http://www.genocid.lt/centras/lt/3347/a/

Knygos „Sibiro Madona“ pristatymas

Gedulo ir vilties dienos išvakarėse Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojai dalyvavo bendrijos „Lemtis“ surengtame minėjime Kaune šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje.

Renginyje Centro išleistą knygą „Sibiro Madona“ pristatė jos sudarytoja Birutė Panumienė.

Po šv. mišių kamerinis choras „Cantate Domino" (vadovas doc. dr. R. Daugėla) pirmą kartą istorijoje giedojo „Sibiro Madonos“ litaniją (žodžiai – R. Stankevičiaus, muzika – A. Prancevičiaus). „Sudėtingas, iškilmingas kūrinys. Pirmasis jo atlikimas. Jis nebus atliekamas bet kada, kaip sakau – kelių giedotojų. Tam reikia stipraus ir brandaus giesmininkų kolektyvo. Pasibaigus paskutiniam „Amen" visa bažnyčia sėdėjo sustingus. Tokia tyla: gal 15-20 sekundžių jokio garso. Tik kai choristai užvertė natas, pasipylė plojimai," – įspūdžiais dalinosi Memorialinio departamento Atminimų programos skyriaus vyresnioji istorikė Birutė Panumienė.

Simboliška, kad Gedulo ir vilties dienos išvakarėse Sibiro Madonos litanija pradėjo savo muzikinę kelionę per Lietuvą ir į žmonių širdis.