2020 m. lapkričio 24 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Jaunuoliai džiaugėsi būdami (ne)karinėje stovykloje
2006 m. liepos 3-iąją įprastą ryto tylą Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų mokomajame batalione užliejo jaunatviško šurmulio banga. Į Klaipėdoje vykusią Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (toliau – LGGRTC) surengtą tarptautinę vasaros stovyklą „Kęstučio apygarda“ susirinko pusšimtis entuziastingų vyresniųjų klasių mokinių iš įvairių Lietuvos vietovių ir Punsko (Lenkija). Stovyklos vadovais buvo patikėta tapti ateitininkams. Nacionalinio tradiciniu tapusio rašinio, piešinio ir dainos konkurso „Lietuvos kovų už laisvę bei netekčių istorija“ nugalėtojai ir dalyviai teigė iš pat pradžių tikėjęsi patekti į karinę stovyklą, daugiau sužinoti apie Lietuvos pokario istorijos momentus, neaprašytus mokykliniuose vadovėliuose, rasti naujų draugų ir turiningai praleisti laiką.

Vos atvykę į stovyklą ir įsikūrę mokiniai buvo padalyti į tris būrius. Jie išsirinko pokariu veikusios „Kęstučio apygardos“ rinktinių vardus – „Trys lelijos“, „Žebenkštys“ ir „Žuvėdros“. Pirmoji būrių užduotis – prisistatyti, susipažinti, sužinoti, iš kokių miestų atvykę mokiniai, ką mėgsta veikti laisvalaikiu. Kariniame batalione neapsieita be rikiuotės pagrindų mokymo; ją vedė ketvirto kurso kariūnas Ignas Vėžys. Apie dvasinius dalykus su mokiniais kalbėjosi kapelionas kpt. Saulius Noretas. Vėlai vakare stovyklautojai jautėsi pavargę, tačiau jau pažinojo naujus draugus, buvo kupini įspūdžių ir nekasdienių patyrimų.

Saulėtas rytas pranašavo gerą orą ir puikią nuotaiką. Ne tik vaikinams, bet ir merginoms padarė įspūdį karinės ginkluotės apžiūra, lankymasis mokomojo bataliono muziejuje ir technikos parke. Įdienojus jaunuoliai susirinko į iškilmingą stovyklos atidarymą. Sveikinimo kalbas sakė LDK Butigeidžio dragūnų mokomojo bataliono kapelionas kpt. S. Noretas, S-5 skyriaus viršila Danutė Lileikienė ir laisvės kovų dalyvis Alfonsas Norkus. LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė po savo sveikinimo kalbos mokiniams ir jų vadovams įteikė stovyklinę atributiką. Svečiai ir stovyklautojai galėjo pasiklausyti 2005–2006 m. konkurso „Lietuvos kovų už laisvę bei netekčių istorija“ dainų dalies I vietos laureatės Ievos Narkutės dainos „Raudoni vakarai“ (dainos autorė ją atliko kartu su II vietos laureatu Robertu Šimkumi) bei pamatyti būrių pasirodymus. Tą patį vakarą visi nekantraudami skubėjo prie jūros. Ten laukė maudynės, žaidimai ir trečio kurso seminaristo Jono Naujokaičio vedama vakaro malda.

Ankstyvą liepos 5-osios rytą stovyklautojai kariniu bataliono transportu išvyko apžiūrėti karinių jūrų pajėgų kovinių laivų divizioną. Čia stovyklautojai bene vieni pirmųjų galėjo įžengti į laivą N-42, įsigytą iš Norvegijos karinių pajėgų ir pavadintą lietuvišku vardu „Jotvingis“ (senosios baltų tautos, garsėjusios narsa ir karybos išmanymu, garbei), kuris prieš dieną buvo iškilmingai priimtas į flotilę. Vėliau linksmai nusiteikę ir dainuojantys būriai keliavo į ekskursiją po Kęstučio apygardos atmintinas vietas. Lankytasi buvusiame Palangos valsčiaus NKVD–MVD–MGB poskyryje ir buvusioje stribų būstinėje (dabar ten vaistinė), prie paminklo Jonui Žemaičiui-Vytautui, keliauta į Žibininkus, Kretingą.

