http://www.genocid.lt/centras/lt/3287/a/

Lenkijos aneksuota Rytų Lietuva 1920-1939 m.

Lenkijos okupacijos ir aneksijos laikotarpis (1920-1939 m.) Rytų Lietuvoje – Lietuvos valstybės istorijos periodas, kai lietuviai sunkiomis lenkų okupacinio režimo sąlygomis siekė išsaugoti kalbą ir kultūrą, galimybę šviestis gimtąja kalba, nevaržomi turėti savo organizacijas ir spaudą. Tai laikotarpis, kai Lenkijos administracinės valdžios buvo persekiojami lietuviai, o pats kraštas – polonizuojamas, siekiant kuo greitesnės Rytų Lietuvos integracijos į Lenkijos valstybę. Šie įvykiai iki šiol vis dar yra Lietuvos visuomeninio gyvenimo santykių sudėtinė dalis, vis dar turi įtakos lietuvių santykių su lenkais Lietuvoje ir už jos ribų specifikai. Ši specifika lemia ir Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento istorinių tyrimų pobūdį.

Šiuo metu išskiriamos kelios pagrindinės istorinių tyrimų kryptys. Pirmoji kryptis – tai lietuvių švietimo ir kitų joms giminingų draugijų, organizacijų veikla Rytų Lietuvoje, Lenkijos įvykdytos okupacijos ir aneksijos sąlygomis. Antroji kryptis – tai Lietuvos sienos su Lenkija apsauga 1920-1938 metais istorijos tyrimai.

Nagrinėjamoje temoje aptariama Rytų Lietuvos okupacija ir aneksija, nagrinėjami lietuvių švietimo klausimai. Kaip veikė lietuvių švietimo ir kitos joms giminingos draugijos, organizacijos Lenkijos įvykdytos okupacijos ir aneksijos sąlygomis? Ar būta bendradarbiavimo? Kur, kokiose vietovėse veikė lietuvių švietimo organizacijų mokyklų, skaityklų tinklai? Kur, kokiose vietovėse ir kada veikė lenkiškos mokyklos? Lietuvių kultūrinė veikla kaimuose, miesteliuose, miestuose. Jos organizavimas, organizatoriai, galimas bendradarbiavimas su kitomis tautinėmis mažumomis.

Tema “Lenkijos aneksuota Rytų Lietuva 1920-1939 m.“ aktuali, nes nauju istoriniu požiūriu netirta. Ją tiriant, bus atskleisti iki šiol nežinomi, svarbūs lietuvių kalbos, švietimo, valstybės, rezistencijos istorijos aspektai. Tyrime bus pateikta žinių apie pirmosios 20 a. pusės kultūrinį genocidą, kurį kentė dabar jau mirę tautiečiai ir atkuriamos valstybės švietimo įstaigos okupuotoje Lietuvos dalyje.


STRAIPSNIAI

„Lietuvių švietimo draugijos "Rytas" veikla Vilniaus krašte (1920-1939 m.)"
Genocidas ir rezistencija, 2013, Nr. 1 (33) p.112-135.

„Lenkijos valdžios polonizacijos politika prieš lietuvių tautinę mažumą (1935-1939 m.)"
Genocidas ir rezistencija, 2015, Nr.1 (37) p.109-126.

„Lietuvių Šv.Kazimiero draugijos veikla Vilniaus krašte (1926-1940 m.)"
Genocidas ir rezistencija, 2016, Nr.2 (40) p.86-118.

„Lietuvos liaudies milicijos veikla neutraliojoje zonoje (1920-1923 m.)"
Genocidas ir rezistencija, 2017, Nr.2 (42) p.86-103.

„Lietuvos sienos su Lenkija apsauga 1920-1938 metais"
Genocidas ir rezistencija, 2020, Nr.1 (47) p.132-150.