neišduodami. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinio direktoriaus sprendimu išduodamas naujas pažymėjimas, kuriame pažymimas prarastojo pažymėjimo numeris.


2017-01-18

Sausio 12–13 dienomis Tuskulėnų memorialiniame komplekse vyko atvirų durų dienos. Komplekso svečiai galėjo nemokamai susipažinti su ekspozicija „Tuskulėnų dvaro paslaptys“, Konferencijų salėje aplankyti eksponuojamą Vytauto Didžiojo karo muziejaus kilnojamąją parodą „Prisiekę kovoti už laisvę“, koplyčioje-kolumbariume pagerbti žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimą. Taip pat lankytojai turėjo galimybę pamatyti du filmus: rež. Vytauto Damaševičiaus – „Barikadų vaikai“ ir rež. Sauliaus Beržinio – „Lietuviški kino dienoraščiai“. Atvirų durų dienų metu apsilankė 182 lankytojai.


2017-01-12
Sausio 11 d. Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso Konferencijų salėje įvyko Vilkpėdės Bočių ansamblio „Volungė“ patriotinių dainų koncertas, skirtas Sausio 13-osios minėjimui. Folkloro ansamblis atliko liaudies dainas laisvės, tremties, karo tematika, skaitė Bernardo Brazdžionio ir Justino Marcinkevičiaus eiles. Renginyje dalyvavo 32 žmonės.

2017-01-03
Kviečiame aplankyti 2017 m. sausio 3–20 d. Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso Konferencijų salėje eksponuojamą Vytauto Didžiojo karo muziejaus kilnojamąją parodą „Prisiekę kovoti už laisvę“. Parodos tikslas – pristatyti Lietuvos ginkluotąją antisovietinę rezistenciją, kaip išskirtinį reiškinį Lietuvos istorijoje, karybos istorijos kontekste.
Parodą sudaro 10 parodinių stendų, kuriuose pristatomos visos partizanų apygardos ir sritys, apygardų ir sričių vadovybė, veiklos teritorija, svarbiausi mūšiai, ginkluotė, ekipuotė, skiriamieji ženklai, slėptuvės ir gynybiniai įtvirtinimai.
Parodoje panaudoti unikalūs vaizdai, atspindintys ginkluotojo pasipriešinimo istoriją. Nuotraukų ir daiktų originalai saugomi Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų muziejaus, Lietuvos kovų istorijos muziejaus Obeliuose, Vytauto Didžiojo karo muziejaus rinkiniuose ir privačiose kolekcijose.

2017-01-03

Skelbiame jau XVII nacionalinio mokinių konkurso “Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija” pradžią. Konkurse kviečiame dalyvauti 5-12 kl.mokinius iš Lietuvos ir lietuviškų mokyklų užsienyje. Savo rašto darbus, piešinius, dainas, video medžiagą, rankdarbius, fotografijas siųskite adresu Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius arba el. paštu konkursas@genocid.lt iki 2017 m. kovo 11 d.
Daugiau informacijos apie konkursą, jo eigą ir dalyvavimo sąlygas rasite konkurso nuostatuose.
Iškilus klausimams kreipkitės telefonu (85) 275 5261, arba el.paštu konkursas@genocid.lt .


Konkurso nuostatai
Konkurso anketa

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”