http://www.genocid.lt/centras/lt/3149/a/

2019 m.

Nauji leidiniai (Atnaujinta 2019-12-18)
Išleistas naujas mokslinio žurnalo „Genocidas ir rezistencija“ 2019 2(46) numeris.
2019-12-30

Prieš 70 metų, 1949 m. gruodžio 30 d., Ukmergės aps. Pabaisko vls. Juodkiškių k. gyventojo Broniaus Tratulio sodyboje žuvo Didžiosios Kovos apygardos vadas Alfonsas Morkūnas-Plienas, apygardos štabo viršininkas Vladas Ališauskas-Puškinas, B rinktinės vadas Pranas Grigas-Geniukas, apygardos štabo apsaugos būrio vadas Bronislovas Medelskas-Krienas ir būrio vadas Bronius Dūda-Narutis.


2019-12-27
Gruodžio 25 d. mirė Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžiaus kavalierius, Laisvės premijos laureatas, Laisvės kovų dalyvis, Tauro apygardos partizanas Jonas Čeponis-Vaidevutis. LGGRTC darbuotojai reiškia nuoširdžią užuojautą Jono Čeponio artimiesiems ir bendražygiams.

Su Jonu Čeponiu galima atsisveikinti penktadienį nuo 15 val. Panevėžio laidojimo namuose (Geležinkelio g. 20 ), šeštadienį 12 val. Šv. Mišios   Šv. Trejybės bažnyčioje, Nepriklausomybės a. 12 (palaikai į bažnyčią atnešami 11.20 val.), karstas išnešamas šeštadienį 13 val.

Šv. Mišias aukos ir laidos vyskupas Jonas Kauneckas.
 
Daugiau

2019-12-20

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro
generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė ir darbuotojai
sveikina šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga
2019-12-18
Jonas Noreika organizavo žydų gelbėjimą Šiauliuose – atskleidžia rasti dokumentai.

Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijos archyve rasti istoriografijoje nežinomi kun. Jono Borevičiaus liudijimai atskleidžia, kad Jonas Noreika, nacių okupacijos laikotarpiu būdamas Šiaulių apskrities viršininku, tuo pačiu metu vadovavo Žemaitijos antinaciniam pasipriešinimui ir organizavo žydų gelbėjimo tinklą Šiauliuose.

Šis svarbus kun. Jono Borevičiaus liudijimas, pasakytas prisiekus JAV teisme, suteikia pagrindo daryti šias išvadas:
1. Jonas Noreika aktyviai prisidėjo prie Šiaulių žydų gelbėjimo.
2. Jonas Noreika laikytinas antinacinio pasipriešinimo dalyviu nuo pat savo darbo Šiaulių apskrities viršininku pradžios.
3. Iki Žagarės geto likvidavimo J. Noreika nesuprato, kad getai yra vienas iš Holokausto etapų.


LGGRTC pažyma apie Jono Noreikos (generolo Vėtros) veiklą antinaciniame pogrindyje


2019-12-18
Gruodžio 12-15 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Direkcijos vyresnioji specialistė Greta Paskočiumaitė dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „30 years of freedom“ (liet. „30 laisvės metų“) Timišoaroje, Rumunijoje. Konferencija kartu su kultūriniais renginiais buvo skirta 30-osioms Rumunijos revoliucijos metinėms paminėti. Konferencijoje dalyvavo mokslininkai, žurnalistai ir politikai iš Bulgarijos, Čekijos, Didžiosios Britanijos, Lenkijos, Lietuvos, Slovakijos, Slovėnijos, Vengrijos, Rumunijos, Ukrainos. Greta Paskočiumaitė skaitė pranešimą tema „Lithuanian freedom fighters: origin, identity, memory“ (liet. „Lietuvos laisvės kovotojai: kilmė, tapatybė, atmintis“). Susirinkusieji po pranešimo domėjosi apie Lietuvos ginkluotą antisovietinį pasipriešinimą ir jo atmintį šiandieninėje visuomenėje.

Daugiau

2019-12-16
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojai su giliu liūdesiu praneša, kad mirė Tauro apygardos partizanė, politinė kalinė, Vyčio kryžiaus ordino Karininko kryžiaus kavalierė Birutė Danutė Papievienė (Ūkelytė) ir užjaučia jos artimuosius bei bendražygius.
Laidotuvės vyks gruodžio 16 d., karstas išnešamas 13 val. iš Anykščių laidotuvių namų.

Daugiau

2019-12-16
Lapkričio 28-29 d. Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento Okupacinių režimų veiklos tyrimų ir viešinimo skyriaus vedėja dr. Kristina Burinskaitė dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Need to know IX: Intelligence and major political changes“ (liet. „Būtina žinoti. Žvalgybos ir didieji politiniai pokyčiai“), kurioje skaitė pranešimą „Why and how KGB missed soviet regime collapse in Lithuania“ (liet. „Kaip ir kodėl KGB nesustabdė sovietinio režimo žlugimo Lietuvoje“). Konferencija vyko Taline, Estijoje.
Šioje dviejų dienų konferencijoje dalyvavo JAV, Nyderlandų, Lenkijos, Rumunijos, Estijos, Moldovos, Danijos, Suomijos, Didžiosios Britanijos ir kitų valstybių specialiųjų tarnybų specialistai, tyrinėtojai, buvę darbuotojai. Daugiausiai dėmesio skirta specialiųjų tarnybų vaidmens krizinių laikotarpių, tokių kaip politiniai perversmai, socialiniai neramumai, sovietinės sistemos žlugimas Vidurio ir Rytų Europoje, aptarimui. Svarstyta, kaip tokios tarnybos transformavosi žlugus autoritariniams ir totalitariniams režimams Europoje.

2019-12-13

Prieš 70 metų, 1949 m. gruodžio 15 d., Punsko vls. Šlynakiemio k. (Lenkija) žuvo Dainavos apygardos štabo Ryšių su užsieniu karininkas Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas ir partizanas Vitas (Vytautas) Prabulis-Žaibas.


2019-12-12
2019 m. lapkričio 27–gruodžio 2 dienomis Memorialinio departamento Memorialinio meno ir ekspertizės skyriaus vyriausiasis architektas Algis Vyšniūnas ir šio departamento Atminties programų skyriaus vyriausioji specialistė Rima Gudelytė lankėsi Kazachstano Respublikoje, Karagandoje, Žezkazgane ir Satpajeve.

Daugiau

2019-12-11

Rašytojo P. Cvirkos visuomeninę veiklą 1940 – 1947 m. apibūdinančios LGGRTC pažymos

2019 m. lakpričio 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Istorinės atminties komisija (Komisija) kreipėsi į LGGRTC, prašydama pateikti istorinę ekspertinę išvadą, atsakančią į klausimą, ar remiantis turimais istoriniais šaltiniais, bei įvertinant istorinį kontekstą, galima teigti, kad Petras Cvirka 1940 – 1947 m. savo politinėje-visuomeninėje veikloje aktyviai kolaboravo su okupacinės sovietinės valdžios struktūromis ir įvertinti, ar jo kolaboravimas sukėlė pasekmes Lietuvos valstybės bei jos piliečių likimui. 2019 m. gruodžio 3 d. LGGRTC Komisijai pateikė Istorinę-ekspertinę išvadą.

2019 m. rugpjūčio 1 d. Vilniaus savivaldybės Atminties kultūros darbo grupė kreipėsi į LGGRTC prašydama įvertinti rašytojo Petro Cvirkos visuomeninę-politinę veiklą 1940-1947 m. Atsakydamas į darbo grupės prašymą, LGGRTC 2019 m. rugsėjo 9 d. parengė Istorinę-archyvinę P. Cvirkos veiklos apžvalgą.

Tiriant rašytojo P. Cvirkos visuomeninę-politinę veiklą, LGGRTC išanalizavo ir Lietuvos Ypatingajame archyve, fonde Nr. K-1 ap. Nr. 58 saugomą bylą Nr. P 4465, kurioje rado Istorinės Pažymos (d) punktą papildančių neskelbtų dokumentų ir parengė Istorinės-archyvinės pažymos Papildymą.

Visas LGGRTC parengtas pažymas apie P. Cvirkos ir kitų trijų rašytojų veiklą galima rasti čia:

- Galutinė ekspertinė istorinė išvada apie p. Cvirką
- Petro Cvirkos veiklos 1940-1947 metais apžvalga. Istorinė-archyvinė pažyma
- Dėl „Petro Cvirkos veiklos 1940-1947 metais apžvalga" istorinės-archyvinės pažymos papildymas


2019-12-02
Kviečiame į Kazachstane išleistos knygos „Nuo Baltijos jūros iki Kazachstano stepių” pristatymą, kuris vyks gruodžio 5 d. 12 val. Okupacijos ir laisvės kovų muziejuje (Aukų g. 2A).

Knygoje prisimenami Kazachstano lageriuose kalėję lietuviai ir jų likimai. Pristatyme dalyvaus knygos sumanytojai Alija Bolathan, Manara Kalybekova, Benediktas Šetkus.

2019-11-29

Lapkričio 28 d. Vilniaus žydų viešojoje bibliotekoje vyko dr. Arūno Bubnio knygos „Vokiečių saugumo policijos ir SD Vilniaus ypatingasis būrys 1941-1944 m.“ pristatymas. Renginyje dalyvavo knygos autorius Arūnas Bubnys, istorikas Ilja Lempertas bei bibliotekos vedėjas Žilvinas Bieliauskas. Tai knyga, atskleidžianti nacistinės okupacijos metu veikusios saugumo policijos ir Ypatingojo būrio nusikaltimus. Ši knyga yra pirmasis bandymas lietuviškoje istoriografijoje pristatyti asmenis, atsakingus už masines žydų žudynes Paneriuose ir kitose vietose. Didelio visuomenės ir žiniasklaidos dėmesio sulaukusio pristatymo metu papasakota apie šios knygos parengimo aplinkybes, tokių tyrimų specifiką, artimiausius tyrimų ir publikacijų planus.


