http://www.genocid.lt/centras/lt/467/a/

Mūsų autoriai

JUOZAS BANIONIS
humanitarinių mokslų daktaras,
LGGRTC programos specialistas
 
VALENTINAS BRANDIŠAUSKAS
humanitarinių mokslų daktaras,
LGGRTC programų koordinatorius
 
ARŪNAS BUBNYS
humanitarinių mokslų daktaras,
Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojas
 
KRISTINA BURINSKAITĖ
istorijos magistrė,
LGGRTC programos vyr. specialistė
 
ŽANETA SMOLSKUTĖ
istorijos magistrė,
LGGRTC specialistė


Genocidas ir rezistencija, 2006, Nr. 2(20)