2021 m. gruodžio 5 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
„Genocidas ir rezistencija“ 2019 m. Nr. 1 (45)

TURINYS –  CONTENTS

 STRAIPSNIAI –  ARTICLES
Artūras Grickevičius
Lietuvos Respublikos pirmosios okupacijos ir aneksijos metais represuoti katalikų dvasininkai (kunigai ir vienuoliai). 1940 m. birželis–1941 m. birželis
Repressed Catholic Priests and Monks during the First Years of the Occupation and Annexation of the Republic of Lithuania: June 1940 – June 1941
Alfredas Rukšėnas
Majoras Aleksejus Sokolovas ir jo vadovaujamų agentų smogikų veiklos modelis
Model of activity of Mayor Aleksey Sokolov and agents stormtroopers under his leadership
Mindaugas Pocius
Lietuvos kolektyvizacija 1947–1952 m.: VKP(b) CK sprendimai ir kontrolė
Collectivisation in Lithuania 1947–1952: Decisions and Control by the CC of the All-Union CP
Kristina Burinskaitė
KGB agentai: tipai, funkcijos ir keliami tikslai
KGB Agents: their Types, Functions and Objectives
Darius Indrišionis
Nubausti negalima, pasigailėti: malonė mirtininkams Lietuvos SSR 1954–1990 m.
Do not Punish, Show Mercy: Clemency for the Condemned in Soviet Lithuania in 1954–1990
UŽSIENIO ISTORIKŲ DARBAI – FOREIGN HISTORIANS WORKS
Krzysztof Jasiewicz
NKVD Katynės operacijos lietuvių ir buvusios Antrosios Lenkijos Respublikos Vilniaus vaivadijos gyventojų aukos
Victims of the NKVD Katyn Operation from among Lithuanians and Residents of the Former Wilna Province of the Second Polish Republic
DOKTORANTŲ IR STUDENTŲ DARBAI – PhD STUDENTS AND STUDENTS WORKS
Mindaugas Sereičikas
Lietuvių Šv. Kazimiero draugijos jaunimui auklėti ir globoti veikla Vilniaus krašte (1925–1936 m.)
Activities of St Casimir’s Society for Education and Care of Young People in Vilnius District (1925–1936)
KRONIKA – CRONICALS
KNYGOS –  BOOKS
MŪSŲ AUTORIAI – OUR AUTHORS

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”