2021 m. rugsėjo 19 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Birželio sukilimo 80-ųjų metinių renginiai Obeliuose

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro atstovai dalyvavo Birželio sukilimo 80-ųjų metinių renginiuose Obeliuose.

2021 m. birželio 23 d. baikerių kolona įvažiavo į Obelių Laisvės kovų istorijos muziejaus teritoriją ir pasuko link audeklu uždengto informacinio stendo. Išsirikiavo Vidaus reikalų ministerijos pučiamųjų orkestras ir renginio vedėjas Andriaus Dručkaus iniciatyvos įkūrėjas Mantas Kelečius pakvietė Šaulių sąjungos savanorius atidengti Obelių Birželio sukilėliams ir sovietinėms aukoms atminti skirtą stendą:

1941 m. birželio 23 d. Obelių krašto vyrai, pirmą kartą susidūrę su nekaltų žmonių, artimųjų trėmimu į Sibirą, sovietiniu teroru, stojo į kovą su besitraukiančiais raudonarmiečiais, milicininkais, partiniais aktyvistais. Siekdami atkurti Lietuvos nepriklausomybę, Obelių miestelyje sukilėliai slapta ėmė burtis likus kelioms savaitėms iki nacistinės Vokietijos ir Sovietų sąjungos karo. Šiems įvykiams atminti, šiandien Laisvės kovų istorijos muziejaus Obeliuose erdvėse atidengiame Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro pastangomis įrengtą informacinį stendą“, – pasakojo renginio vedėjas.

Niekas negalvojo, kad prasidės toks žiaurus sovietų okupantų elgesys su mūsų tauta, su mūsų valstybe. Žudymai, žmonių išniekinimas – neapsakomai baisus. (...) Tos baisybės buvo kaip baisus maras, apėmęs visą mūsų Lietuvą. Ir taip mes šiandien minime labai svarbų dalyką, kad vis dėlto gniaužiama, naikinama, niekinama tauta sugebėjo sukilti ir pasipriešinti okupacijai. Tai yra labai svarbus istorinis žymuo. Nesame pavergtųjų tauta, esame tie, kurie gebame pasipriešinti, gebame nesusitaikyti su belaisvio dalia, gebame ateiti iki Kovo 11-osios ir šiandien gyventi laisvoje Lietuvoje. (...) Turime būti budrūs. Nepamiršti, kad laisvė yra puoselėjama, saugoma ir ginama. (...) Amžina šlovė žmonėms, kurie padėjo galvas per Birželio sukilimą, žuvo už mūsų Lietuvą“, – kalbėjo į renginį atvykusi Paulė Kuzmickienė, LR Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkė.

Atidengiant informacinį stendą pakviesta pasisakyti Rima Petronėlė Gudelytė, Memorialinio meno ir ekspertizės skyriaus atstovė:
Šis indėlis kukliai mažas, bet toks svarbus ir toks džiugus. Aš tikiuosi, kad Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras ir toliau gražiai bendradarbiaus su Obelių Laisvės kovų istorijos muziejumi, kad mūsų krašto žmonės atmintų garbingą ir reikšmingą praeitį“, – sakė Memorialinio departamento darbuotoja.

Renginio dalyviai klausėsi Vidaus reikalų ministerijos Reprezentacinio pučiamųjų orkestro programos (meno vadovas ir dirigentas Eimantas Anskaitis), pasaulinį pripažinimą pelniusios solistės Rasa Serra atliekamų dainų.

Po meninės programos „Eina saulelė“ dalyvių eisena patraukė link Birželio sukilimo dalyvių kapų, kur tremtinių choras „Vėtrungė“ sugiedojo tautišką giesmę, prie įspūdingo dydžio dar 1942 pastatyto, po kelių dešimtmečių sovietų sunaikinto ir šiandien atkurto paminklo padėtos pagerbimo gėlės.


© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”