Lietuvos valstybės (Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną stovykloje lankėsi buvęs partizanų ryšininkas ir politinis kalinys Petras Gabrėnas. Jis pasakojo apie savo jaunystę miškuose ir lageryje: „Buvau tokio paties amžiaus, kaip jūs dabar“. Paskui stovyklautojai dalijosi į grupes ir diskutavo apie tai, ką išgirdo. Ateitininkų federacijos pirmininkas Liutauras Serapinas rodė partizanų nuotraukas, pasakojo apie pokariu veikusios ateitininkų organizacijos veiklą. Vakare stovyklautojai turėjo galimybę pažiūrėti konkursui sukurtus dalyvių darbus – Širvintų Čiobiškio pagrindinės mokyklos, Vilniaus licėjaus, Žirmūnų, Salomėjos Nėries ir Žemynos gimnazijų bei Ozo vidurinės mokyklos mokinių filmą „Balta“ ir Klaipėdos Pajūrio vidurinės mokyklos mokinių filmą „Mes prisiminsime“. Po vakaro maldos stovyklautojai aptarė dieną ir pavalgė naktipiečius, tačiau nė neįtarė, kad šios dienos programa dar nesibaigė. 2 val. nakties visus stovyklautojus prižadino partizanų ryšininkės. Jos pranešė, kad reikia eiti į žygį, atlikti užduotis, ir tuomet mokiniai taps tinkamais būti Lietuvos partizanais. Būriai išvyko skirtingais maršrutais, jiems buvo duotas žemėlapis, kuriuo naudojantis reikėjo rasti partizanų buveines ir jose atlikti partizanų pateiktas užduotis. Už atliktą užduotį būrys gaudavo vandens, duonos, rašymo priemonių ir popieriaus. Miške keliaujančių būrių laukė „stribai“ – jie būsimus partizanus apklausdavo, atimdavo maisto davinį ir žemėlapį. Jau išaušus rytui, susitikę būriai parašė bendrą Lietuvos gynimo nuo priešų deklaraciją.

Stovyklautojai, būdami netoli Baltijos jūros (maždaug už 3 km), norėjo ją pamatyti ir bent pabraidyti. Tad vėlyvą penktadienio rytą po įdomios bei nuotykių kupinos nakties stovyklautojai ir jų vadovai pliuškenosi jūroje. Grįžus iš maudynių, buvo žiūrimos nufotografuotos stovyklos akimirkos ir filmas apie tremtį „Birželio ledas“. Vakare mokytoja ekspertė Rasa Vaitkutė-Žemaitienė pasakojo apie piktogramas, simbolius, akmenis bei tapybą ant akmens. Vėliau mokiniai tapė ant akmenų ir iš jų sudėliojo programos „Pokario istorija jaunimui“ logotipą.

Stovyklos dalyviai jautėsi tikrais draugais ir tuo labai džiaugėsi. Tačiau jų veidais retkarčiais vis nuslinkdavo liūdesio šešėlis – juk artėja išsiskyrimo akimirka. Per iškilmingą uždarymą kalbėjo Žemaičių apygardos vadas Steponas Grybauskas, Ateitininkų federacijos pirmininkas L. Serapinas ir LGGRTC Memorialinio departamento direktorė Gintarė Jakubonienė. Ji stovyklautojams ir jų vadovams įteikė atsisveikinimo dovanas – neseniai išleistą mokinių rašinių ir piešinių knygą „Tarp vakar ir šiandien“ bei stovyklos baigimo sertifikatus. Lietuvos himnu uždarius stovyklą vyko Talentų popietė. Jos metu stovyklautojai dainavo, šoko, rodė savo piešinius, deklamavo, pasakojo anekdotus. Paskutiniai pasirodė vadovai – jie padainavo atsisveikinimo dainą. Vakare dalyviai trypė kartu su Klaipėdos liaudies šokių ansambliu „Žemaičių alkierius“, vėliau šoko diskotekoje.

Atsisveikindami visi žadėjo vieni kitų nepamiršti, būtinai dar susitikti. Vadovai lydėjo kiekvieną stovyklautoją pro bataliono praleidžiamąjį punktą su dainomis ir palinkėjimais – „Iki pasimatymo“, „Geros ir įspūdžių kupinos vasaros“.

Ši stovykla nebūtų įvykusi be vadovų, patraukusių mokinius savo draugiškumu, užsidegimu, jaunatviškumu ir ryžtu. Tai Ateitininkų federacijos nariai ir stovyklos vadovai – Audronė Lukoševičiūtė, Martynas Vervečka, Agnė Markauskaitė, Martynas Grašys, Kristina Lukoševičiūtė, Arvydas Raskilas, dvasinių reikalų vadovas Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos klierikas Jonas Naujokaitis, stovyklos programos vadovė Vilniaus jėzuitų gimnazijos vyr. mokytoja Jūratė Vilčiauskaitė-Smelstorienė ir komendantas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnas Ignas Vėžys. LGGRTC jiems dėkoja už nuoširdų vadovavimą.
 
 
Dalė Rudienė
Inga Kuzmičiova
 


Genocidas ir rezistencija, 2006, Nr. 2(20)
 
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”