http://www.genocid.lt/centras/lt/352/a/

Mūsų autoriai

GEISTAUTAS GEČIAUSKAS
istorijos bakalauras,
Lietuvos ypatingojo archyvo darbuotojas

ARŪNAS STREIKUS
humanitarinių mokslų daktaras,
LGGRTC programų koordinatorius

MINDAUGAS TAMOŠAITIS
istorijos magistras,
Vilniaus pedagoginio universiteto
Lietuvos istorijos katedros asistentas


HEKTORAS VITKUS
Klaipėdos universiteto doktorantas

VOLODYMYR VJATROVIČ
Ukrainos išsivadavimo judėjimo tyrimo centro direktoriusGenocidas ir rezistencija, 2006, Nr. 1(19)