2019-11-29

Lapkričio 28 d. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos buveinėje vyko Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos prezidiumo pirmininko Jono Žemaičio-Vytauto atminimo vakaras. Paminėtos kelios reikšmingos datos, susijusios su partizanų vado asmenybe: 110-osios gimimo, 70-osios LLKS Tarybos prezidiumo deklaracijos ir 65-osios mirties metinės. Gausiai susirinkusiai auditorijai LGGRTC Direkcijos vyresnioji specialistė Greta Paskočiumaitė pristatė N. Gaškaitės knygą „Žuvusiųjų prezidentas“ lietuvių ir anglų kalbomis. Operos solistė Rita Preikšaitė atliko keletą kūrinių, Jono Žemaičio dukterėčia Aušra Juškaitė-Vilkienė pasidalino vaikystės prisiminimais apie dėdę, korespondentė Virginija Skučaitė prisiminė prieš porą metų vykusią ekspediciją į Maskvą, tikintis surasti J. Žemaičio palaikų užkasimo vietą, Kauno „Veršvų“ ir Maironio gimnazijų moksleivės atskleidė įspūdžius domintis partizanų vado biografija. Renginio organizatoriai ir dalyviai džiaugėsi augančiu susidomėjimu partizaniniu karu ir iniciatyvomis įamžinti ryškiausias pokario asmenybes.


2019-11-26

Prieš 70 metų, 1949 m. lapkričio 26 d., Alytaus aps. Alovės vls. Varčios miške, netoli Bogušiškių k. gyventojo Pivašiūno sodybos, žuvo Dainavos apygardos štabo vado pavaduotojas ir apygardos Žvalgybos skyriaus vadas Julius Karpis-Vieversys, Kazimieraičio rinktinės vadas Bernardas Navickas-Girinis ir štabo viršininkas Bronius Kukauskas-Kalvaitis, Geležinio Vilko tėvūnijos vado pavaduotojas ir būrio vadas Petras Savickas-Kregždė, šio būrio skyriaus vadas Juozas Baranauskas-Šamas ir trys jų bendražygiai.


2019-11-26
Prieš 65 metus, 1954 m. lapkričio 26 d., Maskvos Butyrkų kalėjime buvo sušaudytas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos prezidiumo pirmininkas, generolas Jonas Žemaitis-Vytautas. Šie, 2019-ieji, yra paskelbti Jono Žemaičio–Vytauto metais.

Ta proga LGGRTC pakartotinai išleido J. Žemaičio marčios, politinės kalinės, žinomos istorijos tyrėjos Nijolės Gaškaitės–Žemaitienės knygą „Žuvusiųjų prezidentas“ (knyga taip pat pirmą kartą išleista ir anglų kalba). Siūlome knygos ištrauką, kaip suimtą Joną Žemaitį–Vytautą Maskvoje priėmė L. Berija, tuo metu įtakingiausias sovietų imperijos žmogus.

Daugiau

2019-11-25
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išleistoje knygoje „Vokiečių saugumo policijos ir SD Vilniaus ypatingasis būrys“ pirmą kartą istoriografijoje skelbiamas sąrašas asmenų, atsakingų už masines žydų žudynes Paneriuose ir kitose vietose.
Pateikiama 17-os nacių pareigūnų, atsakingų už masines žydų žudynes Paneriuose, taip pat 84-ių Ypatingojo būrio narių trumpi gyvenimo aprašymai.
Knygos pristatymas vyks ketvirtadienį, lapkričio 28, 18 val. Vilniaus žydų viešojoje bibliotekoje (Gedimino per. 24). Renginyje dalyvaus knygos autorius dr. Arūnas Bubnys, istorikas Ilja Lampertas, bibliotekos vedėjas Žilvinas Bieliauskas.

Daugiau

2019-11-20

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojai su giliu liūdesiu užjaučia partizaną, politinį kalinį, Vyčio kryžiaus III laipsnio ordino kavalierių, Laisvės premijos laureatą Joną Kadžionį-Bėdą dėl sūnaus netekties.
Šv. Mišios vyks lapkričio 21, ketvirtadienį, 12 val. Kavarsko bažnyčioje.


2019-11-19

Kviečiame paminėti vienos didžiausių Ukrainos katastrofų – Holodomoro – 86 metines.
Minėjimas vyks lapkričio 22 d. 17 val. Aukų g. 2A.
Minėjimą organizuoja Ukrainos ambasada, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Vilniaus ukrainiečių bendrija.
1932-1933 m. Sovietų imperijos vado J. Stalino nurodymu Ukrainoje sąmoningai badu buvo numarinta milijonai žmonių. Ši masinė žudymo akcija pavadinta Holodomoru.


2019-11-19

Maloniai kviečiame į Arūno Bubnio knygos „Vokiečių saugumo policijos ir SD Vilniaus ypatingasis būrys 1941 – 1944 m.” pristatymą.

Pristatymas vyks 2019 m. lapkričio 28 d. 18 val. Vilniaus žydų viešojoje bibliotekoje (Gedimino pr. 24).

Renginyje dalyvaus knygos autorius dr. Arūnas Bubnys ir istorikas Ilja Lempertas. Moderuos bibliotekos vedėjas Žilvinas Bieliauskas.
Renginio metu bus galima įsigyti knygą.


2019-11-17

Prieš 100 metų, 1919 m. lapkričio 17 d., Biržų aps. Pasvalio vls. Pervalkų k. gimė Rytų Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) partizanų srities štabo Visuomeninės dalies viršininkas, „Laisvės kovos“ ir „Aukštaičių kovos“ laikraščių redaktorius poetas Bronius Krivickas-Vilnius (žuvo 1952 m. rugsėjo 21 d., Troškūnų r. Raguvos miške).


2019-11-14

Prieš 70 metų, 1949 m. lapkričio 14 d., Prienų aps. Šilavoto vls. Prankiškės vnk. žuvo Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vadas Jonas Valenta-Čempionas.


2019-11-14

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojai su giliu liūdesiu užjaučia partizaną, politinį kalinį, Vyčio kryžiaus III laipsnio ordino kavalierių Juozą Jakavonį-Tigrą dėl mylimos žmonos Zosės netekties.

Atsisveikinimas su Zose Jakavoniene vyks Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčioje (Šv. Ignoto g. 6) ketvirtadienį, lapkričio 14 d., nuo 14 val. 19.15 val. bus aukojamos Šv. mišios.

Karstas išnešamas penktadienį, lapkričio 15 d., 11 val.
Laidotuvės vyks Varėnos raj. Kasčiūnų kapinėse.


2019-11-11

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras praneša, kad Vilniaus Našlaičių kapinėse rasti partizano, Lokio rinktinės Džiugo tėvūnijos vado Juozapo Streikaus palaikai.

Palaikų autentiškumas nustatytas Valstybinės teismo medicinos tarnybai atlikus DNR tyrimus bei kaukolės ir asmens fotografijų sugretinimus.

Daugiau


2019-11-11

Lapkričio 3–6 d. LGGRTC generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė ir Direkcijos vyresnioji specialistė Greta Paskočiumaitė dalyvavo kasmetiniame Europos atminties ir sąžinės platformos susitikime Škoderyje ir Tiranoje (Albanija).

Daugiau


2019-11-07

Lapkričio 4 d., LGGRTC, bendradarbiaudamas su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu, surengė konferenciją ,,Pakeliui į Lietuvą”, kurioje dalyvavo atstovai iš Altajaus krašto, Buriatijos, Komi Respublikos, Irkutsko srities, Bratsko, Jakutijos, Pskovo bei Karelijos lietuvių bendruomenių.

Daugiau


2019-11-07

Lapkričio 6 d. Žemaičių dailės muziejaus Oginskių dvaro rūmuose atidaryta LGGRT centro Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus parengta paroda „Vilko vaikai: duonos keliu iš Rytų Prūsijos į Lietuvą 1945–1948 m.“ Parodos atidaryme dalyvavo LGGRTC Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus Istorijos skyriaus vedėja Ramunė Driaučiūnaitė, Fondų apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Lina Šlapelytė, Ūkio skyriaus vedėja Gintarė Marija Vapšienė.

Daugiau


2019-11-01

Prieš 70 metų, 1949 m. lapkričio 1 d., Šimonių girioje prie Priegodo ežero žuvo Algimanto apygardos vadas Antanas Starkus-Montė, jo adjutantas Aleksandras Matelis-Audenis, apygardos štabo viršininkas Albinas Pajarskas-Bebas, apygardos štabo adjutantas Jonas Burneika-Tardytojas ir keturi jų bendražygiai. Prie Denionių ežero Algimanto apygardos Šarūno rinktinės štabo bunkeryje žuvo LLKS vadovybės atstovas Rytų Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) srityje Henrikas Sas-Danilavičius (Danilevičius)-Vidmantas ir du jo bendražygiai. Karinės čekistų operacijos metu lapkričio 1 ir 2 d. Šimonių girioje dar buvo sunaikinti 6 bunkeriai, žuvo 20 partizanų.


2019-10-28

Prieš 70 metų, 1949 m. spalio 28 d., Utenos aps. Anykščių vls. Butkiškių vnk. Jovaišų sodyboje išduoti ir apsupti susisprogdino Rytų Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) partizanų srities vadas Antanas Slučka-Šarūnas, jo žmona, štabo sekretorė Joana Railaitė-Neringa ir partizanas Juozas Jovaiša.


2019-10-24

Šeštadienį, spalio 26 d., įvyks paskutinio kovojusio partizano, ilgiausiai (17 metų) sovietų okupacijai priešinusio Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio dalyvio Antano Kraujelio–Siaubūno laidotuvės.

Atsisveikinimas su Antanu Kraujeliu–Siaubūnu vyks Švento Ignoto bažnyčios šarvojimo patalpoje (Šv. Ignoto g. 6, Vilnius):
penktadienį, spalio 25 d., 14-20 val.
šeštadienį, spalio 26 d., 10-12 val.

