http://www.genocid.lt/centras/lt/3351/a/

Praha

Siekiant Lietuvos ambasadoje Prahoje paminėti pirmųjų sovietinių trėmimų iš Baltijos šalių 80-metį, ambasados rūpesčiu į čekų kalbą išversta Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro parengta paroda „Po svetimu dangumi: Lietuvos gyventojai sovietų lageriuose ir tremtyje 1940–1958 m.“

Okupacijos ir genocido dieną parodą Lietuvos ambasados kiemelyje atidarė Čekijos Senato pirmininkas Milošas Vystrčilas, taip pat dalyvavo kiti Čekijos politikai, pareigūnai, Prahoje reziduojantys diplomatai, lietuvių bendruomenės atstovai.

Joje eksponuojami dokumentai ir nuotraukos pasakoja apie trėmimų organizavimą, politinius areštus, sunkias ir sudėtingas tremtinių bei politinių kalinių gyvenimo, buities ir darbo sąlygas. Lietuvoje ir užsienyje daugiau nei 30 kartų rodyta paroda Čekijos žmonėms pristatoma papildyta pasakojimu apie ambasadoriaus Laimono Talat-Kelpšos šeimos narių tremtį.

„Mano senelio šeima į Sibirą išvežta 1941 metų birželio 14-ąją. Močiutė į Sibirą bėgo pati, nes jos mama jau buvo suimta ir tik kaimynų įspėta močiutė negrįžo namo ir išvengė arešto. Mano tėvas gimė ir augo Vorkutoje. Ir jei stalininis teroras daug kam Europoje atrodo tolima praeitis, galiu pasakyti: ne, jo šešėlis vis dar čia, stalininio teroro aukos dar gyvos ir dar ieško atsakymo į klausimą “už ką?”, - susirinkusiems svečiams sakė ambasadorius L. Talat-Kelpša.

Dėkojame Lietuvos ambasadai Prahoje už istorinės atminties puoselėjimą.