http://www.genocid.lt/centras/lt/3334/a/

Naujos profsąjungos ir naujo centro vadovo susitikimas

Įvykęs pirmas naujos profsąjungos ir naujo centro vadovo susitikimas leidžia tikėtis ilgalaikio socialinio dialogo

Daugiau nei trečdalį institucijos darbuotojų pritraukusios balandžio pradžioje įsteigtos Lietuvos istorijos tyrimų ir atminties kultūros (LITAK) darbuotojų profesinės sąjungos atstovai – Rima Petronėlė Gudelytė (pirmininkė), Gintarė Jakubonienė, Ričardas Padvaiskas ir Saulius Lukošiūnas (nuotoliniu būdu) (valdybos nariai) susitiko su nauju Centro generaliniu direktoriumi dr. Arūnu Bubniu. Susitikime rūpėta ne tik išsakyti profsąjungos narių lūkesčius dėl kolektyvinės sutarties, nevienodo darbo užmokesčio ir lygiaverčių pareigybių netolygaus krūvio, bet ir aptarti muziejų darbuotojų darbo laiko ypatumus, taip pat išgirsti centro vadovo požiūrį, kaip ketinama dirbti ir bendrauti, kokia dalykinė kultūra bus kuriama.

„Svarbiausias mūsų siekinys –kolektyvinė sutartis, numatanti papildomas naudas gerinant centro darbuotojų darbo sąlygas ir plėtojant centro organizacinę bei sociokultūrinę veiklą“, – susitikimo pradžioje kalbėjo Rima Petronėlė Gudelytė. Pasak LITAK darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkės, nepakankamo darbo užmokesčio fondo problemos buvo išjudintos, tad būtini tolesni sutelkti administraciniai veiksmai siekiant pakankamo centro finansavimo, ypač artėjant ateinančių metų valstybės biudžeto planavimo laikotarpiui. „Mūsų veikla bus grindžiama nuoširdžia pagarba, teisingumu ir bendradarbiavimu“, – patikino ji.

Susitikime dalyvavusi valdybos narė, Memorialinio departamento direktorė Gintarė Jakubonienė papildė, kad LITAK darbuotojų profesinei sąjungai taip pat aktualu išsakyti lūkesčius ir poreikius dėl struktūrinių pertvarkų ir išgirsti aiškius atsakymus dėl jų.

Centro generalinis direktorius dr. Arūnas Bubnys dalyvaujant Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjai Astai Aranauskienei, vyriausiajam patarėjui Aivydui Keršuliui bei Apskaitos skyriaus vedėjai (vyr. finansininkei) Daivai Ražukaitei pristatė šiuo metu centre dirbančių darbuotojų etatų, atlyginimų bei skiriamų priedų prie darbo užmokesčio galimybes. Generalinis direktorius papasakojo apie artimiausius savo kaip institucijos vadovo planus:

„Artimiausiu metu atleidimų neplanuoju, didelių vidinių reformų taip pat. Vis dėlto, palaipsniui ir būtinai svarstydami Centro taryboje turime stengtis, kad istorinių tyrimų vertė ir sklaida stiprėtų, kitos centro veiklos taip pat būtų kokybiškos“, – palaipsnio perėjimo į naują etapą būtinybę pabrėžė darbdavio poziciją susitikime atstovaujantis dr. Arūnas Bubnys.

Generalinis direktorius sakė sieksiąs, kad nustatant darbo užmokestį už tokį patį ir vienodos vertės darbą būtų mokamas vienodas darbo užmokestis. Jis pažadėjo, kad nustatant priedus prie darbo užmokesčio konkretiems darbuotojams bus vadovaujamasi išimtinai objektyviais kriterijais, susijusiais su papildomu darbuotojo darbu, darbuotojui tenkančiu atsakomybės laipsniu, atliekamų darbų pobūdžiu, pasiektais rezultatais ir kitais objektyviais kriterijais. Bus siekiama, kad muziejų darbuotojų, kurie dirba be išeiginių dienų, darbo laikas būtų pakoreguotas be didesnių sąnaudų, pasitelkiant iš kitų skyrių panašų darbą atliekančius darbuotojus.

Susitikime pažymėta, kad siekiant sukurti darbo aplinką, kurioje darbuotojai nepatirtų neetiškų veiksmų, žeminančių darbuotojo garbę ir orumą, jau dabar imasi priemonių. Tuo tikslu darbuotojams organizuojamas psichologo seminaras, kuriame jau dalyvavo dalis centro darbuotojų, kitiems darbuotojams artimiausiu metu bus sudarytos sąlygos taip pat dalyvauti seminare. Centro generalinis direktorius pritarė kolektyvinės sutarties deryboms/ pasirašymui: buvo pasiūlyta aiškiai suformuluoti pasiūlymus ir/ ar reikalavimus, kuriuos LITAK darbuotojų profesinė sąjunga nori įtraukti į kolektyvinę sutartį ar dėl kurių norima susitarti.

Nors nerimauta, bet tiek darbuotojams atstovę nariai, tiek darbdavys pritarė, kad susitikimas buvo konstruktyvus ir nuteikė pozityviai.

Primintina, kad Lietuvos istorijos tyrimų ir atminties kultūros (LITAK) darbuotojų profesinė sąjunga buvo įsteigta 2021m. balandžio 13 d. Įsteigtos profesinės sąjungos valdybos nariais išrinkti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojai Gintarė Jakubonienė, Saulius Lukošiūnas, Ričardas Padvaiskas ir Vilma Sabonienė. Susipažinti su LITAK darbuotojų profesinės sąjungos įstatais galite asmeniškai parašę el. paštu.