Šeštadienį, spalio 26:
12.00 val. – Šventos Mišios Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčioje
13.00 val. – karsto išnešimas iš Šv. Ignoto bažnyčios.
13.30 val. – laidotuvės Antakalnio kapinėse

Daugiau


2019-10-24

2019 m. spalio 17 d. Mažeikių rajono Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje vyko respublikinė konferencija „Ekspedicija Kazachstane – gyvos istorijos pamokos“. Konferencijoje dalyvavo LGGRTC Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus Istorijos skyriaus vedėja Ramunė Driaučiūnaitė, LGGRTC Memorialinio meno ir ekspertizės skyriaus vyriausiasis architektas prof. Algis Vyšniūnas, mokytojai iš Mažeikių rajono, Klaipėdos, Neringos, Šiaulių mokyklų.

Daugiau


2019-10-22

Jeigu esi 5-12 kl. mokinys, domiesi Lietuvos istorija ir nori atskleisti savo talentus, kviečiame dalyvauti jubiliejiniame, 20-tą kartą organizuojamame nacionaliniame mokinių konkurse „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ ir prisidėti prie istorijos įamžinimo. Susipažink su konkurso nuostatais ir savo rašto darbus, piešinius, dainas, video medžiagą, rankdarbius, fotografijas ir kitus darbus kartu su užpildyta dalyvio anketa siųsk adresu Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius arba el. paštu iki 2020 m. vasario 16 d.
Iškilus klausimams kreipkitės telefonu (85) 275 5261, arba el.paštu.

Konkurso nuostatai


2019-10-18

Prieš 70 metų, 1949 m. spalio 18 d., Šakių aps. Barzdų vls. Gražiškių k. žuvo Tauro apygardos štabo Ūkio skyriaus Aprūpinimo poskyrio viršininkas Jonas Brazys-Klajūnas ir Kęstučio rinktinės adjutantas Liudvikas Aleksandras Jodkojis-Kariūnas.


2019-10-14

2019 m. spalio 4 d. Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse vyko LGGRTC kasmet organizuojama tarptautinė konferencija „Antikomunistinis pasipriešinimas Centrinėje ir Rytų Europoje po Antrojo pasaulinio karo“. Konferencijoje dalyvavo mokslininkai iš Latvijos, Estijos, Lenkijos, Baltarusijos, Moldovos, Vengrijos, Ukrainos ir Lietuvos. Visi jie pasidalino idėjomis, įžvalgomis bei iššūkiais, susijusiais su antisovietinio pasipriešinimo Rytų ir Centrinėje Europoje po Antrojo pasaulinio karo tyrimais.

Daugiau


2019-10-11

Prieš 100 metų, 1919 m. spalio 13 d., Panevėžio aps. Ramygalos vls. Gudelių k. gimė Vyčio apygardos Gedimino rinktinės vadas Edvardas Daučiūnas-Jokeris (žuvo 1953 m. balandžio 18 d. Ramygalos r. Rodų miške). 


2019-10-09
Kviečiame susipažinti su 19-ojo nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“darbais. Šį kasmetinį 5–12 klasių moksleivių konkursą nuo 1999 m. organizuoja Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Šiemet konkurse dalyvavo apie 900 moksleivių iš Lietuvos ir užsienio mokyklų. Piešiniai ir maketai atlikti įvairia technika.

I vieta
II vieta
III vieta
Paskatinamoji vieta
Kiti darbai

Darbai sudėti atsitiktine tvarka.

2019-10-03

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras kviečia į tarptautinę konferenciją „Antikomunistinis pasipriešinimas Centrinėje ir Rytų Europoje po Antrojo pasaulinio karo“, kuri vyks Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse šių metų spalio 4 d.
Konferencija vyks anglų-lietuvių kalbomis. Įėjimas laisvas.

Programa lietuvių kalba
Programa anglų kalba


2019-10-03

Prieš 70 metų, 1949 m. spalio 3 d., Jurbarko aps. Eržvilko vls. Eimantų k. žuvo Kęstučio apygardos štabo narys Stasys Jarmala-Briedis (Vincas Ulevičius-Audrūnas).


2019-10-02

Prieš 50 metų, 1969 m. spalio 2 d., Akmenės r. Menčių ir Liepkalnio k. apylinkėse KGB darbuotojai nušovė paskutinį Prisikėlimo apygardos Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės partizaną Konstantiną Liuberskį-Žvainį.


2019-09-30

Rugsėjo 27 d. Tuskulėnų koplyčioje – kolumbariume buvo paminėtas Tuskulėnų kapaviečių 75-etis.

Prieš 75 metus, 1944 m. rugsėjo 28 dieną, Tuskulėnų masinėje kapavietėje buvo užkastos pirmosios NKGB kalėjime sušaudytos aukos.
Minėjime kalbėjo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktorė Birutė Burauskaitė ir Generalinės prokuratūros prokurorė Vilma Vidugirienė. Supažindiname su V. Vidugirienės kalba, skirta Tuskulėnų aukai, partizanų ryšininkei Elenai Vidugirytei.

Daugiau


2019-09-28

Prieš 70 metų, 1949 m. rugsėjo 28 d., Utenos aps. Alantos vls. Papiškių k. apylinkėse žuvo Vytauto apygardos Liūto rinktinės vadas Jonas Markūnas-Vėjas, rinktinės Ūkio skyriaus viršininkas Boleslovas Jakštonis-Trockis, Ąžuolo kuopos vadas Vladas Patumsis-Aukštaitis, Erškėčio kuopos Viesulo būrio vadas Silvestras Urbanas-Lapinas, Beržo kuopos Vyties būrio vadas Jonas Karvelis-Klajūnas ir trys šio būrio partizanai.


2019-09-28

Prieš 70 metų, 1949 m. rugsėjo 28 d., Šakių aps. Jankų vls. Viliūšių k. apylinkių Šunkarių miške žuvo Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos narys, LLKS Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos signataras, Tauro apygardos vadas Aleksandras Antanas Grybinas-Faustas.


2019-09-26

Rugsėjo 27 d. kviečiame į Tuskulėnų kapaviečių 75-ečio minėjimą.

Prieš 75 metus, 1944 m. rugsėjo 28 dieną, Tuskulėnų masinėje kapavietėje buvo užkastos pirmosios NKGB kalėjime sušaudytos aukos.
Oficialus Tuskulėnų aukų pagerbimas vyks 13.00–13.30 val. koplyčioje-kolumbariume

Rugsėjo 27-ąją Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse taip pat vyks ir šie atminimo renginiai:
10.00–18.00 – koplyčios-kolumbariumo (Žirmūnų g. 1F) ir ekspozicijos „Tuskulėnų dvaro paslaptys“ (Žirmūnų g. 1N) lankymas.
10.00–10.40 – edukacinis žaidimas „Atrask Tuskulėnų dvaro lobį!“. Būtina išankstinė registracija tel. (8 5) 275 1223.
11.30–12.30 – apžvalginė ekskursija „Tuskulėnų dvaro paslaptys“. Būtina išankstinė registracija tel.: (8 5) 275 2547, (8 5) 275 1223.

Koplyčią-kolumbariumą ir ekspoziciją „Tuskulėnų dvaro paslaptys“ bus galima lankyti rugsėjo 27–28 d. nuo 10 iki 18 val.
Ekspozicijos lankymas ir visi programoje numatyti renginiai nemokami.


2019-09-26

Prieš 75 metus Tuskulėnuose užkastos pirmosios aukos

Prieš 75 metus, 1944 m. rugsėjo 28 naktį, į Tuskulėnų dvarvietę įsuko brezentu dengtas sunkvežimis ir nuvažiavo į rytinėje parko pusėje buvusias dvaro arklides. Užsidarius arklidės vartams iš sunkvežimio buvo ištraukti dešimt sušaudytų lavonų ir suversti į iš anksto iškastą didelę duobę. Taip prasidėjo tragiška Tuskulėnų masinės kapavietės istorija.

Daugiau


2019-09-24

Minint 65-erių metų Kengyro sukilimo sukaktį ir ten žuvusius lietuvius, Kengyre atidengtas memorialinis paminklas, o Kazachstano sostinėje Nur Sultane pristatyta paroda „Lietuviai Kengyro sukilime. 1954 m. gegužės 16–birželio 26 d.“.

Toliau


2019-09-23

Prieš 70 metų, 1949 m. rugsėjo 23 d., Alytaus aps. Kalesninkų miške žuvo Tauro apygardos štabo narys, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) įgaliotinis užsieniui Kazimieras Pyplys-Mažytis, Audronis ir Dainavos apygardos štabo narys Juozas Makarevičius (Makaraitis)-Žilvitis.


2019-09-23

Rugsėjo 23-ioji – Lietuvos žydų genocido diena. Tą dieną 1943 m. likviduotas Vilniaus getas.


2019-09-14

Prieš 100 metų, 1919 m. rugsėjo 14 d., Samaroje (Rusija) gimė Dainavos apygardos štabo Ryšių su užsieniu karininkas Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas (žuvo 1949 m. gruodžio 15 d. Punsko vls. Šlynakiemio k. (Lenkija).


2019-09-09

Prieš 70 metų, 1949 m. rugsėjo 9 d., Rietavo aps. Kaltinėnų vls. Karoblio k. žuvo Vakarų Lietuvos (Jūros) srities vadas Aleksandras Milaševičius-Vairas.


2019-09-04

Rugpjūčio 27-29 d. Sighet Marmatiei mieste (Rumunija) vyko tarptautinė jaunimo vasaros mokykla „Memory Culture and Cultural Heritage for the Young Generation: Exchange and Promotion of Best Practices between Lithuania, Moldova and Romania“. Vasaros mokykla skirta antikomunistinio ir antisovietinio pasipriešinimo Lietuvoje, Moldovoje ir Rumunijoje temai.

