2021 m. gruodžio 5 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
„Genocidas ir rezistencija“ 2018 m. Nr. 1 (43)

TURINYS –  CONTENTS

 STRAIPSNIAI –  ARTICLES
Mindaugas Pocius
VKP(b) CK Lietuvos biuro vaidmuo slopinant partizaninį pasipriešinimą (1944 m. lapkritis–1947 m. kovas
A role played by the All-Union Communist Party (Bolsheviks) Central Committee Bureau for Lithuania in suppressing resistance of partisans (november 1944–march 1947)
Rimantas Zagreckas
Molėtų žydų tragedija ir ją atspindinčių bylų falsifikavimo klausimai
The tragedy of Molėtai jews and issues of fraudulent records filed at court
Monika Kareniauskaitė
Tremtinio sąvoka ir trėmimų samprata Lietuvos sovietinės okupacijos metais: teisiniai, ideologiniai, administraciniai ir socialiniai aspektai
The concepts of a deportee and deportation in Lithuanian during the period of Soviet occupation: legal, ideological, administrative and social aspects
INFORMACINIAI KARAI – INFORMATION WARFARE
Robertas Girkontas
Rusų pasaulio ideologemos funkcija – stiprinti imperinę tapatybę
IŠ ARCHYVŲ – FROM THE ARCHIVES
Kristina Burinskaitė
KGB agentų rengimas užsienio žvalgybinėms užduotims ir jų veiklos vertinimas
Rekomendacijos rengti agentus, išvykstančius į užsienį vykdyti žvalgybinių užduočių
ATMINTIS – MEMORY
Ruslanas Arutunianas
Ankstyvoji lietuvių spauda apie armėnus ir armėnų genocidą (1885–1923 m.)
KRONIKA – CRONICALS
KNYGOS –  BOOKS
MŪSŲ AUTORIAI – OUR AUTHORS

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”