2020 m. lapkričio 24 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
2006 m. atmintinos datos ir sukaktys
Šiais metais minėsime daug skaudžių netekčių:
 
Sausis
Prieš 55 metus, 1951 m. sausio 14 d. Panemunio r. Ilgakiemio k. Aukštakalnio sodyboje žuvo Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vadas Antanas Pužas-Gintaras ir partizanas Karolis Juzumas-Lokys.
 
Vasaris
Prieš 55 metus, 1951 m. vasario 2 d. Šakių vlsč. Endrikių k. patekęs į pasalą žuvo Tauro apygardos vadas Viktoras Vitkauskas-Karijotas.
Prieš 55 metus, 1951 m. vasario 9-osios naktį į 10 d. Varnių vlsč. Čepaičių k. išduotas žuvo Vakarų Lietuvos (Jūros) srities vadas partizanų majoras Vaclovas Ivanauskas-Gintautas.
 
Kovas
Prieš 55 metus, 1951 m. kovo 19 d. Švenčionėlių r. Labanoro girioje  Vytauto apygardos štabo bunkeryje išduoti žuvo Šiaurės Rytų Lietuvos srities ir Vytauto apygardos štabų viršininkas Vytautas Pakštas-Vaidotas, jo žmona Natalija Deveikytė-Vaidilutė, agitacijos ir propagandos skyriaus viršininkas Antanas Bulka-Dainius ir partizanai: Stasė Daškevičiūtė-Žiedas, Balys Graužinis-Uosis, Steponas Jakučionis-Aušra, Stasys Juodis-Čižikas, Juozas Kušeliauskas-Putinas, Steponas Satkevičius-Gintvytis ir Jurgis Trinkūnas-Dagys.
 
Balandis
Prieš 61 metus, 1945 m. balandžio 28 d. buvo sunaikintas Žemaičių legiono štabas žuvo kapitonas Napoleonas Kaunackas. Suimtas legiono vadas Adolfas Kubilis, štabo narys kapitonas Darbutas.
 
Birželis
Prieš 60 metų, 1946 m. birželio 7 d. Marijampolės aps. Veiverių vlsč. ir Prienų aps. Šilavoto vlsč. Pagraižio miške (netoli Šilavoto mstl.) karinės-čekistinės operacijos metu sunaikintas Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės štabas. Žuvo Geležinio Vilko rinktinės vadas Juozas Stravinskas-Kardas, Žiedas, štabo sanitarinės dalies viršininkė Danutė Dičpinigaitytė-Laimutė ir  štabo partizanai: Juozas Gylys-Vėtra, Jonas Naujokas-Gintaras, A. Pažėra-Špokas ir partizanai slapyvardžiais: Jazminas, Studentas ir Vilius.
Prieš 55 metus, 1951 m. birželio 16 d. Šakių r. Meškeliūnų k. žuvo Tauro apygardos visuomeninės dalies viršininkas Pranas Runas-Daugirdas, Gintaras, Algirdas.
Prieš 60 metų, 1946 m. birželio 12 d. kautynėse su NKVD Šakių aps. Lukšių vlsč. (Agurkiškės miške) žuvo Tauro apygardos vadas Zigmas Drunga-Mykolas, Jonas ir dar 5 partizanai.
 
Liepa
Prieš 60 metų, 1946 m. liepos 2 d. Leipalingio vlsč. Liepiškių k. (Žaliamiškyje) žuvo Pietų Lietuvos srities vadas pulkininkas leitenantas Juozas Vitkus-Kazimieraitis.
 
Rugsėjis
Prieš 55 metus, 1951 m. rugsėjo 4 d. Marijampolės aps. Veiverių vlsč. netoli Pažėrų k. žuvo LLKS atstovas užsieniui Juozas Lukša-Skirmantas.
Prieš 55 metus, 1951 m. rugsėjo 27 d. Alytaus aps. Seirijų vlsč. netoli Demeniškių k. (Bestraigiškės miške) išduoti žuvo Dainavos apygardos vadas Juozas Gegužis-Diemedis, Šarūno rinktinės vadas B. Šalaševičius-Žilvitis ir dar keturi partizanai.
 