Daugiau


2019-08-27

Prieš 70 metų, 1949 m. rugpjūčio 27 d., Kuršėnų aps. Pavėkių k. apylinkėse žuvo Žemaičių apygardos Vytenio rinktinės vadas Vytautas Chaleckas-Rimgaudas, rinktinės štabo viršininkas Henrikas Chaleckas-Tadas, rinktinės štabo narys Stasys Jogminas-Sakalas ir septyni jų bendražygiai.


2019-08-27

Prieš 70 metų, 1949 m. rugpjūčio 27 d., Joniškio aps. Skaistgirio vls. Jurdaičių miške žuvo Prisikėlimo apygardos Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės štabo viršininkas Konstantinas Adeikis-Lokys ir du jo bendražygiai. Iš apsupties išneštas sunkiai sužeistas rinktinės vadas Pranas Muningis-Žvelgaitis po kelių dienų nusišovė.


2019-08-26

Prieš 100 metų, 1919 m. rugpjūčio 26 d., Biržų aps. Pasvalio  vls. gimė Dariaus ir Girėno rinktinės būrio vadas Jonas Alenčikas-Dragūnas (žuvo 1946 m. vasario 16 d. Biržų aps. Pasvalio vls. Kantariškių k.).


2019-08-23

Rugpjūčio 23-iojiEuropos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio diena. 1939 m. rugpjūčio 23 d. pasirašyti SSRS ir Vokietijos sutarčių slaptieji protokolai nubrėžė Vidurio ir Rytų Europos valstybių padalijimo liniją. 1989 m. rugpjūčio 23 d. Lietuvos persitvarkymo sąjūdis kartu su Estijos ir Latvijos liaudies frontais surengė „Baltijos kelio“ akciją, kurios metu 2 mln. žmonių, reikalaudami nepriklausomybės, susikibo į nenutrūkstamą grandinę nuo Vilniaus iki Talino.


2019-08-23

Prašome pagalbos

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras pradeda vykdyti Leipalingio miestelio teritorijoje surastų ir bendrame kape palaidotų pokario partizanų atpažinimo (identifikavimo) darbus.

Šiam tikslui sudarytas Leipalingio valsčiuje ir palei valsčiaus ribą išsidėsčiusiuose gretimuose kaimuose (t.y. teritorijoje, iš kurios partizanų kūnai galėjo būti vežami į valsčiaus centrą) žuvusiųjų partizanų sąrašas. Taip pat sudarytas sąrašas asmenų, apie kuriuos turime dokumentuotų liudijimų, jog jų kūnus čekistai atvežė į Leipalingį.

Prašome atsiliepti visus, kurie turi bet kokios informacijos apie sąrašuose minimų asmenų užkasimo arba palaidojimo vietas, taip pat bet kokios informacijos (pvz., žodinių liudijimų apie sužeidimus, persirgtas ligas, fotografijų ir pan.), galinčios padėti atpažinti (identifikuoti) atrastų pokario pasipriešinimo dalyvių palaikus.

Informaciją prašome siųsti adresu: r.zagreckas@gmail.com

Atvežtieji į Leipalingį (sąrašas)
Leipalingio valsčiuje ir gretimuose kaimuose žuvę partizanai (sąrašas)


2019-08-23

Prieš 40 metų, 1979 m. rugpjūčio 23 d., Jungtinių Tautų Generaliniam sekretoriui ir užsienio valstybių vyriausybėms nusiųstas Keturiasdešimt penkių pabaltijiečių memorandumas, kurį pasirašė 38 lietuviai, 7 latviai, 4 estai ir keletas žymiausių Rusijos žmogaus teisių gynėjų.


2019-08-13

Prieš 70 metų, 1949 m. rugpjūčio 13 d., Radviliškio aps. Grinkiškio vls. Užpelkių miške žuvo Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Gynybos pajėgų Žvalgybos skyriaus viršininkas, LLKS Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos signataras mjr. Petras Bartkus-Žadgaila, LLKS Tarybos prezidiumo narys, LLKS Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos signataras kpt. Bronislovas Liesis-Naktis, Prisikėlimo apygardos štabo viršininkas Jonas Vytautas Šniuolis-Svajūnas ir du jų bendražygiai.


2019-07-31

Prieš 70 metų, 1949 m. liepos 31 d., Panevėžio aps. Vadoklių vls. Šilų miške žuvo Vyčio apygardos Krištaponio rinktinės vadas Jonas Baltušnikas-Vienuolis, apygardos štabo viršininkas ir rinktinės vado pavaduotojas Kostas Tvaska-Rugelis ir apygardos štabo narys Jonas Tumšys-Kytras.


2019-07-27

Prieš 70 metų, 1949 m. liepos 27 d., Raseinių aps. Raseinių vls. Žagarės k. sunaikintas Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės štabas. Žuvo rinktinės vadas Antanas Tamošaitis-Neptūnas, Treniota, Rubinas, rinktinės štabo viršininkas Vytautas Bitvinskas-Žaibas ir keturi jų bendražygiai.


2019-07-22

Prieš 70 metų, 1949 m. liepos 22 d., Kauno aps. Veiverių vls. Kuprių k. žuvo Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vadas Juozas Baltrušaitis-Tigras.


2019-07-08

Maloniai kviečiame į dokumentų rinkinio “Miotla Stalina” (“Stalino šluota”) pristatymą apie 1945 m. liepos mėn. Augustavo apylinkėse (Lenkija) SSRS Raudonosios armijos ir NKVD kariuomenės vykdytą naikinimo operaciją prieš lenkų ir lietuvių partizanus.
Knygą parengė Lenkijos mokslų akademijos Politinių mokslų instituto darbuotojai.
Knygos pristatymas vyks liepos 15 d. 17 val. Tuskulėnų memorialinio parko konferencijų salėje (Žirmūnų g. 1F).
Knygos pristatyme ir diskusijoje dalyvaus:
dr. Lukasz Adamski, Lenkų – rusų dialogo ir susitarimo centras (Varšuva),
dr. Arvydas Anušauskas, Lietuvos Respublikos Seimo narys,
dr. Arūnas Bubnys, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras,
prof. Grzegorz Hryciuk, Vroclavo universitetas
prof. Grzegorz Motyka, Lenkijos mokslų akademijos Politikos studijų institutas.

Karinės Augustavo operacijos metu buvo suimta virš 7 tūkst. žmonių, iš jų daugiau kaip 500 lietuvių. Po šios operacijos NKVD nužudė šimtus žmonių.


2019-06-27

Prieš 70 metų, 1949 m. birželio 27 d., Raseinių aps. Raseinių vls. Pakapurnio k. apylinkėse, netoli gyventojo Paulausko sodybos, žuvo Kęstučio apygardos Birutės rinktinės vadas Bronislovas Neverdauskas-Rūkas, Beržas, rinktinės štabo narys Alfonsas Augustinas Pakarklis-Kilpa, Puta ir du jų bendražygiai.


2019-06-25

Birželio 20 d. Tuskulėnų memoriale įvyko spaudos konferencija, skirta paskutinio kovojančio partizano Antano Kraujelio-Siaubūno palaikų atradimui.

Tris dešimtmečius ieškoti A.Kraujelio-Siaubūno palaikai rasti neveikiančiose Vilniaus našlaičių kapinėse.

Daugiau


2019-06-19

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro organizuojamuose, Vilniaus universiteto archeologo Gintauto Vėliaus vykdomuose tyrimuose Vilniaus Našlaičių kapinėse aptikti 5 asmenų palaikai su šautiniais sužalojimais. Genetiniai tyrimai patvirtino vienų iš jų tapatybę – tai paskutinio su ginklu rankose žuvusio partizano Antano Kraujelio-Siaubūno palaikai.

Plačiau apie Antaną Kraujelį-Siaubūną ir jo palaikų paieškas bus kalbama Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro ir Vilniaus universiteto atstovų spaudos konferencijoje, kuri įvyks ketvirtadienį, birželio 20 d., 10 val. Tuskulėnų memoriale (Žirmūnų g. 1F), Konferencijų salėje.

Daugiau


2019-06-19

Birželio 15 d. įvyko pėsčiųjų žygis Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Gynybos pajėgų vado, 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos signataro Adolfo Ramanausko-Vanago kovų keliais.
Šiuo žygiu pradėtas naujas 22 km. maršrutas Merkinė – Kasčiūnai – Merkinė.

Daugiau


2019-06-18
IN MEMORIAM DALEI

1960–2019


2019-06-18

Birželio 26 d., trečiadienį, 17 val. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos salėje (Laisvės al. 39, Kaunas) bus atidaroma paroda apie lietuvius Kengyro sukilime.

Paroda skirta 1954 m. gegužės 16 – birželio 26 d. Kengyro lageryje (Kazachijos SSR Karagandos sr.) vykusiam politinių kalinių sukilimui atminti. Daugiau kaip 40 dienų trukęs politinių kalinių sukilimas buvo žiauriai numalšintas, tarp žuvusiųjų ir sužeistųjų buvo ir lietuvių.

Daugiau


2019-06-18

Birželio 14 d., Gedulo ir vilties dieną, Raseiniuose, Nepriklausomybės gynėjų aikštėje buvo atidengti 4 m. aukščio memorialiniai ženklai Lietuvos Laisvės kovų sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16-osios Deklaracijos signatarams Jonui Žemaičiui-Vytautui ir Petrui Bartkui-Žadgailai atminti.
Šiais paminklais Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras įgyvendina savo siekį 1949 m. vasario 16-osios Deklaracijos signatarus įamžinti jų tėviškėse.

Daugiau


2019-06-18

Birželio 13 d. Signatarų namų salėje įvyko albumo „Represuoti 1918–1940 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ministrų kabinetų nariai” sutiktuvės. Albumas skirtas 45-iems Lietuvos Vyriausybės ministrų kabinetų nariams, represuotiems sovietų ir nacių okupacijų metu. Šiuo laikotarpiu 16 ministrų buvo sušaudyta, 13 mirė kalėjimuose, lageriuose ar tremtyje, dar 16-ai pavyko sugrįžti iš represijų vietų.

