http://www.genocid.lt/centras/lt/3338/a/

Antrojo pasaulinio karo aukų kapavietė

ANTROJO PASAULINIO KARO AUKŲ, RASTŲ LIETUVOS
KARIUOMENĖS KARINIŲ ORO PAJĖGŲ AVIACIJOS BAZĖS TERITORIJOJE, ŠIAULIUOSE, KAPAVIETĖ


Šioje vietoje palaidoti 2019 m. Šiauliuose, Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės teritorijoje rasti Antrojo pasaulinio karo belaisvių palaikai.

2019 m. vasarą Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės teritorijoje, Šiauliuose, rengiantis tiesti lietaus nuotekų trasą naujai įrengiamoje krovinių paskirstymo aikštelėje, buvo aptikti nežinomų žmonių palaikai. 2020 m. vykdant detaliuosius archeologinius tyrimus (palaikų ekshumavimą) ir ištyrus apie 1 600 m2 plotą, aptiktos septynios netaisyklingos kapų eilės, kuriose atidengtos 67 masinės (nuo 2 iki 152 palaikų) ir 29 pavienės palaikų užkasimo duobės (iš viso 96). Rasti ir ekshumuoti 728 žmonių palaikai. Į kapų duobes palaikai sumesti dažniausiai netvarkingai, persipynusiomis galūnėmis. Tikėtina, kad vienu metu į duobes buvo metama po kelis kūnus, rečiau – laikantis tvarkos, taisant rankų ir kojų pozicijas, tačiau nesilaikant vienodos palaikų krypties.

Antropologinių tyrimų duomenimis, duobėse užkasti 15–50 metų (daugiausia 23-30 metų) vyrai. Dažniausiai fiksuoti kaukolės balistiniai sužalojimai, su fiziniu krūviu susiję kaulų ir sąnarių pakitimai bei traumos, kaulų uždegimų pėdsakai, įvairios gydytos ir negydytos dantų ligos. Šiuos pakitimus galėjo sukelti lėtinės ligos ar kai kurių vitaminų ir medžiagų trūkumas, sunkus fizinis darbas ir netinkamas ar nevisavertis ligonių gydymas.

Greta 728 palaikų aptikti 225 metaliniai Antrojo pasaulinio karo belaisvių identifikacijos žetonai. Žetonai išduoti nacių Vokietijos karo belaisvių lageriuose kalėjusiems priešininkų kariams, juose iškalti lagerio ir belaisvio numeriai. Šiauliuose, Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės teritorijoje, manoma, buvo užkasti karo belaisviai iš šių lagerių:

„Stalag 313“ (nuo 1941 07 iki 1941 08 – Hammerstein/Schlochau, dab. Čarnas (Czarne), Lenkijos Respublika; nuo 1942 01 iki 1943 09 – Witebsk, dab. Vitebskas (Віцебск), Baltarusijos Respublika);
„Dulag 102“ (nuo 1941 08 13 iki 1941 09 18 – Wesenberg, dab.Rakverė (Rakvere), Estijos Respublika);
„Stalag 344“ (nuo 1942 01 iki 1943 09 – Wilna, dab. Vilnius, Lietuvos Respublika; nuo 1943 11 iki 1945 03 – Lamsdorf, dab. Lambinovicės (Lambinowice), Lenkijos Respublika.

Šalia palaikų aptikta įvairių kario ekipuotės elementų ir asmeninių daiktų, aliuminių gertuvių ir katiliukų, šaukštų, odinių diržų liekanų, drabužių audinio fragmentų, batų, metalinių kryželių ir ikonų, veidrodėlių, smulkaus nominalo monetų, karių uniformų sagų, kurių aversuose pavaizduota Sovietų Sąjungos penkiakampė žvaigždė, Lenkijos erelis, Lietuvos Vytis, Estijos liūtai, tekanti Latvijos saulė.

Archeologiniai radiniai saugomi Šiaulių „Aušros“ muziejuje.


2021 m. birželio 15 d. aukų pagerbimo ceremonijos organizatoriai:
Šiaulių miesto savivaldybė,
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija,
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija,
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija,
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras.