http://www.genocid.lt/centras/lt/3343/a/

„Traukinio į mirtį pėdsakais. Kazimieras Skučas istorijos akivaruose“

2021 birželio 7 d. Kaune Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos salėje buvo pristatyta Centro išleista knyga „Traukinio į mirtį pėdsakais. Kazimieras Skučas istorijos akivaruose“.

Pristatyme mintimis bei įžvalgomis dalijosi knygos autorė žurnalistė Virginija Skučaitė, Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento Specialiųjų tyrimų skyriaus vedėjas Rytas Narvydas.

Renginio metu buvo rodomos ištraukos iš dokumentinio filmo „Traukinys į mirtį“ (režisierius Virgilijus Kubilius, operatorius Vincas Kubilius).

Knygos pristatyme dalyvavo ir LPKTS Kauno filialo valdybos nariai, renginį vedė Valdybos pirmininkas Vladas Sungaila.

Centro leidybos skyriaus darbuotojai pasirūpino, kad renginio dalyviai galėtų įsigyti pristatomą leidinį.