Daugiau


2019-06-18

Birželio 14 d. minint Gedulo ir vilties dieną LGGRTC kiemelyje tradiciškai vyko atminimo valanda-koncertas, kuriame dalyvavo Veronika Povilionienė, „Ratilai“ ir „Blezdinga“. Skambėjo dainos, primenančios sovietmečiu represuotų Lietuvos gyventojų išgyvenimus. Prisimintas pasipriešinimas okupacijai, noras grįžti į tėvynę ir siekis atkurti nepriklausomą Lietuvą.


2019-06-13

Birželio 14 d., Gedulo ir vilties dieną, Raseiniuose bus atidengti memorialiniai ženklai Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16-osios deklaracijos signatarams Jonui Žemaičiui - Vytautui ir Petrui Bartkui - Žadgailai atminti.
Atminimo ženklai pastatyti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro lėšomis, autorius a.a. skulptorius Jonas Jagėla.


2019-06-13


Kviečiame drauge paminėti
Gedulo ir vilties dieną bei Okupacijos ir genocido dieną
.

Nemokamų renginių programa


2019-06-12

Birželio 6-8 d. LGGRTC generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė ir LGGRTC vyresn. specialistas Dalius Stancikas lankėsi Rumunijos mieste Sighet. Vizito tikslas – supažindinti Rumunijos gyventojus su Lietuvos ginkluotu pasipriešinimu 1944-1953 m., pasikeisti darbo patirtimi su sovietų okupacijos ir laisvės kovų Rumunijoje tyrėjais ir įamžintojais, susitarti dėl bendros jaunų istorikų stovyklos Rumunijoje.
Vizitas vyko rumunų kvietimu.

Daugiau


2019-06-11

Prieš 70 metų, 1949 m. birželio 11 d., Tauragės aps. Skaudvilės vls. Kavadonių k. žuvo Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos signataras, LLKS Tarybos narys, Vakarų Lietuvos (Jūros) srities štabo viršininkas, kapitonas Vytautas Gužas-Galiandra, Mindaugas, Kardas.


2019-06-08

Prieš 70 metų, 1949 m. birželio 8 d., Tauragės aps. Tauragės vls. Sungailiškių k. apylinkių Kaziškės miške sunaikintas Kęstučio apygardos štabas. Žuvo apygardos vadas Aleksas Miliulis-Algimantas, Neptūnas, Agitacijos ir propagandos skyriaus viršininkas Steponas Venckaitis-Biliūnas, Girėnas. Su papildomomis karinėmis pajėgomis toliau šukuojant mišką, birželio 9 d. nukautas apygardos štabo narys Albertas Norkus-Linksmutis.


2019-06-08

Prieš 70 metų, 1949 m. birželio 8 d., Raseinių aps. Viduklės vls. Griaužų k. apylinkėse žuvo Kęstučio apygardos vado antrasis pavaduotojas ir Birutės rinktinės vadas Edmundas Kurtinaitis-Kalnius bei grupės vadas Stasys Šneideris-Varguolis.


2019-06-05

Maloniai kviečiame į albumo “Represuoti 1918–1940 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ministrų kabinetų nariai” sutiktuves 2019 m. birželio 13 d., ketvirtadienį, 17 val. Signatarų namų salėje, Pilies g. 26, Vilniuje.

Albumas skirtas 45-iems Lietuvos Vyriausybės ministrų kabinetų nariams, represuotiems sovietų ir nacių okupacijų metu. Šiuo laikotarpiu 16 ministrų buvo sušaudyta, 13 mirė kalėjimuose, lageriuose ar tremtyje, dar 16 pavyko sugrįžti iš represijų vietų.

Renginyje dalyvaus: Ramunė Driaučiūnaitė, leidinio sudarytoja, LGGRTC Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus Istorijos skyriaus vedėja,
dr. Algimantas Kasparavičius, Lietuvos istorijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas,
Virginija Skučaitė, paskutinio Lietuvos Respublikos Ministrų Kabineto vidaus reikalų ministro Kazimiero Skučo dukterėčia.
Renginio organizatoriai – Lietuvos gyventojų genocide ir rezistencijos tyrimo centras ir Lietuvos nacionalinis muziejus.


2019-06-03

Gegužės 30 d. Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse vyko diskusija „Jonas Žemaitis – praeities herojus ar ateities influenceris?“ Diskusijoje dalyvavo LGGRTC generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė, LR Seimo Laisvės premijų komisijos narė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, VU istorikas Norbertas Černiauskas ir „Šiandienos istorija“ kūrėjai Mantas ir Paulius. Svarstyta, kuo svarbi Jono Žemaičio asmenybė partizaniniam karui ir kaip jis galėtų būti pristatomas šiandienos visuomenei. Taip pat renginio metu šiltais prisiminimais apie Joną Žemaitį dalinosi jo dukterėčia Aušra Marija Vilkienė.


2019-05-27

Minėdami 110-ąsias Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos Prezidiumo pirmininko, faktinio Lietuvos valstybės vadovo Jono Žemaičio gimimo metines kviečiame dalyvauti atviroje diskusijoje „Jonas Žemaitis – praeites herojus ar ateities influenceris?“!


2019-05-22

Gegužės 25 d., šeštadienį, Lazdijų rajone įvyks renginys „Dainavos apygardos partizanų takais”.
Renginio pradžia – 10 val. Lazdijų Šv. Onos bažnyčioje, pabaiga – 17 val. Seirijuose.

Programa


2019-05-20

Maloniai kviečiame į parodos „Lietuviai Kengyro sukilime. 1954 m. gegužės 16 – birželio 26 d.“ atidarymą!

Atidarymas vyks gegužės 24 d., penktadienį, 15 val. Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse (Žirmūnų g. 1F, Vilnius).
Parodos rengėjai – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Okupacijų ir laisvės kovų muziejus.

Daugiau


2019-05-20

Gegužės 19 d. Partizanų dienos proga Jurbarko raj., Šimkaičių – Girdžių seniūnijose, įvyko tradicinis, kasmetinis pėsčiųjų žygis.
13 km. žygyje dalyvavo apie 400 žygeivių, tarp kurių buvo krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovai, Jurbarko rajono mokyklų mokytojai ir moksleiviai, vietos gyventojai, kariūnai.

Daugiau


2019-05-20

Gegužės 18 d. Simno kapinėse, Alytaus rajone, buvo palaidoti partizano, kario savanorio Albino Ivanausko-Topolio, Perlo palaikai.
Palaikai buvo rasti pernai kasinėjant Našlaičių kapines Vilniuje, netoli LLKS Gynybos pajėgų vado A. Ramanausko-Vanago užkasimo vietos.
Šv. Mišios buvo aukojamos Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje.

Daugiau


2019-05-20

Birželio 15 vyks pėsčiųjų žygis Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Gynybos pajėgų vado, 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos signataro Adolfo Ramanausko-Vanago kovų keliais.

Šiuo žygiu bus pradedamas naujas 22 km. maršrutas Merkinė – Kasčiūnai – Merkinė.

Pagrindiniai organizatoriai – Dzūkijos nacionalinis parkas, Merkinės krašto muziejus, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.


2019-05-17

Kviečiame į pėsčiųjų žygį partizanų vado Jono Žemaičio – Vytauto 110-osioms gimimo metinėms paminėti!

Žygis vyks: gegužės 19 d. Jurbarko raj., Šimkaičių – Girdžių seniūnijose.
Žygio ilgis: 12,5 km.
Žygio pradžia: 10 val. prie Paskynų bendruomenės namų (Paskynų g. 46, Paskynų k., Šimkaičių sen.).
Atvykimas: nuo 146 kelio Šilinė – Raseiniai sukam į Vadžgirį, 4501 keliu važiuojam 6 km. ir pasukam į Paskynus 1723 keliu (1,3 km.).

Daugiau


2019-05-17

Lygiai taip, kaip išpranašauta partizano Broniaus Krivicko eilėraštyje, į gimtinę sugrįžta partizanas nuo Simno, Skovagalių kaimo, Albinas Ivanauskas-Topolis, Perlas. Sugrįžta nusikratęs „suplėkusios šimtmečių dangos“, nes 62 metus buvo priešų paslėptas, užkastas taip, kad niekas niekada jo nerastų, pasmerktas myriop kaip „banditas“, „plėšikas“, nežmogus. Tačiau grįžta garbingai: šiemet paskelbtais Lietuvos nepriklausomybės kovų atminimo metais, per savo 92-ąjį gimtadienį, nors istorijoje visada liks jaunas, 30-etis – tokio amžiaus buvo sušaudytas už tai, kad nepakluso nuožmių atėjūnų valiai.

Daugiau


2019-05-17

Gegužės 18 – Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena

Minėjimo Tauragėje programa:
11.00 val. Padėkos Šv. Mišios už Lietuvos partizanus ir Laisvės gynėjus Švč. Trejybės bažnyčioje Tauragėje
12.15 val. Renginys Lietuvos partizanams pagerbti bažnyčios skvere, prie paminklo partizanams
12.45 val. Eisena nuo Švč. Trejybės bažnyčios aikštės Tauragės Jono Viktoro Kalvano parko link, prie paminklo Vincui Kudirkai.
13.00-18.00 val. Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos renginiai Kalvano parke:
13.00 val. Nacionalinių orlaivių ir NATO naikintuvų skrydis
13.15 val. GSK parodomoji programa ir stilizuotos salvės
13.30– 18.00 val. Lietuvos kariuomenės ir sąjungininkų padalinių ginkluotės, technikos, ekipuotės ir logistikos ekspozicijų lankymas, NATO padalinių, studijų LKA, šauktinių ir savanorių tarnybos pristatymas, kvietimas įveikti ne vieną žaidybinę kliūtį ar karinę užduotį kartu su kariais ir būsimaisiais karininkais. Nepriklausomybės kovų rekonstrukcija, karinės parodomosios operacijos.
16.00 val. Parodomoji karinė operacija
14.00-17.00 val. Koncertinė programa pagrindinėje scenoje

Plačiau – internetinėje sveitainėje www.kam.lt


2019-05-17

Prieš 70 metų, 1949 m. gegužės 17 d., Jurbarke gimė antisovietinio pasipriešinimo dalyvė, pogrindinės spaudos platintoja Angelė Paškauskienė (mirė 1985 m. sausio 9 d. Vilniuje).