Spalis
Prieš 60 metų, 1946 m. spalio 1 d. Švenčionių aps. Saldutiškio vlsč. Sūdalaukio k., Petkevičiaus sodyboje įrengtame Vytauto apygardos štabo bunkeryje išduotas žuvo apygardos vadas Bronius Zinkevičius-Artojas.
Prieš 60 metų, 1946 m. spalio 22 d. Šakių aps. Viltrakių k. kautynėse žuvo 6 Tauro apygardos partizanai: apygardos štabo pareigūnas Jonas Pileckis-Šarūnas, Žalgirio rinktinės vadas Jurgis Ilgūnas-Šarūnas, Žalgirio rinktinės štabo sanitarijos poskyrio viršininkas Tauras, gen. Plechavičiaus kuopos vado pavaduotojas Bronius Čižūnas-Jūreivis, gen. Plechavičiaus kuopos partizanas Paukštis ir Vyčio kuopos partizanas Kęstutis Žemaitis-Briedis.
 
Lapkritis
Prieš 60 metų, 1946 m. lapkričio 18 d. Vilniuje sušaudytas pirmasis Tauro apygardos vadas Leonas Taunys-Kovas.
 
Gruodis
Prieš 55 metus, 1951 m. gruodžio 22 d. Molėtų r. Pelenių k. įrengtame bunkeryje išduoti B. Kalyčio žuvo Šiaurės Rytų Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) partizanų srities štabo viršininkas, Vytauto apygardos štabo viršininkas ir Tumo-Vaižganto rinktinės vadas Juozas Kemeklis-Granitas ir partizanai: Julius Čipinys-Garsas, Jurgis Graužinis-Liepa, Julius Jakutis-Slapukas, Vanda Laurinavičiūtė-Žalgirė ir Romas Laurinavičius-Daumantas.
 
Šiemet taip pat minėsime šias gimimo sukaktis:
 
Rugpjūtis
Prieš 85 metus, 1921 m. rugpjūčio 10 d. Marijampolės aps. Veiverių vlsč. Juodbūdžio k. gimė Juozas Lukša-Skirmantas, LLKS atstovas užsieniui.
 
Gruodis
Prieš 105 metus, 1901 m. gruodžio 10 d. Mažeikių aps. Tirkšlių vlsč. Skuodo–Ketūnų k. gimė Juozas Vitkus-Kazimieraitis.
 
Prieš 95 metus, 1911 m. Biržų–Pasvalio aps. Pušaloto vlsč. Valmonių k. gimė Didžiosios Kovos apygardos vadas Jonas Misiūnas-Žalias Velnias.
 
 
Kitos datos:
 
Trečiasis gegužės sekmadienis (gegužės 21-oji ) – Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės  diena.
Prieš 65 metus, 1941 m. birželio 14 d. prasidėjo masinis Lietuvos gyventojų trėmimas. Gedulo ir vilties diena.
Prieš 66 metus, 1940 m. birželio 15 d. Sovietų Sąjunga okupavo Lietuvą. Okupacijos ir genocido diena.
Prieš 65 metus, 1941 m. birželio 23–26 d. vyko sukilimas.
Prieš 60 metų, 1946 m. rugsėjo 25 d. iš Lydžio, Žalčio, Šerno, Vytauto Didžiojo ir Lietuvos laisvės gynėjų rinktinių įkurta Jungtinė Kęstučio apygarda. Apygardos vadu išrinktas Juozas Kasperavičius-Visvydas.
Prieš 55 metus, 1951 m. spalio 2 d. vyko masinis Lietuvos gyventojų trėmimas.


Genocidas ir rezistencija, 2006, Nr. 1(19)
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”