2020 m. lapkričio 24 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Naujų Genocido aukų muziejaus ekspozicijų pristatymas

2006 m. balandžio 7 d. popietę į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (toliau – LGGRTC) Genocido aukų muziejų susirinko muziejaus bičiuliai bei talkininkai – tą dieną buvo pristatytos ekspozicijos, skirtos 1944–1953 m. trėmimams, Lietuvos gyventojams gulage ir KGB veiklai 1954–1991 m. Šiomis ilgai lauktomis ekspozicijomis baigiamas dar 1999 m. parengto muziejaus projekto įgyvendinimas. Rengiant ekspozicijas muziejaus darbuotojams talkino jauna kūrybinga dizainerė Skirmantė Vaitkevičiūtė, jos idėjas įgyvendino firma „Ekspozicijų sistemos“. Pristatymo metu įžanginę kalbą sakiusi LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė padėkojo muziejaus kolektyvui ir direktoriui, žingsnis po žingsnio kūrusiems muziejų. Sveikinimo žodžius tarė renginyje dalyvavę Lietuvos Respublikos Seimo nariai Algis Kašėta ir Antanas Stasiškis. Genocido aukų muziejaus direktorius Eugenijus Peikštenis dėkojo visiems žmonėms ir organizacijoms, su kurių pagalba buvo parengtos šios ekspozicijos – daugelis iš gausiai susirinkusiųjų muziejaus Konferencijų salėje patys dovanojo, skolino eksponatus ar kitaip prisidėjo prie ekspozicijų rengimo. Muziejaus Istorijos skyriaus vadovė Virginija Rudienė, vadovavusi ekspozicijų kūrimui, pristatė naujas temas, ekrane surengdama virtualią ekskursiją po muziejaus sales. Mintimis apie ekspozicijų kūrimą pasidalijo ir dizainerė S. Vaitkevičiūtė. Renginio pabaigoje visi svečiai, tarp kurių buvo ir Europos Parlamento narys Vytautas Landsbergis, buvo pakviesti apžiūrėti antrajame muziejaus aukšte įsikūrusias naująsias ekspozicijas.

 

 Kalba Lietuvos Respublikos Seimo narys Algis Kašėta; iš dešinės: LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė, Genocido aukų muziejaus direktorius Eugenijus Peikštenis, Istorijos skyriaus vadovė Virginija Rudienė, UAB „Ekspozicijų sistemos“ generalinis direktorius Vilius J. Lunevičius, dizainerė Skirmantė Vaitkevičiūtė

Genocido aukų muziejaus direktorius Eugenijus Peikštenis pristato naująsias ekspozicijas Europos Parlamento nariui Vytautui Landsbergiui

 


Salėje „Lietuvos gyventojai gulage: 1944–1956 metai“, skirtoje politiniams kaliniams, eksponuojamos jų nuotraukos, represinių žinybų dokumentai, lageriuose vilkėti drabužiai ir avėtas apavas, pačių pasidaryti kryželiai, maldų knygelės, sveikinimai likimo draugams.


Ekspozicija „Trėmimai: 1944–1953 metai“ atskleidžia trėmimų organizavimo ir vykdymo procedūrą, supažindina su tremtinių teisine padėtimi ir gyvenimo sąlygomis. Dalykinę informaciją papildo, tremtinių lemtį ir jų išgyvenimus pajusti padeda demonstruojami dokumentiniai ir vaidybiniai kino kadrai, Sibiro kapinynų nuotraukos.


Ekspozicija „KGB 1954–1991 metais“ supažindina lankytojus su šios žinybos veiklą reglamentavusiais dokumentais, išlikusiomis darbo priemonėmis ir metodine medžiaga, kitais režimo vykdytų represijų liudijimais. Čia taip pat galima išvysti atkurtą telefoninių pokalbių klausymosi kabinetą – eksponuojama išlikusi klausymosi įranga, baldai, atkurtos kai kurios šios patalpos interjero detalės.


LGGRTC Genocido aukų muziejus kviečia susipažinti su naujomis ekspozicijomis.


Vilma JuozevičiūtėGenocidas ir rezistencija, 2006, Nr. 1(19)
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”