2019-05-10
Sveikiname 19-ojo nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ laureatus!

Visus laureatus ir jų mokytojus kviečiame diplomus ir dovanas atsiimti gegužės 13 d.–liepos 1 d. adresu Didžioji g. 17/1, Vilnius arba susisiekti tel. (8 5) 275 52 61 dėl dovanų perdavimo kitais būdais.
Prieš atvykstant atsiimti dovanų prašome iš anksto nurodytu telefonu susitarti dėl atvykimo laiko. Konkurse dalyvavusiems, bet netapusiems laureatais mokiniams, bus paruošti ir į mokyklas išsiųsti konkurso dalyvio pažymėjimai.

Laureatų sąrašas

2019-05-10

Prieš 90 metų, 1929 m. gegužės 10 d., Marijampolės aps. Krosnos vls. Naujienos k. gimė Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto steigėjas kun. Juozas Zdebskis (žuvo 1986 m. vasario 5 d. Šalčininkų r. kelyje Kalesninkai–Eišiškės, ties posūkiu į Valkininkus).


2019-05-08

Gegužės 4 d. Čikagoje atidengtas paminklas Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio ginkluotųjų pajėgų vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui. Paminklo idėją įgyvendino Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Užsienio reikalų ministerija ir JAV lietuvių bendruomenė. Autorius – skulptorius Jonas Jagėla.
Anot iškilmėse dalyvavusio užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus, Pasaulio lietuvių centre A. Ramanausko-Vanago atminimas bus puoselėjamas, o „didvyrio istorija bus perduodama iš kartos į kartą, liudydama heroizmą, meilę ir ištikimybę Tėvynei Lietuvai“.


2019-05-04

Prieš 60 metų, 1959 m. gegužės 4-osios naktį, Šilalės r. Buišių k. gyventojo Kazio Nogniaus namuose žuvo paskutiniai Šilalės krašto partizanai Petras Povilas Oželis-Jaunutis ir Feliksas Urbonas-Algirdas.


2019-04-28

Prieš 70 metų, 1949 m. balandžio 28 d., Kuršėnų aps. Tryškių vls. Birbiliškės miške žuvo Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės vadas Ignas Šapkūnas-Meisteris, Buržujus ir partizanas Gureckas.


2019-04-21

Prieš 110 metų, 1909 m. balandžio 21 d., Kėdainių aps. Ariogalos vls. Pagynėvio k. gimė vienas iš Tauro apygardos ir Lietuvos išlaisvinimo komiteto įkūrėjų Antanas Ylius-Vilkas (mirė 1994 m. liepos 8 d. Šiauliuose).


2019-04-19

Sveikindami su šv. Velykomis linkime,
kad Prisikėlimo šviesa ir dvasia aplankytų kiekvienus namus!
Tegul atbundanti gamta suteikia džiaugsmo ir tvirtybės.
LGGRTC darbuotojai ir generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė
Atvirukas iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus rinkinių


2019-04-18
Balandžio 17-ą mirė skulptorius, ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiaus kavalierius, ilgametis Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojas Jonas Jagėla.

A.a. Joną Jagėlą galima pagerbti ketvirtadienį (nuo 12 val.) ir penktadienį Šv. Jonų bažnyčioje (Šv. Jono g. 12). Urna išnešama penktadienį 13.40 val.

Jonas Jagėla sukūrė kelias dešimtis paminklų, daugiausia skirtų Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio dalyviams.
Paskutinis J. Jagėlos darbas – paminklas Lietuvos partizanų vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui gegužės pradžioje bus pastatytas Čikagoje.

Daugiau

2019-04-18
Balandžio 17 d. Tuskulėnų rimties memorialiniame komplekse vyko susitikimas su 1941 m. tremtiniu Vitaliu Staugaičiu. Jis pasidalino atsiminimais apie vaikystę Lietuvoje ir pirmuosius okupacijos metus, tremtį Altajaus krašte ir Jakutijoje bei grįžimą į tėvynę po daugybės metų. Renginio metu buvo rodomi piešiniai, kuriuose pavaizduoti skaudūs tremties epizodai, ir nuotraukos iš 1989 m. vykusios ekspedicijos į Jakutiją. Baigiantis susitikimui LGGRTC generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė pasveikino V. Staugaitį neseniai sulaukus 90-mečio ir įteikė atminimo dovanas.

2019-04-17

Prieš 100 metų, 1919 m. balandžio 17 d., Suvalkų aps. Smalėnių mstl. gimė Žemaičių apygardos Kardo rinktinės vadas Antanas Jonauskas-Genys (žuvo 1951 m. lapkričio 23 d. Kretingos r. Anužių k.).


2019-04-15

Prieš 110 metų, 1909 m. balandžio 15 d., Kėdainių aps. Šėtos vls. Pramislavos k. gimė pasaulyje pagarsėjusios maldaknygės „Marija, gelbėk mus“ autorė, politinė kalinė ir kankinė Adelė Dirsytė (mirė 1955 m. rugsėjo 26 d. Chabarovsko ligoninėje, Chanarovsko kr. (Rusija).


2019-04-11
Kviečiame į susitikimą su 1941 m. tremtiniu, ekspedicijos „Lena 89“ vedliu, atsiminimų knygos „Lenos deltoje ne savo noru“ autoriumi Vitaliu Staugaičiu!

2019-04-03

Europos Parlamento rezoliucijos dėl Europos sąžinės ir totalitarizmo metinės

2009 m. balandžio 2 d. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl Europos sąžinės ir totalitarizmo, nulėmusią Europos atminties ir sąžinės platformos įkūrimą. Jau aštuntus metus Platforma kviečia totalitarizmo istoriją tiriančius nacionalinius institutus bendradarbiauti kuriant bendrą tinklą bei prisidėti rengiant visos Europos dokumentų centrą ar memorialą totalitarinių režimų aukoms atminti.

Daugiau


2019-03-28

Prieš 100 metų, 1919 m. kovo 28 d., Marijampolėje gimė kovotojas už Katalikų bažnyčios ir tikinčiųjų teises kun. Pranas Račiūnas (mirė 1997 m. rugpjūčio 24 d. Kaune).


2019-03-28

Prieš 70 metų, 1949 m. kovo 28 d., Ukmergės aps. Šešuolių vls. Užupėnų k. buvo sunaikintas Didžiosios kovos apygardos B rinktinės štabo bunkeris. Žuvo rinktinės vadas Kazys Ališauskas-Spartakas, rinktinės štabo narys ir rinktinės vado adjutantas Feliksas Mikalajūnas-Žalgiris ir rinktinės Agitacijos ir propagandos skyriaus viršininkas Bronius Morkūnas-Kirka.


2019-03-27
Teismas atmetė reikalavimą naujai tirti J. Noreikos – Generolo Vėtros veiklą

Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė pil. G. A. Gochino skundą prieš Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrą. Šioje byloje G. A. Gochinas prašė teismo įpareigoti Genocido ir rezistencijos tyrimo centrą pakeisti savo istorinę išvadą dėl J. Noreikos veiklos Antrojo pasaulinio karo metais, teigdamas neva J. Noreika kolaboravo su naciais ir dalyvavo Holokauste. Centras G.A. Gochino medžiagą teismui įvertino kaip „nacių propagandos atkartojimą, kad už Holokaustą Lietuvoje neva atsakingi ne vokiečiai, o lietuviai.“
Teismas pabrėžė, kad Centro 2018-07-18 raštas G.A. Gochinui „yra išsamus, detalus, jame aptariami visi pagrindiniai pareiškėjo klausimai dėl Jono Noreikos veiklos, pateikta Centro pozicija dėl pareiškėjo nurodomų argumentų, susijusių su Jono Noreikos asmenine ir darbinės veiklos įtaka žydų žudynėms. Centro 2018-07-18 rašte išdėstyta pozicija yra aiški, pateikiami konkretūs Centro dėstomų argumentų pagrindai, t. y. istorinių tyrimų, archyvų duomenys, istorinis aplinkybių kontekstas, mokslinių straipsnių ištraukos. Nėra pagrindo sutikti su pareiškėjo nurodomais teiginiais, kad Centro atsakymai pateikti selektyviai pasirenkant atsakymo temas, iš ginčijamo rašto turinio matyti, kad Centras pateikė visapusišką poziciją dėl Jono Noreikos veiklos“.

Visas teismo sprendimas – čia.

2019-03-27
Atsižvelgdamas į viešoje erdvėje išsakytas kontraversijas Jonui Noreikai (Generolui Vėtrai) LGGRT centras, papildomai įvertinęs antinacines J. Noreikos veiklos aplinkybes, skelbia savo paaiškinimą.

Centro nuomone, J. Noreikos veikla nelaikytina kolaboravimu, nes nacių okupacijos metu būdamas Šiaulių apskrities viršininku jis taip pat aktyviai veikė antinaciniame pogrindyje, padėjo Šiaulių žydų gelbėtojams. Už antinacinį pasipriešinimą J. Noreika dvejus metus buvo kalinamas Štuthofo koncentracijos lageryje.

Centras taip pat pažymi, kad:
- Lietuvoje įvestas nacių okupacijos režimo tipas skyrėsi nuo okupacinio režimo tipo Vakarų Europos dalyje;
- Vokiečiai stengėsi parodyti, kad už žydų žudymą atsakingi lietuviai;
- 1941 m. okupuotos Lietuvos gyventojai nesuvokė getų kaip Holokausto dalies;
- 1975 m. JAV administracija iš kaltinamųjų sąrašų išbraukė Lietuvos Laikinosios vyriausybės vadovą ir vidaus reikalų ministrą, kurie buvo kaltinami panašiai kaip J. Noreika – kolaboravimu su naciais ir prisidėjimu prie žydų izoliavimo;
- geto vidaus struktūros – žydų taryba ir vidaus policija – taip pat susilaukia kaltinimų kolaboravimu, tačiau šių struktūrų vadovams Kaune kabo atminimo lentos.

Plačiau
2019-03-27
Kovo 21–22 d. Vroclave, Lenkijoje vyko Europos atminties ir sąžinės platformos (Platform of European Memory and Conscience) narių susitikimas, kuriame LGGRTC atstovavo vyresnioji specialistė Greta Paskočiumaitė. Susitikimas skirtas asmenų, bandžiusių pereiti geležinę uždangą, teisinės reabitacijos ir kompensacijos temai bei Platformos 2019 m. veiklų planavimui. Susitikime dalyvavo totalitarinius režimus tiriantys mokslininkai iš Čekijos, Lietuvos, Lenkijos, Rumunijos, Slovėnijos, Vengrijos, Vokietijos. Dalintasi šalių praktika tiriant komunizmo nusikaltimus ir per 30 metų pasiektais rezultatais.

Daugiau

2019-03-25

Prieš 70 metų, 1949 m. kovo 25–28 d., vyko vienas didžiausių Lietuvos gyventojų trėmimų kodiniu pavadinimu „Bangų mūša“ (ištremta apie 30 tūkst. žmonių).Kovo 25-ąją, pirmadienį, nuo 10 iki 17 val. Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje (Aukų g. 2A, Vilnius) nemokamas muziejaus lankymas.

Kviečiame apsilankyti!

2019-03-25
Kovo 10-15 d. nacionalinio konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ laureatai Gytis Sarapinas, Kamilė Endriuškaitė ir Diana Brazaitė, lydimi LGGRTC vyriausiosios istorikės Dalios Narušienės, lankėsi Europos Parlamente Strasbūre.

2019-03-24

Prieš 70 metų, 1949 m. kovo 24 d., Utenos aps. Leliūnų vls. Nolėnų k. gyventojo J. Šimonėlio sodyboje sunaikintas Vytauto apygardos Liūto rinktinės bunkeris. Žuvo Šiaurės rytų Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) partizanų srities vado pavaduotojas ir Vytauto apygardos vadas Vincas Kaulinis-Miškinis, Utenis, apygardos vado adjutantas Albertas Guobužas-Šamas ir penki jų bendražygiai.


2019-03-21

Prieš 90 metų, 1929 m. kovo 21 d., Čikagoje (JAV) gimė Lietuvos geologas, disidentinio sąjūdžio dalyvis, Lietuvos Helsinkio grupės narys, pogrindinio leidinio „Perspektyvos“ leidėjas, straipsnių „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikoje“  ir „Aušroje“ autorius, politinis kalinys Vytautas Skuodis (mirė 2016 m. gruodžio 7 d. Vilniuje).


2019-03-19
Sulaukęs 96-erių kovo 18 d. mirė Lietuvos partizaninio karo dalyvis, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio organizacijos štabo viršininkas, Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius, Laisvės premijos laureatas Vytautas Balsys-Uosis.

Velionis bus pašarvotas kovo 19 d. 16 val. Kauno įgulos karininkų ramovėje. Laidotuvės kovo 20 d. 15 val. Romainių kapinėse.

2019-03-18

Prieš 60 metų, 1959 m. kovo 18 d., Vilniuje gimė disidentas, vienas iš Lietuvos laisvės lygos (LLL) įkūrėjų ir aktyvių narių, pogrindinės spaudos rengėjas ir platintojas, politinis kalinys kunigas pranciškonas Julius Sasnauskas.


2019-03-18

Prieš 70 metų, 1949 m. kovo 18 d., Šiaulių aps. Klovainių vls. Laipuškių k. žuvo Algimanto apygardos Žaliosios rinktinės vadas Jonas Vitautas Česnakavičius-Valas, Daujotas, rinktinės Organizacinio skyriaus viršininkas Anicetas Algirdas Meškauskis-Vanagaitis, Lapinas ir partizanas Jonas Ivanauskas-Lizdeika.


2019-03-15

Prieš 110 metų, 1909 m. kovo 15 d., Palangoje gimė Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos prezidiumo pirmininkas, LLKS Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos signataras, partizanų generolas, ketvirtasis Lietuvos prezidentas Jonas Žemaitis-Vytautas (1954 m. lapkričio 26 d. sušaudytas Maskvos Butyrkų kalėjime).


2019-03-13
Kovo 12 d. Europos Žmogaus Teisių Teismas Strasbūre pripažino, kad sistemingas Lietuvos partizanų naikinimas prilygsta lietuvių tautos genocidui.
2015 m. tas pats Strasbūro teismas buvo paskelbęs, kad Lietuva partizanų naikinimą nepagrįstai prilygino genocidui.
LGGRTC gen. direktorė Birutė Burauskaitė naująją Strasbūro teismo nutartį įvertino kaip Lietuvos laimėjimą.

Daugiau

2019-03-13

Genocido tyrimo centras nepasiduos vulgariam spaudimui

Jau metus laiko Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (toliau - Centras) sulaukia nuožmaus reikalavimo sudėtingą ir skausmingą Lietuvos istoriją vertinti ne pagal istoriografijoje priimtus metodus, ne pagal istorinius faktus, bet pagal atskirų asmenų norus. Šis spaudimas pasireiškia dešimtimis skundų įvairioms valstybės institucijoms, redakcijoms, užverčiant Centrą paklausimais, viešoje erdvėje, taip pat ir tarptautinėje, skleidžiant netiesą apie Centrą, Lietuvą, istorinius veikėjus, šmeižiant bei atvirai grasinant sunaikinti Centrą arba pakeisti jo vadovybę. Vienas iš tokių netiesos skleidimo atvejų baigėsi tuo, kad pernai minint Adolfo Ramanausko-Vanago 100-ąsias gimimo metines jo gimimo vietoje, New Britaine (JAV), buvo nelauktai atsisakyta ilgai siekto susitarimo pastatyti partizanų vadui Centro pagamintą paminklą.

Daugiau


2019-03-13
Kovo 8 d. Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijoje vyko Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas. Jame dalyvavo LGGRTC Atminimo programų skyriaus vedėja Dalė Rudienė ir šio skyriaus vyresnysis istorikas Benas Navakauskas. Gimnazistams pristatytos programos „Okupacijų istorija jaunimui“ bei „Partizaninis karas Lietuvoje“.

2019-03-07

Prieš 70 metų, 1949 m. kovo 7 d. Alytaus aps. Kalesninkų miške buvo sunaikinti du Dainavos apygardos štabo bunkeriai: prie Žemaitėlių ir Jotiškių k. Viename – Dainavos apygardos štabo – bunkeryje MGB agentai „Rytas“ (Algirdas Skinkys) ir „Varnas“ (būsimas garsus LSSR poetas Kostas Kubilinskas) nušovė miegantį Šarūno rinktinės vadą, nuo 1948 m. lapkričio mėn. laikinai ėjusį Dainavos apygardos vado pareigas Benediktą Labėną (Labenską)-Kariūną. Kitame – Kazimieraičio rinktinės štabo – bunkeryje žuvo Dainavos apygardos vado pavaduotojas ir Kazimieraičio rinktinės vadas Vaclovas Voveris-Žaibas, rinktinės ir Geležinio Vilko tėvūnijos štabo viršininkas Viktoras Kazlauskas-Vanagas, šios tėvūnijos būrio vadas Jonas Kazlauskas-Šermukšnis ir partizanas Petras Šilanskas-Labutis.


2019-02-28

Prieš 70 metų, 1949 m. vasario 28 d., Kauno aps. Veiverių vls. Girininkų II k. gyventojo Vinco Klimausko namuose žuvo Tauro apygardos Birutės rinktinės vadas Stanislovas Jaloveckas-Kiškis, Mindaugas, štabo Žvalgybos skyriaus viršininkas Andrius Naudžius-Beržas, Arlausko kuopos vadas ir rinktinės štabo viršininkas Jonas Skučas-Kęstutis ir būrio vadas Bronius Naudžius-Žiemys.


2019-02-27
Lietuvos Respublikos Seime vyksta renginiai, skirti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Kovo 11 d. atvirų durų valandomis Seime vyks vaikų kūrybinės dirbtuvėlės, viktorina, koncertas. Taip pat bus galima aplankyti Kovo 11-osios Akto salę.
Kviečiame dalyvauti!

Renginių programa
 

2019-02-27
2019 m. vasario 17 d. LGGRTC Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus padalinyje Druskininkų rezistencijos ir tremties muziejuje įvyko fotografijų parodos „Šaulys – Tėvynės labui”, skirtos 100-osioms Lietuvos šaulių sąjungos metinėms paminėti, atidarymas. G. Matulionio 103-iosios šaulių kuopos vadas Ramūnas Šerpatauskas pristatė Lietuvos šaulių sąjungos įkūrimo ir veiklos istoriją.

Daugiau

2019-02-25
Vasario 23 d. Vilniaus knygų mugėje pristatyta LGGRTC išleista rusų rašytojo Vladislav Ogarkov apybraiža „Mano draugas Lapinskas“. Pristatyme dalyvavo Norilsko lagerio kalinio Vinco Lapinsko artimieji ir pažįstami, lietuviško leidinio sudarytoja, LGGRTC atstovai bei istorija susidomėję žmonės.

2019-02-19
Vasario 16 d. LGGRTC generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė, Atminimo programų skyriaus vedėja Dalė Rudienė, vyriausioji istorikė Dalia Narušienė ir vyriausioji specialistė Jolanta Sinkevičiūtė dalyvavo Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjime prie Televizijos bokšto. Po vėliavos pakėlimo ceremonijos generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė Telecentro atstovams perdavė nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ laureatų Algirdo Žostauto ir Robertos Beleckaitės darbą „Žmonių tvirtybės bokštas“ (Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centras, mokytojai Jonas Rabačiauskas ir Birutė Krasuckienė).

