2021 m. rugsėjo 19 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
IN MEMORIAM
IN MEMORIAM

Rimvydas RACĖNAS (1934–2021)
2021 m. balandžio 19 d., eidamas 88 metus, mirė 1941-ųjų tremtinys Rimvydas Racėnas.

Rimvydas Racėnas gimė 1934 m. sausio 29 d. Eržvilke (dabar Jurbarko r.). Tėvas Povilas – Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris, Skaudvilės policijos nuovados viršininkas, mama Irena – pradinės mokyklos mokytoja. 1935 m. gimė Rimvydo brolis Valentinas.

Darnų šeimos gyvenimą sugriovė 1941 m. birželio 14 d. prasidėję Lietuvos gyventojų trėmimai.

Povilas ir Irena Racėnai su mažamečiais vaikais Rimvydu ir Valentinu suimti savo namuose Pužų kaime Skaudvilės vlsč. Tauragės aps. ir nuvežti į Batakių geležinkelio stotį.

Povilas Racėnas (1898–1942) atskirtas nuo šeimos, išvežtas ir įkalintas Kraslago lagerių grupei priklausančiame Nižniaja Poimos 7-ajame lagerio punkte Krasnojarsko kr., 1942 m. lapkričio 5 d. sušaudytas.

Irena Racėnienė (1904–1985) su vaikais ištremta į Kortkeroso miško pramonės ūkį Komijos ASSR. 1947-ųjų liepos mėn. Rimvydas su broliu Valentinu ryžosi bėgti į Lietuvą. Iki 1951 m. jie gyveno Lietuvoje, tačiau buvo suimti ir grąžinti į tremtį. Į Lietuvą su mama sugrįžo 1958 m.

Lietuvoje niekas nelaukė. Buvo sunku įsidarbinti, prisiregistruoti.

Patirti tremties išgyvenimai ir tėvo netektis suformavo viso nueito gyvenimo tikslą – būti gyvu liudytoju – rašyti ir kalbėti apie patirtas Lietuvos gyventojų represijas, įamžinti negrįžusiųjų atminimą.

R. Racėno prisiminimai 1991 m. buvo publikuoti vienoje pirmųjų tremtinių atsiminimų rinktinėje "Ešelonų broliai". 1995 m. pasirodė jo knyga „Komių žemėje“, 1997 m. - „Rešotų aidai“, 2005 m. - „Paminklai Lietuvos žmonių tremties ir kalinimo vietose“. 2006 m. į rusų kalbą išversti atsiminimai „Литва - Коми - Литва. Записки спецпереселенца“ išleisti Syktyvkare. 2011 m. papildyti atsiminimai išleisti atskira knyga "Lietuvą palikom vakaruose". 2013 m. pasirodė tremtinių bėglių ir našlaičių pargabenimo į Lietuvą istorijų knyga „Į mielą šalį Lietuvą“. R. Racėnas taip pat parengė lankstinukų tremties tematika, publikavo daugybę straipsnių aktualiais tremties atminimo ir įamžinimo klausimais.

Kol leido sveikata, R. Racėnas kasmet pats vykdavo į buvusias trėmimų vietas, kur rūpinosi išlikusių kapinių tvarkymu ir jau stovinčių memorialinių paminklų priežiūra.

Rimvydas Racėnas organizavo paminklų statymo darbus lietuvių tremties ir kalinimo vietose, projektavo ir asmeniškai dalyvavo juos statant Kraslago lageryje Revučyje ir sunaikintose Ust Lekčimo kapinėse Komijoje.

Jo rūpesčiu 2010 m. iš sunykusio Korbiko kaimo kapinių (dabar Beriozovskojės r., Krasnojarsko kr.) į Lietuvą parvežta Švč. Mergelės Marijos skulptūra – Korbiko madona. Lietuvos nacionaliniame muziejuje saugota, restauruota, 2018 m. sausio 13 d. skulptūra pastatyta ir pašventinta Vilniaus arkikatedros bazilikos Tremtinių koplyčioje.

Daug gražių darbų padaryta žmonėms ir Tėvynei Lietuvai.

Ilsėkis ramybėje.

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”