2021 m. balandžio 19 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
„Genocidas ir rezistencija“ 2018 m. Nr. 2 (44)

TURINYS –  CONTENTS

 STRAIPSNIAI –  ARTICLES
Mindaugas Pocius
Lietuvos kolektyvizacija 1947–1952 m.: VKP(b) CK sprendimai ir kontrolė
Andrius Tumavičius
Majoras Aleksejus Sokolovas ir jo vadovaujamų agentų smogikų veiklos modelis
Model of activity of Mayor Aleksey Sokolov and agents stormtroopers under his leadership
Ramona Staveckaitė-Notari
Ginkluotasis partizaninis pasipriešinimas ir jo slopinimas Skapiškio valsčiuje 1944–1953 m.
Armed resistance of partisans in 1944-1953 and its suppression in Skapiškis rural district
Turganbek Allanijazov
Lietuviai ypatingųjų lagerių kalinių tautinėje sudėtyje
Lithuanians among prisoners of other ethnic groups in special-purpose camps
Juozas Banionis
Lietuvių ir lenkų emigrantų politinių ryšių ženklai 1940–1990 m.
Signs of political contacts between Lithuanian and Polish emigrants in 1940–1990
KONFERENCIJOS – CONFERENCES
Ryszard Kaczmarek
Lenkų mobilizacija į vermachtą vokiečių okupuotose lenkų žemėse Antrojo pasaulinio karo metais
IŠ ARCHYVŲ – FROM THE ARCHIVES
Gintaras Lučinskas
Alytaus internuotų asmenų stovykla 1941 m. birželio–liepos mėn.
KRONIKA – CRONICALS
KNYGOS –  BOOKS
MŪSŲ AUTORIAI – OUR AUTHORS

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”