2019-02-19
Vasario 15 dieną Minaičių kaime (Grinkiškio sen., Radviliškio r. sav) įvyko Lietuvos valstybės atkūrimo dienos ir Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos paskelbimo 70-ųjų metinių minėjimas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio memoriale. Renginį organizavo Radviliškio rajono savivaldybė, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Lietuvos kariuomenė ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Daugiau

2019-02-15

Prieš 70 metų, 1949 m. vasario 16 d., Radviliškio aps. Grinkiškio vls. Minaičių k. Miknių sodyboje Prisikėlimo apygardos štabo bunkeryje paskelbta Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos deklaracija– konstitucinės reikšmės dokumentas, liudijantis Lietuvos valstybės tęstinumą okupacijos sąlygomis.


2019-02-14
Prieš 70 metų, 1949 m. vasario 10–20 dienomis įvyko vientelis Lietuvos partizanų suvažiavimas. Vidury okupuotos Lietuvos, ankštame šešių kvadratinių metrų bunkeryje, partizanų vadai dešimt parų tarėsi dėl Lietuvos ateities.
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) 1949 m. vasario 16 d. deklaracija laikytina panašaus lygmens aktu, kaip ir 1918 m. vasario 16 d. ar 1990 m. kovo 11 d. nepriklausomybės aktai. Nuo šių dviejų aktų 1949-ųjų deklaracija skiriasi nebent tuo, kad jos nepavyko taip greitai realizuoti ir kad jos paskelbimo kaina buvo žymiai didesnė.

Daugiau

2019-02-12

Lietuvos ypatingasis archyvas maloniai kviečia į parodą
LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS
1949 m. vasario 16 d.
DEKLARACUA
IR JOS SIGNATARAI
Paroda atidaroma 2019 m. vasario 14 d. 16 val.
Lietuvos nacionaliniame muziejuje, Arsenalo g. 1, Vilniuje
Paroda veikia 2019 m. vasario 14 d. kovo 31 d.


2019-02-06
„1941 m. birželio 22 d. kilus Vokietijos–SSRS karui Lietuvoje prasidėjo ir po visą kraštą išplito sukilimas. Jo centru tapo Kaunas, kur birželio 23 d. per sukilėlių užimtą Kauno radiofoną (…) paskelbta apie atkuriamą laisvą, nepriklausomą Lietuvą ir Lietuvos laikinosios vyriausybės sudėtį. Tai suteikė naują impulsą visoje Lietuvoje, pradėjo sparčiai formuotis ginkluotosios lietuvių sukilėlių grupės. (…) Tolesnis šių sukilimo metu susiformavusių karinių-partizaninių formuočių likimas priklausė nuo vokiečių“, – rašoma Arūno Bubnio knygoje „Lietuvių policijos batalionai 1941–1945 m.“

8diena.lt pateikia istorikų pokalbį apie šią knygą, apie itin dramatišką, netgi tragišką kai kurių jaunų vyrų likimą, apie tai, kaip laisvės kovotojai virsta nusikaltėliais žmogiškumui, apie trapų egzistencinį pasirinkimą tarp savo ir kito mirties, apie vieną skaudžiausių, jautriausių ir mažai nagrinėtų Lietuvos istorijos laikotarpių.

Daugiau

2019-02-04
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras internetinėje svetainėje www.kgbveikla.lt baigė publikuoti dokumentus apie nusikalstamą Raudonosios armijos veiklą Lietuvoje 1939-1949 m. Baigiamajame etape atskleidžiami Raudonosios armijos nusikaltimai prieš Lietuvos okupaciją ir iškart po jos.

Daugiau

2019-01-30
Prieš 70 metų, 1949 m. sausio 31 d., Kupiškio aps. Aukštupėnų vls. Ožkinių k. žuvo Dariaus ir Girėno rinktinės partizanų būrio vadas Albinas Tindžiulis-Dėdė.

2019-01-25

Prieš 70 metų, 1949 m. sausio 25 d., Panevėžio aps. Smilgių vls. Padaugyvenės k. gyventojo A. Meškausko sodyboje žuvo Prisikėlimo apygardos Lietuvos žaliosios rinktinės vadas Petras Masiulaitis-Virpša, Giria, rinktinės štabo Žvalgybos skyriaus viršininkas Antanas Brazauskas-Žaibas, rinktinės vado asmens sargybinis Mečislovas Baltramiejūnas-Tadas ir keturi jų bendražygiai.


2019-01-25
2019 m. sausio 24 d. Rokantiškių kapinėse buvo palaidotas a.a. Petras Cidzikas.

Paskutinėje kelionėje vieną žymiausių disidentų ir visuomenininkų lydėjo žmona Vanda, dukra Rūta, anūkės, giminaičiai, taip pat bendražygiai, kovos bei dvasios bičiuliai.

Daugiau

2019-01-22
A.a. disidentą ir visuomenininką, pogrindžio spaudos platintoją, politinių bado akcijų iniciatorių, pirmųjų mitingų už laisvę organizatorių, Vyčio kryžiaus kavalierių Petrą Cidziką galima pagerbti trečiadienį nuo 13 val. Šv. Ignoto bažnyčios šarvojimo salėje (Šv. Ignoto g. 6, Vilnius).
Šv. Mišios ketvirtadienį 10 val. Šv. Ignoto bažnyčioje, karstas išnešamas 12 val.
Laidodotuvės Rokantiškių kapinėse.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

2019-01-21
Sausio 21-ą, paryčiais, mirė žinomas disidentas ir visuomenininkas, pogrindžio spaudos platintojas, politinių bado akcijų iniciatorius, pirmųjų mitingų už laisvę organizatorius, Vyčio kryžiaus kavalierius Petras Cidzikas.

Daugiau

2019-01-20

Prieš 70 metų, 1949 m. sausio 20 d., Marijampolės aps. Marijampolės vls. Liepynų k. sunaikintas Tauro apygardos Vytauto rinktinės štabas. Žuvo rinktinės vadas Kazimieras Greblikas-Gegužis, Sakalas, rinktinės štabo Ūkio skyriaus viršininkas Vytas (Vytautas) Kronkaitis (Krunkaitis)-Herbas, rinktinės štabo ir Rikiuotės skyriaus viršininkas Jurgis Vasiliauskas-Algimantas, Skydas. Tą pačią dieną Vyšnialaukio k. žuvo rinktinės Žvalgybos skyriaus viršininkas Petras Terza-Stumbras.


2019-01-16
Kaip KGB atsilygindavo savo agentams

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras savo interneto svetainėje www.kgbveikla.lt pateikia 70 Lietuvos ypatingajame archyve esančių dokumentų, atskleidžiančių mažai žinomą LSSR KGB santykio su dirbančia agentūra aspektą – gerai dirbančių slaptųjų bendradarbių (agentų, patikimų asmenų ir konspiracinių butų laikytojų) materialinį skatinimą.

Daugiau

2019-01-15
Prieš 90 metų, 1929 m. sausio 15 d., Kretingos aps. Kretingos vls. Rūdaičių k. gimė antisovietinio pasipriešinimo dalyvė, Sausio 13-osios brolijos įkūrėja ir vadovė Jadvyga Bieliauskienė (mirė 2009 m. lapkričio 21 d.).

2019-01-12

Prieš 70 metų, 1949 m. sausio 12 d., Lazdijų aps. Leipalingio vls. Gerdašių k. gimė disidentas, kultūros veikėjas, vienas iš pogrindžio literatūrinio almanacho „Pastogė“ leidėjų Juozas Prapiestis (mirė 2013 m. Vilniuje).


2019-01-11
Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena. 1991 m. sausio 13 d., sovietų kariuomenei ir specialiesiems daliniams užimant Lietuvos radijo ir televizijos pastatą, Televizijos bokštą, žuvo 14 laisvės gynėjų, dar beveik tūkstantis žmonių buvo sužeista ar kitaip nukentėjo.
Sausio 12 d. nuo 10 iki 18 val. ir sausio 13 d. nuo 10 iki 17 val.
Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje (Aukų g. 2A) ir Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse (Žirmūnų g. 1F, 1N) ekspozicijų lankymas nemokamas. Muziejaus konferencijų salėje – fotografo Viliaus Jasinevičiaus paroda „Vilniaus barikadose 1991” .

Kviečiame apsilankyti!

2019-01-10

Jeigu esi 5-12 kl. mokinys, domiesi Lietuvos istorija ir nori atskleisti savo talentus, kviečiame dalyvauti jau 19-tą kartą organizuojamame nacionaliniame mokinių konkurse „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ ir prisidėti prie istorijos įamžinimo. Susipažink su konkurso nuostatais ir savo rašto darbus, piešinius, dainas, video medžiagą, rankdarbius, fotografijas ir kitus darbus kartu su užpildyta dalyvio anketa siųsk adresu Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius arba el. paštu iki 2019 m. kovo 11 d.
Iškilus klausimams kreipkitės telefonu (85) 275 5261, arba el.paštu.


Konkurso nuostatai
Konkurso anketa


2019-01-06
Prieš 80 metų, 1939 m. sausio 6 d., Rokiškio vls. Ratkūnų k. gimė pasipriešinimo sovietų okupaciniam režimui dalyvis, pogrindinės spaudos platintojas, politinis kalinys Petras Plumpa.2019-01-06

Prieš 90 metų, 1929 m. sausio 6 d., Tauragės aps. Skaudvilės vls. Skaudvilės mstl. gimė disidentas, pogrindžio spaudos tekstų autorius ir bendradarbis Stasys Stungurys.


2019-01-03
Prieš 100 metų, 1919 m. sausio 3 d., Kauno aps. Pakuonio vls. Bačkininkų k. gimė partizanas, pogrindinės spaudos platintojas Povilas Buzas (mirė 2012 m. sausio 13 d. Birštone).