2021 m. rugsėjo 19 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt

Šiandien, 2021-02-04, „Lietuvos ryto“ žurnalisto Vytauto Bruverio publikacijoje „Po kaltinimų istoriją verčiant radikalios dešiniosios propagandos bastionu – įtarimai dėl lėšų grobstymo“ yra pateikta tiesai prieštaraujanti dezinformacija apie Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrą (toliau – Centras), o pats straipsnis esmingai prieštarauja Visuomenės informavimo įstatymui (16 str. „viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi visuomenės informavimo priemonėse pateikti kuo daugiau viena nuo kitos nepriklausomų nuomonių”, 41 str. „žurnalistai turi teikti teisingas, tikslias ir nešališkas žinias, kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis keliais šaltiniais“) bei Visuomenės informavimo etikos kodeksui 3, 5 ir 6 straipsniams.

Žurnalistas V. Bruveris, nepatikrinęs skelbiamų faktų, neišklausęs ir nepaskelbęs kitos nuomonės, remdamasis anoniminiais šaltiniais paskelbė šias tikrovės neatitinkančias žinias:

„[Centre] galimai piktnaudžiaujama tarnybine padėtimi siekiant asmeninės finansinės naudos grobstant valstybines lėšas“
„Kokius paminklus reikia statyti, o kokių ne, vienašališkai sprendžia LGGRTC Memorialinio departamento vadovybė“,
„Neaišku, kaip įkainojami statymo darbai, apskaičiuojami medžiagų kiekiai“, „pasižymintys itin nekokybišku darbu“.
„Šios įmonės vadovas Motiejus Jakubauskas galimai susijęs asmeniniais ryšiais su LGGRTC generaliniu direktoriumi A. Jakubausku.“

Jei žurnalistas V. Bruveris dirbtų laikydamasis Visuomenės informavimo įstatymo ir etikos kodekso būtų sužinojęs, kad ši dezinformacija neparemta jokiais argumentais ir faktais, kad paminklų statymą numato Centro Taryba strateginiame plane, o paminklai statomi paskelbus konkursus ir pasirašius dvišales arba trišales sutartis su savivaldybėmis ir visuomeninėmis organizacijomis, nei vienas paminklas nepastatytas be istorinio archyvinio pagrindo, tarp Centro gen. direktoriaus A. Jakubausko ir UAB „Sonetas ir Ko“ vadovo M. Jakubausko nėra jokių giminystės ryšių, sutampa tik pavardės, pirkimo sutartis su UAB „Sonetas ir Ko” sudaryta 2020 m. kovo 30 d., o A. Jakubauskas LGGRT centro gen. direktoriumi paskirtas 2020 liepos 1 d.


Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras


2021-02-04
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”